Läs upp

Cookies

Den här webbplatsen använder så kallade cookies. Cookies är små textfiler som lagras i din dator och sparar information om olika val som du gjort på en webbsida – t ex språk, version och statistik – för att du inte ska behöva göra dessa val en gång till. Tekniken är etablerad sedan många år tillbaka och används idag på väldigt många webbplatser på Internet.

Du kan när som helst ändra cookieinställningarna för denna webbplats.

Nyheter om befintliga läkemedel

De nyheter som visas här baseras på de uppdateringar som görs för olika läkemedel på Fass. Nyheterna listas kronologiskt och är grupperade utifrån vecka, där den senaste veckan visas nedan.

Datum Läkemedel Ändringen avser Kommentar
2018-01-23
Interaktioner
Försiktighet vid samtidig behandling med andra läkemedel med antikolinerga effekter.
2018-01-23
Interaktioner
Försiktighet vid samtidig behandling med andra läkemedel med antikolinerga effekter.
2018-01-23
Interaktioner
Försiktighet vid samtidig behandling med andra läkemedel med antikolinerga effekter.
2018-01-23
Interaktioner
Försiktighet vid samtidig behandling med andra läkemedel med antikolinerga effekter.
2018-01-23
Interaktioner
Försiktighet vid samtidig behandling med andra läkemedel med antikolinerga effekter.
2018-01-23
Varningar och försiktighet
Stycke om sömnapnésyndrom är tillagt.
2018-01-23
Varningar och försiktighet
Stycke om sömnapnésyndrom är tillagt.
2018-01-23
Varningar och försiktighet
Stycke om sömnapnésyndrom är tillagt.
2018-01-23
Varningar och försiktighet
Stycke om sömnapnésyndrom är tillagt.
2018-01-23
Varningar och försiktighet
Stycke om sömnapnésyndrom är tillagt.
2018-01-23
Biverkningar
Skada på levereceller som vanlig biverkan.
Lymfocytos som mycket vanlig biverkan.
2018-01-23
Varningar och försiktighet
Uppdaterad information om levertoxicitet
2018-01-23
Produkt utgår
Tadalafil Germed kommer att utgå 2018-01-31. Tadalafil Germed kommer att avregistreras 2018-01-31. Därmed slutar produkten att säljas på den svenska marknaden. Kontakta ansvarigt läkemedelsföretag för mer information.
2018-01-23
Produkt utgår
Esomeprazol STADA kommer att utgå 2018-01-31. Esomeprazol STADA kommer att avregistreras 2018-01-31. Därmed slutar produkten att säljas på den svenska marknaden. Kontakta ansvarigt läkemedelsföretag för mer information.
2018-01-23
Produkt utgår
Tadalafil Germed kommer att utgå 2018-01-31. Tadalafil Germed kommer att avregistreras 2018-01-31. Därmed slutar produkten att säljas på den svenska marknaden. Kontakta ansvarigt läkemedelsföretag för mer information.
2018-01-23
Produkt utgår
Tadalafil Germed kommer att utgå 2018-01-31. Tadalafil Germed kommer att avregistreras 2018-01-31. Därmed slutar produkten att säljas på den svenska marknaden. Kontakta ansvarigt läkemedelsföretag för mer information.
2018-01-23
Produkt utgår
Xamiol® kommer att utgå 2018-01-31. Xamiol® kommer att avregistreras 2018-01-31. Därmed slutar produkten att säljas på den svenska marknaden. Kontakta ansvarigt läkemedelsföretag för mer information.
2018-01-22
Biverkningar
Skada på levereceller som vanlig biverkan.
Lymfocytos som mycket vanlig biverkan
2018-01-22
Varningar och försiktighet
Uppdaterad information om levertoxicitet