Läs upp

Cookies

Den här webbplatsen använder så kallade cookies. Cookies är små textfiler som lagras i din dator och sparar information om olika val som du gjort på en webbsida – t ex språk, version och statistik – för att du inte ska behöva göra dessa val en gång till. Tekniken är etablerad sedan många år tillbaka och används idag på väldigt många webbplatser på Internet.

Du kan när som helst ändra cookieinställningarna för denna webbplats.

Nyheter om befintliga läkemedel

De nyheter som visas här baseras på de uppdateringar som görs för olika läkemedel på Fass. Nyheterna listas kronologiskt och är grupperade utifrån vecka, där den senaste veckan visas nedan.

Datum Läkemedel Ändringen avser Kommentar
2018-07-20
Allmän information
Tabletten har ändrat utseende till rosa-färgad, 6,5 mm x 6,5 mm (10 mg) respektive 8,5 mm x 8,5 mm (40 mg). Observera att tabletter med det tidigare utseendet fortfarande finns tillgängliga (vit, 6,0 mm x 6,0 mm respektive 8,0 mm x 8,0 mm).
2018-07-20
Allmän information
Tabletten har ändrat utseende till rosa-färgad, 6,5 mm x 6,5 mm (10 mg) respektive 8,5 mm x 8,5 mm (40 mg). Observera att tabletter med det tidigare utseendet fortfarande finns tillgängliga (vit, 6,0 mm x 6,0 mm respektive 8,0 mm x 8,0 mm).
2018-07-20
Interaktioner
Fentiaziners sederande effekt kan öka (additivt) av alkohol, ångestdämpande medel, hypnotiska medel, barbiturater, opiater och övriga lugnande medel.

Den svagt antikolinerga effekten av fentiaziner kan förstärkas av andra läkemedel med antikolinerg effekt.
2018-07-20
Varningar och försiktighet
Alimemazin har antikolinerga effekter som kan orsaka urinretention och skall därför användas med försiktighet av äldre patienter med misstänkt prostatahypertrofi.

Theralen ska användas med försiktighet till patienter med trångvinkelglaukom.
2018-07-20
Interaktioner
Fentiaziners sederande effekt kan öka (additivt) av alkohol, ångestdämpande medel, hypnotiska medel, barbiturater, opiater och övriga lugnande medel.

Den svagt antikolinerga effekten av fentiaziner kan förstärkas av andra läkemedel med antikolinerg effekt.
2018-07-20
Varningar och försiktighet
Alimemazin har antikolinerga effekter som kan orsaka urinretention och skall därför användas med försiktighet av äldre patienter med misstänkt prostatahypertrofi.

Theralen ska användas med försiktighet till patienter med trångvinkelglaukom.
2018-07-20
Produkt utgår
Vardenafil Goibela kommer att utgå 2018-07-25. Vardenafil Goibela kommer att avregistreras 2018-07-25. Därmed slutar produkten att säljas på den svenska marknaden. Kontakta ansvarigt läkemedelsföretag för mer information.
2018-07-19
Allmän information
Tabletten har ändrat utseende till rosa-färgad, 6,5 mm x 6,5 mm (10 mg) respektive 8,5 mm x 8,5 mm (40 mg). Observera att tabletter med det tidigare utseendet fortfarande finns tillgängliga (vit, 6,0 mm x 6,0 mm respektive 8,0 mm x 8,0 mm).
2018-07-19
Allmän information
Tabletten har ändrat utseende till rosa-färgad, 6,5 mm x 6,5 mm (10 mg) respektive 8,5 mm x 8,5 mm (40 mg). Observera att tabletter med det tidigare utseendet fortfarande finns tillgängliga (vit, 6,0 mm x 6,0 mm respektive 8,0 mm x 8,0 mm).
2018-07-19
Produkt utgår
Quetiapin Orion kommer att utgå 2018-08-31. Quetiapin Orion kommer att avregistreras 2018-08-31. Därmed slutar produkten att säljas på den svenska marknaden. Kontakta ansvarigt läkemedelsföretag för mer information.
2018-07-19
Produkt utgår
Quetiapin Orion kommer att utgå 2018-08-31. Quetiapin Orion kommer att avregistreras 2018-08-31. Därmed slutar produkten att säljas på den svenska marknaden. Kontakta ansvarigt läkemedelsföretag för mer information.
2018-07-19
Produkt utgår
Quetiapin Orion kommer att utgå 2018-08-31. Quetiapin Orion kommer att avregistreras 2018-08-31. Därmed slutar produkten att säljas på den svenska marknaden. Kontakta ansvarigt läkemedelsföretag för mer information.
2018-07-19
Produkt utgår
Quetiapin Orion kommer att utgå 2018-08-31. Quetiapin Orion kommer att avregistreras 2018-08-31. Därmed slutar produkten att säljas på den svenska marknaden. Kontakta ansvarigt läkemedelsföretag för mer information.
2018-07-18
Eliquis, Filmdragerad tablett 5 mg
Bristol-Myers Squibb
Dosering
Tillägg av instruktioner för dosering av apixaban inför konvertering.
2018-07-18
Eliquis, Filmdragerad tablett 5 mg
Bristol-Myers Squibb
Varningar och försiktighet
Tillägg till varningar och försiktigheter. Samtidig behandling med SSRI/SNRI och apixaban bör endast användas med försiktighet eftersom blödningsrisken vanligen ökar.
2018-07-18
Varningar och försiktighet
Tillägg till varningar och försiktigheter. Samtidig behandling med SSRI/SNRI och apixaban bör endast användas med försiktighet eftersom blödningsrisken vanligen ökar.
2018-07-18
Dosering
Tillägg av instruktioner för dosering av apixaban inför konvertering.
2018-07-17
Interaktioner
Samtidig användning av dasatinib och läkemedel eller substanser som kraftigt hämmar CYP3A4 kan öka exponeringen för dasatinib. Systemisk administrering av en potent CYP3A4-hämmare rekommenderas därför inte till patienter som får dasatinib.
2018-07-17
Interaktioner
Samtidig användning av dasatinib och läkemedel eller substanser som kraftigt hämmar CYP3A4 kan öka exponeringen för dasatinib. Systemisk administrering av en potent CYP3A4-hämmare rekommenderas därför inte till patienter som får dasatinib.
2018-07-17
Interaktioner
Samtidig användning av dasatinib och läkemedel eller substanser som kraftigt hämmar CYP3A4 kan öka exponeringen för dasatinib. Systemisk administrering av en potent CYP3A4-hämmare rekommenderas därför inte till patienter som får dasatinib.