Läs upp

Cookies

Den här webbplatsen använder så kallade cookies. Cookies är små textfiler som lagras i din dator och sparar information om olika val som du gjort på en webbsida – t ex språk, version och statistik – för att du inte ska behöva göra dessa val en gång till. Tekniken är etablerad sedan många år tillbaka och används idag på väldigt många webbplatser på Internet.

Du kan när som helst ändra cookieinställningarna för denna webbplats.

Nyheter om befintliga läkemedel

De nyheter som visas här baseras på de uppdateringar som görs för olika läkemedel på Fass. Nyheterna listas kronologiskt och är grupperade utifrån vecka, där den senaste veckan visas nedan.

Datum Läkemedel Ändringen avser Kommentar
2018-09-26
Dosering
Korrigering av styrkebenämning. Produktens sammansättning ändras inte.
2018-09-26
Morfin APL, Injektionsvätska, lösning 1 mg/ml
Apotek Produktion & Laboratorier (APL)
Produkt utgår
Morfin APL kommer att utgå 2018-09-30. Morfin APL kommer att avregistreras 2018-09-30. Därmed slutar produkten att säljas på den svenska marknaden. Kontakta ansvarigt läkemedelsföretag för mer information.
2018-09-26
Oxibutynin APL, Intravesikal lösning 0,25 mg/ml
Apotek Produktion & Laboratorier (APL)
Produkt utgår
Oxibutynin APL kommer att utgå 2018-11-30. Oxibutynin APL kommer att avregistreras 2018-11-30. Därmed slutar produkten att säljas på den svenska marknaden. Kontakta ansvarigt läkemedelsföretag för mer information.
2018-09-26
Produkt utgår
Ristempa kommer att utgå 2017-09-28. Ristempa kommer att avregistreras 2017-09-28. Därmed slutar produkten att säljas på den svenska marknaden. Kontakta ansvarigt läkemedelsföretag för mer information.
2018-09-26
Produkt utgår
Bupivakain-morfin APL kommer att utgå 2018-09-30. Bupivakain-morfin APL kommer att avregistreras 2018-09-30. Därmed slutar produkten att säljas på den svenska marknaden. Kontakta ansvarigt läkemedelsföretag för mer information.
2018-09-25
Hållbarhet, förvaring och hantering
Hållbarheten har ändrat från 2 år till 3 år.
2018-09-25
Hållbarhet, förvaring och hantering
Förvaringstiden har ändrat från 9 månader till 12 månader.
2018-09-24
Biverkningar
Svåra hudreaktioner (SCAR), inklusive Stevens-Johnsons syndrom (SJS), toxisk epidermal nekrolys (TEN) och läkemedelsutlöst hudutslag med eosinofili och systemiska symtom (DRESS) har rapporterats i samband med quetiapinbehandling.
2018-09-24
Biverkningar
Svåra hudreaktioner (SCAR), inklusive Stevens-Johnsons syndrom (SJS), toxisk epidermal nekrolys (TEN) och läkemedelsutlöst hudutslag med eosinofili och systemiska symtom (DRESS) har rapporterats i samband med quetiapinbehandling.
2018-09-24
Biverkningar
Svåra hudreaktioner (SCAR), inklusive Stevens-Johnsons syndrom (SJS), toxisk epidermal nekrolys (TEN) och läkemedelsutlöst hudutslag med eosinofili och systemiska symtom (DRESS) har rapporterats i samband med quetiapinbehandling.
2018-09-24
Biverkningar
Svåra hudreaktioner (SCAR), inklusive Stevens-Johnsons syndrom (SJS), toxisk epidermal nekrolys (TEN) och läkemedelsutlöst hudutslag med eosinofili och systemiska symtom (DRESS) har rapporterats i samband med quetiapinbehandling.
2018-09-24
Biverkningar
Svåra hudreaktioner (SCAR), inklusive Stevens-Johnsons syndrom (SJS), toxisk epidermal nekrolys (TEN) och läkemedelsutlöst hudutslag med eosinofili och systemiska symtom (DRESS) har rapporterats i samband med quetiapinbehandling.