Läs upp

Cookies

Den här webbplatsen använder så kallade cookies. Cookies är små textfiler som lagras i din dator och sparar information om olika val som du gjort på en webbsida – t ex språk, version och statistik – för att du inte ska behöva göra dessa val en gång till. Tekniken är etablerad sedan många år tillbaka och används idag på väldigt många webbplatser på Internet.

Du kan när som helst ändra cookieinställningarna för denna webbplats.

Nyheter om befintliga läkemedel

De nyheter som visas här baseras på de uppdateringar som görs för olika läkemedel på Fass. Nyheterna listas kronologiskt och är grupperade utifrån vecka, där den senaste veckan visas nedan.

Datum Läkemedel Ändringen avser Kommentar
2018-09-26
Produkt utgår
Ristempa kommer att utgå 2017-09-28. Att produkten utgår betyder att produkten inte längre är godkänd för försäljning i Sverige från och med detta datum. Om du använder Ristempa mer än bara tillfälligt bör du kontakta din läkare.
2018-09-26
Morfin APL, Injektionsvätska, lösning 1 mg/ml
Apotek Produktion & Laboratorier (APL)
Produkt utgår
Morfin APL kommer att utgå 2018-09-30. Att produkten utgår betyder att produkten inte längre är godkänd för försäljning i Sverige från och med detta datum. Om du använder Morfin APL mer än bara tillfälligt bör du kontakta din läkare.
2018-09-26
Oxibutynin APL, Intravesikal lösning 0,25 mg/ml
Apotek Produktion & Laboratorier (APL)
Produkt utgår
Oxibutynin APL kommer att utgå 2018-11-30. Att produkten utgår betyder att produkten inte längre är godkänd för försäljning i Sverige från och med detta datum. Om du använder Oxibutynin APL mer än bara tillfälligt bör du kontakta din läkare.
2018-09-26
Produkt utgår
Bupivakain-morfin APL kommer att utgå 2018-09-30. Att produkten utgår betyder att produkten inte längre är godkänd för försäljning i Sverige från och med detta datum. Om du använder Bupivakain-morfin APL mer än bara tillfälligt bör du kontakta din läkare.
2018-09-24
Eventuella biverkningar
• Läkemedelsutlöst hudutslag med eosinofili och systemiska symtom (DRESS). Utbredda hudutslag, hög kroppstemperatur, förhöjda leverenzymer, blodavvikelser (eosinofili), förstorade lymfknutor och involvering av andra kroppsorgan (läkemedelsutlöst hudutslag med eosinofili och systemiska symtom, även känt som DRESS, eller läkemedelsöverkänslighetssyndrom). Sluta ta Biquetan om du får dessa symtom och kontakta din läkare eller uppsök omedelbart läkare.
2018-09-24
Eventuella biverkningar
• Läkemedelsutlöst hudutslag med eosinofili och systemiska symtom (DRESS). Utbredda hudutslag, hög kroppstemperatur, förhöjda leverenzymer, blodavvikelser (eosinofili), förstorade lymfknutor och involvering av andra kroppsorgan (läkemedelsutlöst hudutslag med eosinofili och systemiska symtom, även känt som DRESS, eller läkemedelsöverkänslighetssyndrom). Sluta ta Biquetan om du får dessa symtom och kontakta din läkare eller uppsök omedelbart läkare.
2018-09-24
Eventuella biverkningar
• Läkemedelsutlöst hudutslag med eosinofili och systemiska symtom (DRESS). Utbredda hudutslag, hög kroppstemperatur, förhöjda leverenzymer, blodavvikelser (eosinofili), förstorade lymfknutor och involvering av andra kroppsorgan (läkemedelsutlöst hudutslag med eosinofili och systemiska symtom, även känt som DRESS, eller läkemedelsöverkänslighetssyndrom). Sluta ta Biquetan om du får dessa symtom och kontakta din läkare eller uppsök omedelbart läkare.
2018-09-24
Eventuella biverkningar
• Läkemedelsutlöst hudutslag med eosinofili och systemiska symtom (DRESS). Utbredda hudutslag, hög kroppstemperatur, förhöjda leverenzymer, blodavvikelser (eosinofili), förstorade lymfknutor och involvering av andra kroppsorgan (läkemedelsutlöst hudutslag med eosinofili och systemiska symtom, även känt som DRESS, eller läkemedelsöverkänslighetssyndrom). Sluta ta Biquetan om du får dessa symtom och kontakta din läkare eller uppsök omedelbart läkare.
2018-09-24
Eventuella biverkningar
• Läkemedelsutlöst hudutslag med eosinofili och systemiska symtom (DRESS). Utbredda hudutslag, hög kroppstemperatur, förhöjda leverenzymer, blodavvikelser (eosinofili), förstorade lymfknutor och involvering av andra kroppsorgan (läkemedelsutlöst hudutslag med eosinofili och systemiska symtom, även känt som DRESS, eller läkemedelsöverkänslighetssyndrom). Sluta ta Biquetan om du får dessa symtom och kontakta din läkare eller uppsök omedelbart läkare.