Läs upp

Cookies

Den här webbplatsen använder så kallade cookies. Cookies är små textfiler som lagras i din dator och sparar information om olika val som du gjort på en webbsida – t ex språk, version och statistik – för att du inte ska behöva göra dessa val en gång till. Tekniken är etablerad sedan många år tillbaka och används idag på väldigt många webbplatser på Internet.

Du kan när som helst ändra cookieinställningarna för denna webbplats.

Nyheter om befintliga läkemedel

De nyheter som visas här baseras på de uppdateringar som görs för olika läkemedel på Fass. Nyheterna listas kronologiskt och är grupperade utifrån vecka, där den senaste veckan visas nedan.

Datum Läkemedel Ändringen avser Kommentar
2018-03-24
Produkt utgår
Gablofen kommer att utgå . Gablofen kommer att avregistreras . Därmed slutar produkten att säljas på den svenska marknaden. Kontakta ansvarigt läkemedelsföretag för mer information.
2018-03-24
Gablofen, Injektions-/infusionsvätska, lösning 0,5 mg/ml
Mallinckrodt Pharmaceuticals Ireland Limited
Produkt utgår
Gablofen kommer att utgå . Gablofen kommer att avregistreras . Därmed slutar produkten att säljas på den svenska marknaden. Kontakta ansvarigt läkemedelsföretag för mer information.
2018-03-24
Produkt utgår
Gablofen kommer att utgå . Gablofen kommer att avregistreras . Därmed slutar produkten att säljas på den svenska marknaden. Kontakta ansvarigt läkemedelsföretag för mer information.
2018-03-24
Produkt utgår
Gablofen kommer att utgå . Gablofen kommer att avregistreras . Därmed slutar produkten att säljas på den svenska marknaden. Kontakta ansvarigt läkemedelsföretag för mer information.
2018-03-24
Gablofen, Injektions-/infusionsvätska, lösning 1 mg/ml
Mallinckrodt Pharmaceuticals Ireland Limited
Produkt utgår
Gablofen kommer att utgå . Gablofen kommer att avregistreras . Därmed slutar produkten att säljas på den svenska marknaden. Kontakta ansvarigt läkemedelsföretag för mer information.
2018-03-24
Produkt utgår
Gablofen kommer att utgå . Gablofen kommer att avregistreras . Därmed slutar produkten att säljas på den svenska marknaden. Kontakta ansvarigt läkemedelsföretag för mer information.
2018-03-24
Gablofen, Injektions-/infusionsvätska, lösning 2 mg/ml
Mallinckrodt Pharmaceuticals Ireland Limited
Produkt utgår
Gablofen kommer att utgå . Gablofen kommer att avregistreras . Därmed slutar produkten att säljas på den svenska marknaden. Kontakta ansvarigt läkemedelsföretag för mer information.
2018-03-23
Dosering
"Lusduna administreras subkutant" har ändrats till: "LUSDUNA ska endast administreras subkutant genom en engångspenna. Om administrering genom spruta är nödvändig, ska en annan insulin glargin-produkt tillgänglig i en injektionsflaska användas.".
2018-03-23
Varningar och försiktighet
Samtidig användning med barbiturater, bensodiazepiner eller andra CNS-depressiva medel kan resultera i sedering, andningsdepression, koma och död. Samtidig förskrivning reserveras till patienter för vilka alternativa behandlingsalternativ inte är möjliga. Om det beslutas att förskriva samtidigt ska den lägsta effektiva dosen användas och behandlingen ska vara så kort som möjligt. Patienterna ska följas noggrant för tecken och symtom på andningsdepression och sedering.
2018-03-23
Varningar och försiktighet
Samtidig användning med barbiturater, bensodiazepiner eller andra CNS-depressiva medel kan resultera i sedering, andningsdepression, koma och död. Samtidig förskrivning reserveras till patienter för vilka alternativa behandlingsalternativ inte är möjliga. Om det beslutas att förskriva samtidigt ska den lägsta effektiva dosen användas och behandlingen ska vara så kort som möjligt. Patienterna ska följas noggrant för tecken och symtom på andningsdepression och sedering.
2018-03-23
Varningar och försiktighet
Samtidig användning med barbiturater, bensodiazepiner eller andra CNS-depressiva medel kan resultera i sedering, andningsdepression, koma och död. Samtidig förskrivning reserveras till patienter för vilka alternativa behandlingsalternativ inte är möjliga. Om det beslutas att förskriva samtidigt ska den lägsta effektiva dosen användas och behandlingen ska vara så kort som möjligt. Patienterna ska följas noggrant för tecken och symtom på andningsdepression och sedering.
2018-03-22
Kontraindikationer
Xofigo (Radium-223-diklorid) kontraindicerat i kombination med abirateronacetat och prednisolon/prednison
2018-03-22
Hållbarhet, förvaring och hantering
Hållbarheten för injektionsvätska ändrad till 3 år.
2018-03-22
Hållbarhet, förvaring och hantering
Hållbarheten för injektionsvätska ändrad till 3 år.
2018-03-21
Produkt utgår
Dexametason Rosemont kommer att utgå 2018-04-01. Dexametason Rosemont kommer att avregistreras 2018-04-01. Därmed slutar produkten att säljas på den svenska marknaden. Kontakta ansvarigt läkemedelsföretag för mer information.
2018-03-21
Produkt utgår
Halcion® kommer att utgå 2018-03-20. Halcion® kommer att avregistreras 2018-03-20. Därmed slutar produkten att säljas på den svenska marknaden. Kontakta ansvarigt läkemedelsföretag för mer information.
2018-03-21
Produkt utgår
Efastad kommer att utgå 2018-03-31. Efastad kommer att avregistreras 2018-03-31. Därmed slutar produkten att säljas på den svenska marknaden. Kontakta ansvarigt läkemedelsföretag för mer information.
2018-03-21
Produkt utgår
Sildenafil Orion kommer att utgå 2018-04-30. Sildenafil Orion kommer att avregistreras 2018-04-30. Därmed slutar produkten att säljas på den svenska marknaden. Kontakta ansvarigt läkemedelsföretag för mer information.
2018-03-21
Produkt utgår
Sildenafil Orion kommer att utgå 2018-04-30. Sildenafil Orion kommer att avregistreras 2018-04-30. Därmed slutar produkten att säljas på den svenska marknaden. Kontakta ansvarigt läkemedelsföretag för mer information.
2018-03-21
Produkt utgår
Sildenafil Orion kommer att utgå 2018-04-30. Sildenafil Orion kommer att avregistreras 2018-04-30. Därmed slutar produkten att säljas på den svenska marknaden. Kontakta ansvarigt läkemedelsföretag för mer information.