Läs upp

Cookies

Den här webbplatsen använder så kallade cookies. Cookies är små textfiler som lagras i din dator och sparar information om olika val som du gjort på en webbsida – t ex språk, version och statistik – för att du inte ska behöva göra dessa val en gång till. Tekniken är etablerad sedan många år tillbaka och används idag på väldigt många webbplatser på Internet.

Du kan när som helst ändra cookieinställningarna för denna webbplats.

Nyheter om befintliga läkemedel

De nyheter som visas här baseras på de uppdateringar som görs för olika läkemedel på Fass. Nyheterna listas kronologiskt och är grupperade utifrån vecka, där den senaste veckan visas nedan.

Datum Läkemedel Ändringen avser Kommentar
2018-07-14
Produkt utgår
Carposekkur kommer att utgå 2018-08-01. Carposekkur kommer att avregistreras 2018-08-01. Därmed slutar produkten att säljas på den svenska marknaden. Kontakta ansvarigt läkemedelsföretag för mer information.
2018-07-14
Produkt utgår
Carposekkur kommer att utgå 2018-08-01. Carposekkur kommer att avregistreras 2018-08-01. Därmed slutar produkten att säljas på den svenska marknaden. Kontakta ansvarigt läkemedelsföretag för mer information.
2018-07-14
Produkt utgår
Carposekkur kommer att utgå 2018-08-01. Carposekkur kommer att avregistreras 2018-08-01. Därmed slutar produkten att säljas på den svenska marknaden. Kontakta ansvarigt läkemedelsföretag för mer information.
2018-07-14
Produkt utgår
Carposekkur kommer att utgå 2018-08-01. Carposekkur kommer att avregistreras 2018-08-01. Därmed slutar produkten att säljas på den svenska marknaden. Kontakta ansvarigt läkemedelsföretag för mer information.
2018-07-14
Produkt utgår
Carposekkur kommer att utgå 2018-08-01. Carposekkur kommer att avregistreras 2018-08-01. Därmed slutar produkten att säljas på den svenska marknaden. Kontakta ansvarigt läkemedelsföretag för mer information.
2018-07-14
Produkt utgår
Carposekkur kommer att utgå 2018-08-01. Carposekkur kommer att avregistreras 2018-08-01. Därmed slutar produkten att säljas på den svenska marknaden. Kontakta ansvarigt läkemedelsföretag för mer information.
2018-07-14
Produkt utgår
Carposekkur kommer att utgå 2018-08-01. Carposekkur kommer att avregistreras 2018-08-01. Därmed slutar produkten att säljas på den svenska marknaden. Kontakta ansvarigt läkemedelsföretag för mer information.
2018-07-13
Biverkningar
Uppdatering i enlighet med referensprodukten Zantac.
2018-07-13
Indikationer
Uppdatering i enlighet med referensprodukten Zantac.
2018-07-13
Interaktioner
Uppdatering i enlighet med referensprodukten Zantac.
2018-07-13
Trafik
Uppdatering i enlighet med referensprodukten Zantac.
2018-07-13
Dosering
Uppdatering i enlighet med referensprodukten Zantac.
2018-07-13
Kontraindikationer
Uppdatering i enlighet med referensprodukten Zantac.
2018-07-13
Varningar och försiktighet
Uppdatering i enlighet med referensprodukten Zantac.
2018-07-13
Graviditet
Uppdatering i enlighet med referensprodukten Zantac.
2018-07-13
Imolopera, Tablett 2 mg
Orifarm Generics AB
Läkemedelsnamn
Loperamid BBS har bytt namn till Imolopera. Namnbyte innebär oftast inte att produkten ändras på något annat sätt. Se produktens Fass-text eller kontakta ansvarigt läkemedelsföretag för mer information.
2018-07-12
Varningar och försiktighet
Screening för HLA-B*5801 bör övervägas innan behandling med allopurinol påbörjas hos patientundergrupper med han-kinesisk, thailändsk eller koreansk härkomst på grund av risk för utveckling av allopurinolrelaterade överkänslighetssyndrom och SJS/TEN.

Försiktighet krävs när allopurinol används hos patienter med förändrad sköldkörtelfunktion då man sett förhöjda TSH-värden hos patienter som fått långtidsbehandling.
2018-07-12
Biverkningar
Ny biverkning: Förhöjd nivår av sköldkörtelstimulerande hormon i blodet.
2018-07-12
Biverkningar
Ny biverkning: Förhöjd nivår av sköldkörtelstimulerande hormon i blodet.
2018-07-12
Interaktioner
Vid administrering av allopurinol och cytostatika förekommer bloddyskrasier oftare än när dessa aktiva substanser administreras var för sig.

Om aluminiumhydroxid tas samtidigt kan effekten av allopurinol minska.