Läs upp

Cookies

Den här webbplatsen använder så kallade cookies. Cookies är små textfiler som lagras i din dator och sparar information om olika val som du gjort på en webbsida – t ex språk, version och statistik – för att du inte ska behöva göra dessa val en gång till. Tekniken är etablerad sedan många år tillbaka och används idag på väldigt många webbplatser på Internet.

Du kan när som helst ändra cookieinställningarna för denna webbplats.

Nyheter om befintliga läkemedel

De nyheter som visas här baseras på de uppdateringar som görs för olika läkemedel på Fass. Nyheterna listas kronologiskt och är grupperade utifrån vecka, där den senaste veckan visas nedan.

Datum Läkemedel Ändringen avser Kommentar
2017-04-22
Produkt utgår
Enalapril Mylan kommer att utgå 2017-04-30. Att produkten utgår betyder att produkten inte längre är godkänd för försäljning i Sverige från och med detta datum. Om du använder Enalapril Mylan mer än bara tillfälligt bör du kontakta din läkare.
2017-04-22
Produkt utgår
Tolterodin Mylan kommer att utgå 2017-04-30. Att produkten utgår betyder att produkten inte längre är godkänd för försäljning i Sverige från och med detta datum. Om du använder Tolterodin Mylan mer än bara tillfälligt bör du kontakta din läkare.
2017-04-22
Produkt utgår
Galantamin Mylan kommer att utgå 2017-04-30. Att produkten utgår betyder att produkten inte längre är godkänd för försäljning i Sverige från och med detta datum. Om du använder Galantamin Mylan mer än bara tillfälligt bör du kontakta din läkare.
2017-04-22
Produkt utgår
Oestriol Mylan kommer att utgå 2017-04-30. Att produkten utgår betyder att produkten inte längre är godkänd för försäljning i Sverige från och med detta datum. Om du använder Oestriol Mylan mer än bara tillfälligt bör du kontakta din läkare.
2017-04-22
Produkt utgår
Felodipin Mylan kommer att utgå 2017-04-30. Att produkten utgår betyder att produkten inte längre är godkänd för försäljning i Sverige från och med detta datum. Om du använder Felodipin Mylan mer än bara tillfälligt bör du kontakta din läkare.
2017-04-22
Produkt utgår
Dorzolamid Mylan kommer att utgå 2017-04-30. Att produkten utgår betyder att produkten inte längre är godkänd för försäljning i Sverige från och med detta datum. Om du använder Dorzolamid Mylan mer än bara tillfälligt bör du kontakta din läkare.
2017-04-22
Produkt utgår
Galantamin Mylan kommer att utgå 2017-04-30. Att produkten utgår betyder att produkten inte längre är godkänd för försäljning i Sverige från och med detta datum. Om du använder Galantamin Mylan mer än bara tillfälligt bör du kontakta din läkare.
2017-04-22
Produkt utgår
Solartan kommer att utgå 2017-04-30. Att produkten utgår betyder att produkten inte längre är godkänd för försäljning i Sverige från och med detta datum. Om du använder Solartan mer än bara tillfälligt bör du kontakta din läkare.
2017-04-22
Produkt utgår
Tolterodin Mylan kommer att utgå 2017-04-30. Att produkten utgår betyder att produkten inte längre är godkänd för försäljning i Sverige från och med detta datum. Om du använder Tolterodin Mylan mer än bara tillfälligt bör du kontakta din läkare.
2017-04-22
Produkt utgår
Solartan kommer att utgå 2017-04-30. Att produkten utgår betyder att produkten inte längre är godkänd för försäljning i Sverige från och med detta datum. Om du använder Solartan mer än bara tillfälligt bör du kontakta din läkare.
2017-04-22
Produkt utgår
Oestriol Mylan kommer att utgå 2017-04-30. Att produkten utgår betyder att produkten inte längre är godkänd för försäljning i Sverige från och med detta datum. Om du använder Oestriol Mylan mer än bara tillfälligt bör du kontakta din läkare.
2017-04-22
Produkt utgår
Galantamin Mylan kommer att utgå 2017-04-30. Att produkten utgår betyder att produkten inte längre är godkänd för försäljning i Sverige från och med detta datum. Om du använder Galantamin Mylan mer än bara tillfälligt bör du kontakta din läkare.
2017-04-22
Produkt utgår
Felodipin Mylan kommer att utgå 2017-04-30. Att produkten utgår betyder att produkten inte längre är godkänd för försäljning i Sverige från och med detta datum. Om du använder Felodipin Mylan mer än bara tillfälligt bör du kontakta din läkare.
2017-04-22
Produkt utgår
Enalapril Mylan kommer att utgå 2017-04-30. Att produkten utgår betyder att produkten inte längre är godkänd för försäljning i Sverige från och med detta datum. Om du använder Enalapril Mylan mer än bara tillfälligt bör du kontakta din läkare.
2017-04-22
Produkt utgår
Solartan kommer att utgå 2017-04-30. Att produkten utgår betyder att produkten inte längre är godkänd för försäljning i Sverige från och med detta datum. Om du använder Solartan mer än bara tillfälligt bör du kontakta din läkare.
2017-04-19
Ytterligare biverkningar hos barn och ungdomar
Mycket vanlig biverkning:
onormala muskelrörelser. Dessa omfattar svårigheter att påbörja muskelrörelser, skakningar, rastlöshet eller muskelstelhet utan smärta
2017-04-19
Ytterligare biverkningar hos barn och ungdomar
Mycket vanlig biverkning:
onormala muskelrörelser. Dessa omfattar svårigheter att påbörja muskelrörelser, skakningar, rastlöshet eller muskelstelhet utan smärta
2017-04-19
Ytterligare biverkningar hos barn och ungdomar
Mycket vanlig biverkning:
onormala muskelrörelser. Dessa omfattar svårigheter att påbörja muskelrörelser, skakningar, rastlöshet eller muskelstelhet utan smärta
2017-04-19
Ytterligare biverkningar hos barn och ungdomar
Mycket vanlig biverkning:
onormala muskelrörelser. Dessa omfattar svårigheter att påbörja muskelrörelser, skakningar, rastlöshet eller muskelstelhet utan smärta
2017-04-19
Varningar och försiktighet
tala med käkare eller apotekspersonal innan du tar Biquetan om du har sömnapné, har urinretention, har förstorad prostata, stopp i tarmarna eller ökat tryck inuti ögat eller om du har eller har haft problem med alkohol- eller drogmissbruk.