Läs upp

Cookies

Den här webbplatsen använder så kallade cookies. Cookies är små textfiler som lagras i din dator och sparar information om olika val som du gjort på en webbsida – t ex språk, version och statistik – för att du inte ska behöva göra dessa val en gång till. Tekniken är etablerad sedan många år tillbaka och används idag på väldigt många webbplatser på Internet.

Du kan när som helst ändra cookieinställningarna för denna webbplats.

Nyheter om befintliga läkemedel

De nyheter som visas här baseras på de uppdateringar som görs för olika läkemedel på Fass. Nyheterna listas kronologiskt och är grupperade utifrån vecka, där den senaste veckan visas nedan.

Datum Läkemedel Ändringen avser Kommentar
2017-03-27
Hållbarhet, förvaring och hantering
Ändrad förvaringstemperatur.
2017-03-27
Hållbarhet, förvaring och hantering
Ändrad förvaringstemperatur.
2017-03-27
Hållbarhet, förvaring och hantering
Ändrad förvaringstemperatur.
2017-03-27
Hållbarhet, förvaring och hantering
Ändrad förvaringstemperatur.
2017-03-27
Hållbarhet, förvaring och hantering
Ändrad förvaringstemperatur.
2017-03-27
Hållbarhet, förvaring och hantering
Ändrad förvaringstemperatur.
2017-03-27
Hållbarhet, förvaring och hantering
Ändrad förvaringstemperatur.
2017-03-27
Biverkningar
Tumörlyssyndrom
2017-03-27
Varningar och försiktighet
Hemolytisk anemi som kan vara livshotande har rapporterats.
Akut promyeloisk och myelodysplastiska syndrom/akut myeloid leukemi har rapporterats flera år efter behandling med karboplatin.
Fall av venös ocklusiv leversjukdom har rapporterats.
Tumörlyssyndrom har rapporterats efter behandling med karboplatin. Patienter bör följas noga.