Läs upp

Cookies

Den här webbplatsen använder så kallade cookies. Cookies är små textfiler som lagras i din dator och sparar information om olika val som du gjort på en webbsida – t ex språk, version och statistik – för att du inte ska behöva göra dessa val en gång till. Tekniken är etablerad sedan många år tillbaka och används idag på väldigt många webbplatser på Internet.

Du kan när som helst ändra cookieinställningarna för denna webbplats.

Nyheter om befintliga läkemedel

De nyheter som visas här baseras på de uppdateringar som görs för olika läkemedel på Fass. Nyheterna listas kronologiskt och är grupperade utifrån vecka, där den senaste veckan visas nedan.

Datum Läkemedel Ändringen avser Kommentar
2018-05-22
Ofev, Kapsel, mjuk 150 mg
Boehringer Ingelheim
Varningar och försiktighet
Leverfunktionen ska kontrolleras före insättning av Ofev och regelbundet under de första tre månadernas behandling.
2018-05-22
Biverkningar
Ny mycket sällsynt biverkning; anafylaxi
2018-05-22
Biverkningar
Ny mycket sällsynt biverkning; anafylaxi
2018-05-22
Biverkningar
Ny mycket sällsynt biverkning; anafylaxi
2018-05-22
Ofev, Kapsel, mjuk 100 mg
Boehringer Ingelheim
Varningar och försiktighet
Leverfunktionen ska kontrolleras före insättning av Ofev och regelbundet under de första tre månadernas behandling.
2018-05-22
Läkemedelsnamn
NiQuitin har bytt namn till NiQuitin Tropisk frukt. Namnbyte innebär oftast inte att produkten ändras på något annat sätt. Se produktens Fass-text eller kontakta ansvarigt läkemedelsföretag för mer information.
2018-05-22
Läkemedelsnamn
NiQuitin har bytt namn till NiQuitin Tropisk frukt. Namnbyte innebär oftast inte att produkten ändras på något annat sätt. Se produktens Fass-text eller kontakta ansvarigt läkemedelsföretag för mer information.
2018-05-22
Varningar och försiktighet
Ramipril Stada innehåller natrium
2018-05-22
Varningar och försiktighet
Ramipril Stada innehåller natrium
2018-05-22
Varningar och försiktighet
Ramipril Stada innehåller natrium