Läs upp

Cookies

Den här webbplatsen använder så kallade cookies. Cookies är små textfiler som lagras i din dator och sparar information om olika val som du gjort på en webbsida – t ex språk, version och statistik – för att du inte ska behöva göra dessa val en gång till. Tekniken är etablerad sedan många år tillbaka och används idag på väldigt många webbplatser på Internet.

Du kan när som helst ändra cookieinställningarna för denna webbplats.

Nyheter om befintliga läkemedel

De nyheter som visas här baseras på de uppdateringar som görs för olika läkemedel på Fass. Nyheterna listas kronologiskt och är grupperade utifrån vecka, där den senaste veckan visas nedan.

Datum Läkemedel Ändringen avser Kommentar
2017-07-25
Varningar och försiktighet
Används med försiktighet hos patienter med nedsatt njurfunktion på grund av potentiella njurtoxiska effekter
2017-07-25
Biverkningar
Biverkningar som identifierats efter marknadsföringsstart tillagd
2017-07-25
Biverkningar
Biverkningar som identifierats efter marknadsföringsstart tillagd
2017-07-25
Biverkningar
Biverkningar som identifierats efter marknadsföringsstart tillagd
2017-07-25
Varningar och försiktighet
Används med försiktighet hos patienter med nedsatt njurfunktion på grund av potentiell njurtoxicitet
2017-07-24
Biverkningar
Avslutad säkerhetsstudie
2017-07-24
Varningar och försiktighet
Uppdatering angående Saxenda och pankreatit, sköldkörtelsjukdom samt hjärtfrekvens
2017-07-24
Biverkningar
Uppdatering av tabell
2017-07-24
Dosering
Uppdatering gällande patienter med nedsatt leverfunktion och användande av Xultophy