Läs upp

Cookies

Den här webbplatsen använder så kallade cookies. Cookies är små textfiler som lagras i din dator och sparar information om olika val som du gjort på en webbsida – t ex språk, version och statistik – för att du inte ska behöva göra dessa val en gång till. Tekniken är etablerad sedan många år tillbaka och används idag på väldigt många webbplatser på Internet.

Du kan när som helst ändra cookieinställningarna för denna webbplats.

Nyheter om befintliga läkemedel

De nyheter som visas här baseras på de uppdateringar som görs för olika läkemedel på Fass. Nyheterna listas kronologiskt och är grupperade utifrån vecka, där den senaste veckan visas nedan.

Datum Läkemedel Ändringen avser Kommentar
2017-03-29
Eventuella biverkningar
Allvarliga hudbiverkningar har rapporterats (förekommer hos ett okänt antal användare). Röda fjälliga utslag med knölar under huden och blåsor (exantematisk pustulos). Kontakta genast läkare om du får något av dessa symtom
2017-03-29
Eventuella biverkningar
Allvarliga hudbiverkningar har rapporterats (förekommer hos ett okänt antal användare). Röda fjälliga utslag med knölar under huden och blåsor (exantematisk pustulos). Kontakta genast läkare om du får något av dessa symtom
2017-03-29
Eventuella biverkningar
Allvarliga hudbiverkningar har rapporterats (förekommer hos ett okänt antal användare). Röda fjälliga utslag med knölar under huden och blåsor (exantematisk pustulos). Kontakta genast läkare om du får något av dessa symtom
2017-03-29
Eventuella biverkningar
Allvarliga hudbiverkningar har rapporterats (förekommer hos ett okänt antal användare). Röda fjälliga utslag med knölar under huden och blåsor (exantematisk pustulos). Kontakta genast läkare om du får något av dessa symtom
2017-03-29
Eventuella biverkningar
Allvarliga hudbiverkningar har rapporterats. Röda fjälliga utslag med knölar under huden och blåsor (exantematisk pustulos). Kontakta genast läkare om du får något av dessa symtom.
2017-03-29
Eventuella biverkningar
Allvarliga hudbiverkningar har rapporterats. Röda fjälliga utslag med knölar under huden och blåsor (exantematisk pustulos). Kontakta genast läkare om du får något av dessa symtom.
2017-03-29
Eventuella biverkningar
Allvarliga hudbiverkningar har rapporterats. Röda fjälliga utslag med knölar under huden och blåsor (exantematisk pustulos). Kontakta genast läkare om du får något av dessa symtom.
2017-03-29
Eventuella biverkningar
Allvarliga hudbiverkningar har rapporterats. Röda fjälliga utslag med knölar under huden och blåsor (exantematisk pustulos). Kontakta genast läkare om du får något av dessa symtom.
2017-03-28
Varningar och försiktighet
Tala med läkare innan du tar Venlafaxin Stada om du har blivit informerad om att du har en onormal hjärtrytm.
2017-03-28
Andra läkemedel och läkemedlet
Du måste berätta för din läkare om du tar läkemedel som kan påverka din hjärtrytm.
2017-03-28
Varningar och försiktighet
Tala med läkare innan du tar Venlafaxin Stada om du har blivit informerad om att du har en onormal hjärtrytm.
2017-03-28
Andra läkemedel och läkemedlet
Du måste berätta för din läkare om du tar läkemedel som kan påverka din hjärtrytm.
2017-03-28
Eventuella biverkningar
Om något av följande inträffar ska du inte ta mer Venlafaxin Stada. Tala genast om det för läkaren, eller uppsök närmaste akutmottagning:
Tecken på infektion, såsom feber, frossa, skakningar, huvudvärk, svettningar, influensaliknande symtom. Detta kan bero på en blodsjukdom som leder till en ökad infektionsrisk. Allvarliga utslag, som kan leda till svåra blåsor och att huden fjällar.
Oförklarlig muskelvärk, ömhet eller svaghet. Detta kan vara ett tecken på rabdomyolys.
2017-03-28
Andra läkemedel och läkemedlet
Du måste berätta för din läkare om du tar läkemedel som kan påverka din hjärtrytm.
2017-03-28
Varningar och försiktighet
Tala med läkare innan du tar Venlafaxin Stada om du har blivit informerad om att du har en onormal hjärtrytm.
2017-03-28
Eventuella biverkningar
Om något av följande inträffar ska du inte ta mer Venlafaxin Stada. Tala genast om det för läkaren, eller uppsök närmaste akutmottagning:
Tecken på infektion, såsom feber, frossa, skakningar, huvudvärk, svettningar, influensaliknande symtom. Detta kan bero på en blodsjukdom som leder till en ökad infektionsrisk. Allvarliga utslag, som kan leda till svåra blåsor och att huden fjällar.
Oförklarlig muskelvärk, ömhet eller svaghet. Detta kan vara ett tecken på rabdomyolys.
2017-03-28
Eventuella biverkningar
Om något av följande inträffar ska du inte ta mer Venlafaxin Stada. Tala genast om det för läkaren, eller uppsök närmaste akutmottagning:
Tecken på infektion, såsom feber, frossa, skakningar, huvudvärk, svettningar, influensaliknande symtom. Detta kan bero på en blodsjukdom som leder till en ökad infektionsrisk. Allvarliga utslag, som kan leda till svåra blåsor och att huden fjällar.
Oförklarlig muskelvärk, ömhet eller svaghet. Detta kan vara ett tecken på rabdomyolys.