Läs upp

Cookies

Den här webbplatsen använder så kallade cookies. Cookies är små textfiler som lagras i din dator och sparar information om olika val som du gjort på en webbsida – t ex språk, version och statistik – för att du inte ska behöva göra dessa val en gång till. Tekniken är etablerad sedan många år tillbaka och används idag på väldigt många webbplatser på Internet.

Du kan när som helst ändra cookieinställningarna för denna webbplats.

Nyheter om befintliga läkemedel

De nyheter som visas här baseras på de uppdateringar som görs för olika läkemedel på Fass. Nyheterna listas kronologiskt och är grupperade utifrån vecka, där den senaste veckan visas nedan.

Datum Läkemedel Ändringen avser Kommentar
2017-02-23
Biverkningar
Nya biverkningar: Stevens Johnsons syndrom, erythema multiforme, bullös dermatit
2017-02-23
Produkt utgår
Methotrexate Pfizer kommer att utgå 2017-02-22. Methotrexate Pfizer kommer att avregistreras 2017-02-22. Därmed slutar produkten att säljas på den svenska marknaden. Kontakta ansvarigt läkemedelsföretag för mer information.
2017-02-23
Produkt utgår
Vitaros kommer att utgå 2017-02-28. Vitaros kommer att avregistreras 2017-02-28. Därmed slutar produkten att säljas på den svenska marknaden. Kontakta ansvarigt läkemedelsföretag för mer information.
2017-02-23
Produkt utgår
Uvadex kommer att utgå . Uvadex kommer att avregistreras . Därmed slutar produkten att säljas på den svenska marknaden. Kontakta ansvarigt läkemedelsföretag för mer information.
2017-02-23
Produkt utgår
Eloine kommer att utgå 2017-02-22. Eloine kommer att avregistreras 2017-02-22. Därmed slutar produkten att säljas på den svenska marknaden. Kontakta ansvarigt läkemedelsföretag för mer information.
2017-02-22
SIFROL®, Depottablett 0,26 mg
Boehringer Ingelheim
Varningar och försiktighet
Dopaminergt dysregleringssyndrom (DDS) är ett beroendetillstånd som leder till överdriven användning av läkemedlet hos vissa patienter som behandlas med dopaminerga läkemedel inklusive pramipexol. Innan behandling inleds ska patienter och vårdgivare informeras om den potentiella risken att uveckla DDS.
2017-02-22
SIFROL®, Depottablett 1,05 mg
Boehringer Ingelheim
Varningar och försiktighet
Dopaminergt dysregleringssyndrom (DDS) är ett beroendetillstånd som leder till överdriven användning av läkemedlet hos vissa patienter som behandlas med dopaminerga läkemedel inklusive pramipexol. Innan behandling inleds ska patienter och vårdgivare informeras om den potentiella risken att uveckla DDS.
2017-02-22
SIFROL®, Depottablett 0,52 mg
Boehringer Ingelheim
Varningar och försiktighet
Dopaminergt dysregleringssyndrom (DDS) är ett beroendetillstånd som leder till överdriven användning av läkemedlet hos vissa patienter som behandlas med dopaminerga läkemedel inklusive pramipexol. Innan behandling inleds ska patienter och vårdgivare informeras om den potentiella risken att uveckla DDS.
2017-02-22
SIFROL®, Depottablett 2,1 mg
Boehringer Ingelheim
Varningar och försiktighet
Dopaminergt dysregleringssyndrom (DDS) är ett beroendetillstånd som leder till överdriven användning av läkemedlet hos vissa patienter som behandlas med dopaminerga läkemedel inklusive pramipexol. Innan behandling inleds ska patienter och vårdgivare informeras om den potentiella risken att uveckla DDS.
2017-02-22
Sifrol®, Tablett 0,18 mg
Boehringer Ingelheim
Varningar och försiktighet
Dopaminergt dysregleringssyndrom (DDS) är ett beroendetillstånd som leder till överdriven användning av läkemedlet hos vissa patienter som behandlas med dopaminerga läkemedel inklusive pramipexol. Innan behandling inleds ska patienter och vårdgivare informeras om den potentiella risken att uveckla DDS.
2017-02-22
Sifrol®, Tablett 0,7 mg
Boehringer Ingelheim
Varningar och försiktighet
Dopaminergt dysregleringssyndrom (DDS) är ett beroendetillstånd som leder till överdriven användning av läkemedlet hos vissa patienter som behandlas med dopaminerga läkemedel inklusive pramipexol. Innan behandling inleds ska patienter och vårdgivare informeras om den potentiella risken att uveckla DDS.
2017-02-22
Sifrol®, Tablett 0,35 mg
Boehringer Ingelheim
Varningar och försiktighet
Dopaminergt dysregleringssyndrom (DDS) är ett beroendetillstånd som leder till överdriven användning av läkemedlet hos vissa patienter som behandlas med dopaminerga läkemedel inklusive pramipexol. Innan behandling inleds ska patienter och vårdgivare informeras om den potentiella risken att uveckla DDS.
2017-02-22
Hållbarhet, förvaring och hantering
Hållbarheten har utökats från 2 till 3 år.
2017-02-22
Produkt utgår
Oleum Salvum kommer att utgå 2017-09-02. Oleum Salvum kommer att avregistreras 2017-09-02. Därmed slutar produkten att säljas på den svenska marknaden. Kontakta ansvarigt läkemedelsföretag för mer information.
2017-02-22
Produkt utgår
Oleum Basileum kommer att utgå 2017-09-02. Oleum Basileum kommer att avregistreras 2017-09-02. Därmed slutar produkten att säljas på den svenska marknaden. Kontakta ansvarigt läkemedelsföretag för mer information.
2017-02-21
MIRVASO, Gel 3 mg/g
Galderma Nordic
Dosering
Behandlingen ska startas med en mindre mängd gel (mindre än den högsta dosen) under minst en vecka. Mängden gel kan därefter gradvis ökas beroende på tolerabilitet och behandlingssvar.
2017-02-21
Eliquis, Filmdragerad tablett 5 mg
Bristol-Myers Squibb
Dosering
Även för patienter med mild till måttlig njurfunktionsnedsättning, rekommenderas följande: vid profylax av stroke och systemisk embolism hos patienter med NVAF och serumkreatinin ≥ 1,5 mg/dl (133 µmol/l) och en ålder ≥ 80 år eller kroppsvikt ≤ 60 kg, är en dosreduktion nödvändig enligt ovan beskrivning. I avsaknad av andra kriterier för att minska dosen (ålder, kroppsvikt), behövs ingen dosjustering (se avsnitt 5.2).
2017-02-21
Dosering
Även för patienter med mild till måttlig njurfunktionsnedsättning, rekommenderas följande: vid profylax av stroke och systemisk embolism hos patienter med NVAF och serumkreatinin ≥ 1,5 mg/dl (133 µmol/l) och en ålder ≥ 80 år eller kroppsvikt ≤ 60 kg, är en dosreduktion nödvändig enligt ovan beskrivning. I avsaknad av andra kriterier för att minska dosen (ålder, kroppsvikt), behövs ingen dosjustering (se avsnitt 5.2).
2017-02-20
Biverkningar
Hypertriglyceridemi, muskoskeletal bröstsmärta och hematuri har lagts till som vanliga biverkningar.
2017-02-20
Biverkningar
Hypertriglyceridemi, muskoskeletal bröstsmärta och hematuri har lagts till som vanliga biverkningar.