Läs upp

Cookies

Den här webbplatsen använder så kallade cookies. Cookies är små textfiler som lagras i din dator och sparar information om olika val som du gjort på en webbsida – t ex språk, version och statistik – för att du inte ska behöva göra dessa val en gång till. Tekniken är etablerad sedan många år tillbaka och används idag på väldigt många webbplatser på Internet.

Du kan när som helst ändra cookieinställningarna för denna webbplats.

Nyheter om befintliga läkemedel

De nyheter som visas här baseras på de uppdateringar som görs för olika läkemedel på Fass. Nyheterna listas kronologiskt och är grupperade utifrån vecka, där den senaste veckan visas nedan.

Datum Läkemedel Ändringen avser Kommentar
2018-03-16
Interaktioner
Sorbitol: Undvik, om möjligt, kontinuerlig samtidig administrering av Triumeq och läkemedel innehållande sorbitol eller andra osmotiskt aktiva polyalkoholer eller monosackaridalkoholer (tex xylitol, mannitol, laktitol, maltitol).
2018-03-16
Zoviduo, Kräm 50 mg/g + 10 mg/g
GlaxoSmithKline Consumer Healthcare
Varningar och försiktighet
Tillägg av varning om synrubbning vid användning av kortikosteroider för att implementera resultatet av PSUSA-bedömningen avseende produkter som innehåller kortikosteroider.
2018-03-16
Zoviduo, Kräm 50 mg/g + 10 mg/g
GlaxoSmithKline Consumer Healthcare
Biverkningar
Tillägg av biverkan med okänd frekvens: dimsyn
2018-03-16
Dosering
Administrering: Följande mening är tillagd. Actrapid ska endast administreras subkutant. Om administrering genom spruta eller intravenös injektion är nödvändig ska en injektionsflaska användas.
2018-03-15
Varningar och försiktighet
Kontrastmedel med gadolinium: uppdaterade rekommendationer efter granskning av retention av gadolinium i hjärnan och i andra vävnader.
2018-03-15
Hållbarhet, förvaring och hantering
Ändrad hållbarhet
2018-03-15
Produkt utgår
Isotretinoin Orifarm kommer att utgå 2018-06-05. Isotretinoin Orifarm kommer att avregistreras 2018-06-05. Därmed slutar produkten att säljas på den svenska marknaden. Kontakta ansvarigt läkemedelsföretag för mer information.
2018-03-15
Produkt utgår
Isotretinoin Orifarm kommer att utgå 2018-06-05. Isotretinoin Orifarm kommer att avregistreras 2018-06-05. Därmed slutar produkten att säljas på den svenska marknaden. Kontakta ansvarigt läkemedelsföretag för mer information.
2018-03-15
Försäljningsstopp
Zinbryta är belagd med försäljningsstopp. Kontakta ansvarigt läkemedelsföretag för ytterligare information.
2018-03-15
Försäljningsstopp
Zinbryta är belagd med försäljningsstopp. Kontakta ansvarigt läkemedelsföretag för ytterligare information.
2018-03-14
Varningar och försiktighet
Patienter med galaktosintolerans, total laktasbrist, glukos-galaktosmalabsorption, fruktosintolerans eller sukras-isomaltas-brist bör inte använda Rigevidon 28.
2018-03-14
Kontraindikationer
Rigevidon 28 är kontraindicerat vid samtidig användning av läkemedel innehållande ombitasvir/paritaprevir/ritonavir och dasabuvir.
2018-03-14
Interaktioner
Genombrottsblödning och/eller nedsatt preventiv effekt kan uppstå på grund av interaktioner med andra läkemedel (enzyminducerare).
2018-03-14
Varningar och försiktighet
Laktacidos har rapporterats i samband med höga terapeutiska doser. Rekommendation att kontrollera serumlaktatnivåer hos vissa patienter.
2018-03-14
Biverkningar
Nya biverkningar: Förhöjda leverenzymer, gulsot, leversvikt, hepatit
2018-03-14
Biverkningar
Nya biverkningar: Förhöjda leverenzymer, gulsot, leversvikt, hepatit
2018-03-14
Biverkningar
Nya biverkningar: Förhöjda leverenzymer, gulsot, leversvikt, hepatit
2018-03-14
Biverkningar
Nya biverkningar: Förhöjda leverenzymer, gulsot, leversvikt, hepatit
2018-03-14
Biverkningar
Nya biverkningar: Förhöjda leverenzymer, gulsot, leversvikt, hepatit
2018-03-14
Biverkningar
Nya biverkningar: Förhöjda leverenzymer, gulsot, leversvikt, hepatit