Läs upp

Cookies

Den här webbplatsen använder så kallade cookies. Cookies är små textfiler som lagras i din dator och sparar information om olika val som du gjort på en webbsida – t ex språk, version och statistik – för att du inte ska behöva göra dessa val en gång till. Tekniken är etablerad sedan många år tillbaka och används idag på väldigt många webbplatser på Internet.

Du kan när som helst ändra cookieinställningarna för denna webbplats.

Nyheter om befintliga läkemedel

De nyheter som visas här baseras på de uppdateringar som görs för olika läkemedel på Fass. Nyheterna listas kronologiskt och är grupperade utifrån vecka, där den senaste veckan visas nedan.

Datum Läkemedel Ändringen avser Kommentar
2017-03-23
Biverkningar
Vanlig biverkan Opportunistisk infektion
2017-03-23
Varningar och försiktighet
Risk för allvarliga och dödliga infektioner.
Risk för reaktivering av hepatit B
2017-03-23
Interaktioner
Interaktion med CYP3A4 hämmare
2017-03-23
Interaktioner
Interaktion med CYP3A4 hämmare
2017-03-23
Interaktioner
Interaktion med CYP3A4 hämmare
2017-03-22
Varningar och försiktighet
Gabapentin kan orsaka anafylaktiska reaktioner, som andningssvårigheter, svullnad av läppar, hals och tunga och sänkt blodtryck. Rapporterade fall har krävt akutbehandling. Patient skall instrueras att omedelbart avbryta behandling och söka vård vid symtom på anafylaktisk reaktion.
2017-03-22
Biverkningar
Mindre vanlig biverkning: agitation
2017-03-22
Biverkningar
Mindre vanlig biverkning: agitation
2017-03-22
Varningar och försiktighet
Gabapentin kan orsaka anafylaktiska reaktioner, som andningssvårigheter, svullnad av läppar, hals och tunga och sänkt blodtryck. Rapporterade fall har krävt akutbehandling. Patient skall instrueras att omedelbart avbryta behandling och söka vård vid symtom på anafylaktisk reaktion.
2017-03-22
Biverkningar
Mindre vanlig biverkning: agitation
2017-03-22
Varningar och försiktighet
Gabapentin kan orsaka anafylaktiska reaktioner, som andningssvårigheter, svullnad av läppar, hals och tunga och sänkt blodtryck. Rapporterade fall har krävt akutbehandling. Patient skall instrueras att omedelbart avbryta behandling och söka vård vid symtom på anafylaktisk reaktion.
2017-03-22
Hållbarhet, förvaring och hantering
Hållbarhet ändrad från 30 månader till 3 år.
2017-03-22
Hållbarhet, förvaring och hantering
Hållbarhet ändrad från 30 månader till 3 år.
2017-03-22
Hållbarhet, förvaring och hantering
Hållbarhet ändrad från 30 månader till 3 år.
2017-03-20
Interaktioner
Eftersom leverfunktionen kan förändras under behandling med Victrelis rekommenderas noggrann övervakning av INR hos patienter som behandlas med vitamin K-antagonister.