Läs upp

Cookies

Den här webbplatsen använder så kallade cookies. Cookies är små textfiler som lagras i din dator och sparar information om olika val som du gjort på en webbsida – t ex språk, version och statistik – för att du inte ska behöva göra dessa val en gång till. Tekniken är etablerad sedan många år tillbaka och används idag på väldigt många webbplatser på Internet.

Du kan när som helst ändra cookieinställningarna för denna webbplats.

Nyheter om befintliga läkemedel

De nyheter som visas här baseras på de uppdateringar som görs för olika läkemedel på Fass. Nyheterna listas kronologiskt och är grupperade utifrån vecka, där den senaste veckan visas nedan.

Datum Läkemedel Ändringen avser Kommentar
2018-04-25
Allmän information
Tabletten har ändrat utseende till rosa-färgad, 6,5 mm x 6,5 mm (10 mg) respektive 8,5 mm x 8,5 mm (40 mg). Observera att tabletter med det tidigare utseendet fortfarande finns tillgängliga (vit, 6,0 mm x 6,0 mm respektive 8,0 mm x 8,0 mm).
2018-04-25
Allmän information
Tabletten har ändrat utseende till rosa-färgad, 6,5 mm x 6,5 mm (10 mg) respektive 8,5 mm x 8,5 mm (40 mg). Observera att tabletter med det tidigare utseendet fortfarande finns tillgängliga (vit, 6,0 mm x 6,0 mm respektive 8,0 mm x 8,0 mm).
2018-04-25
Dosering
Ska endast administreras subkutant. Om administrering genom spruta är nödvändig ska en injektionsflaska användas.
2018-04-25
Dosering
Ska endast administreras subkutant. Om administrering genom spruta är nödvändig ska en injektionsflaska användas.
2018-04-25
Dosering
Ska endast administreras subkutant. Om administrering genom spruta är nödvändig ska en injektionsflaska användas.
2018-04-25
Dosering
Ska endast administreras subkutant. Om administrering genom spruta är nödvändig ska en injektionsflaska användas.
2018-04-25
Dosering
Ska endast administreras subkutant. Om administrering genom spruta är nödvändig ska en injektionsflaska användas.
2018-04-24
Biverkningar
Reviderat avsnitt gällande Immunogenicitet
2018-04-24
Trafik
Ändrad text:
Herceptin kan ha mindre påverkan på förmågan att framföra fordon och använda maskiner (se avsnitt 4.8).
2018-04-24
Interaktioner
Beklometason är mindre beroende av CYP3A-metabolism än vissa andra kortikosteroider och interaktioner är i allmänhet osannolika. Risken för systemiska effekter vid samtidig användning av starka CYP3A-hämmare (t.ex. ritonavir, kobicistat) kan dock inte uteslutas, och därför rekommenderas försiktighet och lämplig övervakning vid samtidig användning med sådana läkemedel.
2018-04-24
Varningar och försiktighet
Synrubbning kan rapporteras vid systemisk och topisk användning av kortikosteroider. Om en patient inkommer med symtom såsom dimsyn eller andra synrubbningar bör man överväga att remittera patienten till en oftalmolog för utredning av möjliga orsaker.
2018-04-23
Trafik
Ändrad information: Herceptin kan ha mindre påverkan på förmågan att framföra fordon och använda maskiner.
2018-04-23
Feraccru, Kapsel, hård 30 mg
AOP Orphan Pharmaceuticals
Indikationer
Utvidgad indikation: Feraccru är avsett för behandling av järnbristanemi hos vuxna.
2018-04-23
Varningar och försiktighet
Förändringar i rekommendationer i samband med Dihydropyrimidin dehydrogenas (DPD) brist.
2018-04-23
Varningar och försiktighet
Förändringar i rekommendationer i samband med Dihydropyrimidin dehydrogenas (DPD) brist.
2018-04-23
Produkt utgår
Iktorivil® kommer att utgå 2018-05-31. Iktorivil® kommer att avregistreras 2018-05-31. Därmed slutar produkten att säljas på den svenska marknaden. Kontakta ansvarigt läkemedelsföretag för mer information.
2018-04-23
Produkt utgår
Iktorivil® kommer att utgå 2018-06-30. Iktorivil® kommer att avregistreras 2018-06-30. Därmed slutar produkten att säljas på den svenska marknaden. Kontakta ansvarigt läkemedelsföretag för mer information.
2018-04-23
Biverkningar
Ny biverkan tillagt för Lever och gallvägar, vanliga: Hepatisk steatos, steatoshepatit