Läs upp

Cookies

Den här webbplatsen använder så kallade cookies. Cookies är små textfiler som lagras i din dator och sparar information om olika val som du gjort på en webbsida – t ex språk, version och statistik – för att du inte ska behöva göra dessa val en gång till. Tekniken är etablerad sedan många år tillbaka och används idag på väldigt många webbplatser på Internet.

Du kan när som helst ändra cookieinställningarna för denna webbplats.

Nyheter om befintliga läkemedel

De nyheter som visas här baseras på de uppdateringar som görs för olika läkemedel på Fass. Nyheterna listas kronologiskt och är grupperade utifrån vecka, där den senaste veckan visas nedan.

Datum Läkemedel Ändringen avser Kommentar
2017-11-18
Produkt utgår
Husk kommer att utgå 2018-01-22. Att produkten utgår betyder att produkten inte längre är godkänd för försäljning i Sverige från och med detta datum. Om du använder Husk mer än bara tillfälligt bör du kontakta din läkare.
2017-11-18
Produkt utgår
Olemin Inhalator kommer att utgå 2018-01-31. Att produkten utgår betyder att produkten inte längre är godkänd för försäljning i Sverige från och med detta datum. Om du använder Olemin Inhalator mer än bara tillfälligt bör du kontakta din läkare.
2017-11-18
Produkt utgår
Nutradex® med glucos 100 mg/ml kommer att utgå 2017-12-31. Att produkten utgår betyder att produkten inte längre är godkänd för försäljning i Sverige från och med detta datum. Om du använder Nutradex® med glucos 100 mg/ml mer än bara tillfälligt bör du kontakta din läkare.
2017-11-18
Produkt utgår
Budesonid Arrow kommer att utgå 2018-01-31. Att produkten utgår betyder att produkten inte längre är godkänd för försäljning i Sverige från och med detta datum. Om du använder Budesonid Arrow mer än bara tillfälligt bör du kontakta din läkare.
2017-11-18
Produkt utgår
Diklofenak/Misoprostol Actavis kommer att utgå 2018-01-31. Att produkten utgår betyder att produkten inte längre är godkänd för försäljning i Sverige från och med detta datum. Om du använder Diklofenak/Misoprostol Actavis mer än bara tillfälligt bör du kontakta din läkare.
2017-11-18
Produkt utgår
Budesonid Arrow kommer att utgå 2018-01-31. Att produkten utgår betyder att produkten inte längre är godkänd för försäljning i Sverige från och med detta datum. Om du använder Budesonid Arrow mer än bara tillfälligt bör du kontakta din läkare.
2017-11-18
Produkt utgår
Budesonid Arrow kommer att utgå 2018-01-31. Att produkten utgår betyder att produkten inte längre är godkänd för försäljning i Sverige från och med detta datum. Om du använder Budesonid Arrow mer än bara tillfälligt bör du kontakta din läkare.
2017-11-17
Eventuella biverkningar
Fall med hjärninfektioner orsakade av herpesvirus (meningoencefalit orsakad av herpesvirus), inklusive fall med dödlig utgång, har rapporterats som mindre vanliga.
2017-11-17
Eventuella biverkningar
Fall med hjärninfektioner orsakade av herpesvirus (meningoencefalit orsakad av herpesvirus), inklusive fall med dödlig utgång, har rapporterats som mindre vanliga.
2017-11-17
Eventuella biverkningar
Fall med hjärninfektioner orsakade av herpesvirus (meningoencefalit orsakad av herpesvirus), inklusive fall med dödlig utgång, har rapporterats som mindre vanliga.
2017-11-17
Eventuella biverkningar
Fall med hjärninfektioner orsakade av herpesvirus (meningoencefalit orsakad av herpesvirus), inklusive fall med dödlig utgång, har rapporterats som mindre vanliga.
2017-11-17
Eventuella biverkningar
Fall med hjärninfektioner orsakade av herpesvirus (meningoencefalit orsakad av herpesvirus), inklusive fall med dödlig utgång, har rapporterats som mindre vanliga.
2017-11-17
Oxytia Depot, Depottablett 5 mg
Gregory Fryer Associates Ltd.
Produkt utgår
Oxytia Depot kommer att utgå 2017-11-16. Att produkten utgår betyder att produkten inte längre är godkänd för försäljning i Sverige från och med detta datum. Om du använder Oxytia Depot mer än bara tillfälligt bör du kontakta din läkare.
2017-11-17
Eventuella biverkningar
Osteonekros har i mycket sällsynta fall också observerats i andra ben än käken, särskilt i höft eller lår. Informera omedelbart din läkare om du upplever symtom som nytillkommen eller förvärrad värk, smärta eller stelhet under behandling med Zoledronsyra Stada eller efter avslutad behandling.