Läs upp

Cookies

Den här webbplatsen använder så kallade cookies. Cookies är små textfiler som lagras i din dator och sparar information om olika val som du gjort på en webbsida – t ex språk, version och statistik – för att du inte ska behöva göra dessa val en gång till. Tekniken är etablerad sedan många år tillbaka och används idag på väldigt många webbplatser på Internet.

Du kan när som helst ändra cookieinställningarna för denna webbplats.

Nyheter om befintliga läkemedel

De nyheter som visas här baseras på de uppdateringar som görs för olika läkemedel på Fass. Nyheterna listas kronologiskt och är grupperade utifrån vecka, där den senaste veckan visas nedan.

Datum Läkemedel Ändringen avser Kommentar
2017-07-21
Försäljningsstopp
Betahistin 2care4 har försäljningsstopp. Försäljningsstopp innebär att en produkt tas bort från marknaden. Om du använder Betahistin 2care4 bör du inte sluta med läkemedlet utan istället kontakta din läkare för att diskutera andra behandlingsalternativ.
2017-07-21
Försäljningsstopp
Ibuprofen 2care4 har försäljningsstopp. Försäljningsstopp innebär att en produkt tas bort från marknaden. Om du använder Ibuprofen 2care4 bör du inte sluta med läkemedlet utan istället kontakta din läkare för att diskutera andra behandlingsalternativ.
2017-07-21
Försäljningsstopp
Bupropion Sandoz har försäljningsstopp. Försäljningsstopp innebär att en produkt tas bort från marknaden. Om du använder Bupropion Sandoz bör du inte sluta med läkemedlet utan istället kontakta din läkare för att diskutera andra behandlingsalternativ.
2017-07-21
Försäljningsstopp
Clindamycin Alternova har försäljningsstopp. Försäljningsstopp innebär att en produkt tas bort från marknaden. Om du använder Clindamycin Alternova bör du inte sluta med läkemedlet utan istället kontakta din läkare för att diskutera andra behandlingsalternativ.
2017-07-21
Försäljningsstopp
Hydroxyzine EQL Pharma har försäljningsstopp. Försäljningsstopp innebär att en produkt tas bort från marknaden. Om du använder Hydroxyzine EQL Pharma bör du inte sluta med läkemedlet utan istället kontakta din läkare för att diskutera andra behandlingsalternativ.
2017-07-21
Försäljningsstopp
Atyxine har försäljningsstopp. Försäljningsstopp innebär att en produkt tas bort från marknaden. Om du använder Atyxine bör du inte sluta med läkemedlet utan istället kontakta din läkare för att diskutera andra behandlingsalternativ.
2017-07-21
Försäljningsstopp
Betahistin 2care4 har försäljningsstopp. Försäljningsstopp innebär att en produkt tas bort från marknaden. Om du använder Betahistin 2care4 bör du inte sluta med läkemedlet utan istället kontakta din läkare för att diskutera andra behandlingsalternativ.
2017-07-21
Försäljningsstopp
Ibuprofen 2care4 har försäljningsstopp. Försäljningsstopp innebär att en produkt tas bort från marknaden. Om du använder Ibuprofen 2care4 bör du inte sluta med läkemedlet utan istället kontakta din läkare för att diskutera andra behandlingsalternativ.
2017-07-21
Försäljningsstopp
Bupropion Orion har försäljningsstopp. Försäljningsstopp innebär att en produkt tas bort från marknaden. Om du använder Bupropion Orion bör du inte sluta med läkemedlet utan istället kontakta din läkare för att diskutera andra behandlingsalternativ.
2017-07-21
Försäljningsstopp
Ibuprofen 2care4 har försäljningsstopp. Försäljningsstopp innebär att en produkt tas bort från marknaden. Om du använder Ibuprofen 2care4 bör du inte sluta med läkemedlet utan istället kontakta din läkare för att diskutera andra behandlingsalternativ.
2017-07-21
Försäljningsstopp
Betahistin 2care4 har försäljningsstopp. Försäljningsstopp innebär att en produkt tas bort från marknaden. Om du använder Betahistin 2care4 bör du inte sluta med läkemedlet utan istället kontakta din läkare för att diskutera andra behandlingsalternativ.
2017-07-21
Försäljningsstopp
Metoklopramid Alternova har försäljningsstopp. Försäljningsstopp innebär att en produkt tas bort från marknaden. Om du använder Metoklopramid Alternova bör du inte sluta med läkemedlet utan istället kontakta din läkare för att diskutera andra behandlingsalternativ.
2017-07-19
Produkt utgår
Memantine Pharmascope kommer att utgå 2017-07-18. Att produkten utgår betyder att produkten inte längre är godkänd för försäljning i Sverige från och med detta datum. Om du använder Memantine Pharmascope mer än bara tillfälligt bör du kontakta din läkare.
2017-07-19
Produkt utgår
Memantine Pharmascope kommer att utgå 2017-07-18. Att produkten utgår betyder att produkten inte längre är godkänd för försäljning i Sverige från och med detta datum. Om du använder Memantine Pharmascope mer än bara tillfälligt bör du kontakta din läkare.
2017-07-17
Eventuella biverkningar
Nya biverkningar: ödem, trötthet, hosta
2017-07-17
Andra läkemedel och läkemedlet
Amlodistad kan påverka eller påverkas av ciklosporin
2017-07-17
Andra läkemedel och läkemedlet
Amlodistad kan påverka eller påverkas av ciklosporin
2017-07-17
Eventuella biverkningar
Nya biverkningar: ödem, trötthet, hosta