Läs upp

Cookies

Den här webbplatsen använder så kallade cookies. Cookies är små textfiler som lagras i din dator och sparar information om olika val som du gjort på en webbsida – t ex språk, version och statistik – för att du inte ska behöva göra dessa val en gång till. Tekniken är etablerad sedan många år tillbaka och används idag på väldigt många webbplatser på Internet.

Du kan när som helst ändra cookieinställningarna för denna webbplats.

Nyheter om befintliga läkemedel

De nyheter som visas här baseras på de uppdateringar som görs för olika läkemedel på Fass. Nyheterna listas kronologiskt och är grupperade utifrån vecka, där den senaste veckan visas nedan.

Datum Läkemedel Ändringen avser Kommentar
2018-03-21
Produkt utgår
Sildenafil Orion kommer att utgå 2018-04-30. Sildenafil Orion kommer att avregistreras 2018-04-30. Därmed slutar produkten att säljas på den svenska marknaden. Kontakta ansvarigt läkemedelsföretag för mer information.
2018-03-21
Produkt utgår
Dexametason Rosemont kommer att utgå 2018-04-01. Dexametason Rosemont kommer att avregistreras 2018-04-01. Därmed slutar produkten att säljas på den svenska marknaden. Kontakta ansvarigt läkemedelsföretag för mer information.
2018-03-21
Produkt utgår
Halcion® kommer att utgå 2018-03-20. Halcion® kommer att avregistreras 2018-03-20. Därmed slutar produkten att säljas på den svenska marknaden. Kontakta ansvarigt läkemedelsföretag för mer information.
2018-03-21
Produkt utgår
Efastad kommer att utgå 2018-03-31. Efastad kommer att avregistreras 2018-03-31. Därmed slutar produkten att säljas på den svenska marknaden. Kontakta ansvarigt läkemedelsföretag för mer information.
2018-03-21
Produkt utgår
Sildenafil Orion kommer att utgå 2018-04-30. Sildenafil Orion kommer att avregistreras 2018-04-30. Därmed slutar produkten att säljas på den svenska marknaden. Kontakta ansvarigt läkemedelsföretag för mer information.
2018-03-21
Produkt utgår
Sildenafil Orion kommer att utgå 2018-04-30. Sildenafil Orion kommer att avregistreras 2018-04-30. Därmed slutar produkten att säljas på den svenska marknaden. Kontakta ansvarigt läkemedelsföretag för mer information.
2018-03-20
Indikationer
Ny indikation är Astma-patienter som redan har adekvat symtomkontroll med inhalationssteroid och långverkande beta2-agonist.
2018-03-20
Indikationer
Ny indikation är Astma-patienter som redan har adekvat symtomkontroll med inhalationssteroid och långverkande beta2-agonist.
2018-03-20
Produkt utgår
Pemetrexed SUN kommer att utgå 2018-03-19. Pemetrexed SUN kommer att avregistreras 2018-03-19. Därmed slutar produkten att säljas på den svenska marknaden. Kontakta ansvarigt läkemedelsföretag för mer information.
2018-03-20
Produkt utgår
Pemetrexed SUN kommer att utgå 2018-03-19. Pemetrexed SUN kommer att avregistreras 2018-03-19. Därmed slutar produkten att säljas på den svenska marknaden. Kontakta ansvarigt läkemedelsföretag för mer information.
2018-03-20
Produkt utgår
Pemetrexed SUN kommer att utgå 2018-03-19. Pemetrexed SUN kommer att avregistreras 2018-03-19. Därmed slutar produkten att säljas på den svenska marknaden. Kontakta ansvarigt läkemedelsföretag för mer information.
2018-03-19
Biverkningar
Rapportering av biverkningar
2018-03-19
Interaktioner
Farmakodynamiska interaktioner

Samtidig användning med läkemedel som innehåller ombitasvir/paritaprevir/ritonavir och dasabuvir, med eller utan ribavirin, kan öka risken för förhöjda ALAT-värden (se avsnitt 4.3 och 4.4).

Därför måste användare av Dizminelle byta till en alternativ preventivmetod (t ex preventivmedel med enbart gestagen eller icke-hormonella metoder) innan behandling med denna läkemedelskombination påbörjas. Behandling med Dizminelle kan återupptas 2 veckor efter att behandling med denna läkemedelskombination avslutats.
2018-03-19
Kontraindikationer
Dizminelle är kontraindicerat för samtidig användning med läkemedel som innehåller ombitasvir/paritaprevir/ritonavir och dasabuvir, (se avsnitt 4.4 och 4.5).
2018-03-19
Varningar och försiktighet
Förhöjda ALAT-värden

¶ 

Under kliniska studier med patienter som behandlades för hepatit C-virusinfektioner (HCV) med läkemedel som innehåller ombitasvir/paritaprevir/ritonavir och dasabuvir, med eller utan ribavirin, förekom förhöjda transaminasvärden (ALAT) som var mer än 5 gånger högre än den övre normalgränsen (upper limit of normal - ULN), signifikant oftare hos kvinnor som använde läkemedel innehållande etinylestradiol, såsom kombinerade hormonella preventivmedel (CHCs) (se avsnitt 4.3 och 4.5).
2018-03-19
Varningar och försiktighet
Humörsvängningar, nedstämdhet och depression har rapporterats vid behandling.
2018-03-19
Interaktioner
Farmakodynamiska interaktioner

Samtidig användning med läkemedel som innehåller ombitasvir/paritaprevir/ritonavir och dasabuvir, med eller utan ribavirin, kan öka risken för förhöjda ALAT-värden (se avsnitt 4.3 och 4.4). Därför måste patienter som använder Dizmine 28 byta till en annan typ av preventivmedel (t.ex. ett preventivmedel med endast gestagen eller ett icke-hormonellt preventivmedel) innan de inleder behandling med sådana läkemedel. Ny behandling med Dizmine 28 kan påbörjas cirka 2 veckor efter att behandlingen med sådana läkemedel har slutförts.
2018-03-19
Varningar och försiktighet
Förhöjda ALAT-värden

Under kliniska studier av patienter som behandlats för hepatit C-virusinfektioner (HCV) med läkemedel som innehåller ombitasvir/paritaprevir/ritonavir och dasabuvir med eller utan ribavirin, konstaterades en signifikant högre frekvens av kraftigt förhöjda (mer än 5 x ULN) transaminaser (ALAT-värden) hos kvinnor som använde läkemedel som innehöll etinylestradiol, till exempel kombinerade hormonella preventivmedel (se avsnitt 4.3 och 4.5).
2018-03-19
Kontraindikationer
Dizmine 28 är kontraindicerat för samtidig användning med läkemedel som innehåller ombitasvir/paritaprevir/ritonavir och dasabuvir (se avsnitt 4.4 och 4.5).
2018-03-19
Indikationer
Ny indikation tillagd: patienter som redan har adekvat symtomkontroll med inhalationssteroid och långverkande beta2-agonist.