Läs upp

Cookies

Den här webbplatsen använder så kallade cookies. Cookies är små textfiler som lagras i din dator och sparar information om olika val som du gjort på en webbsida – t ex språk, version och statistik – för att du inte ska behöva göra dessa val en gång till. Tekniken är etablerad sedan många år tillbaka och används idag på väldigt många webbplatser på Internet.

Du kan när som helst ändra cookieinställningarna för denna webbplats.

Nyheter om befintliga läkemedel

De nyheter som visas här baseras på de uppdateringar som görs för olika läkemedel på Fass. Nyheterna listas kronologiskt och är grupperade utifrån vecka, där den senaste veckan visas nedan.

Datum Läkemedel Ändringen avser Kommentar
2017-12-16
Dosering
Uppdaterade doseringsregimer för de pediatriska indikationerna polyartikulär juvenil idiopatisk artrit och plackpsoriasis.
2017-12-16
Dosering
Uppdaterade doseringsregimer för de pediatriska indikationerna polyartikulär juvenil idiopatisk artrit och plackpsoriasis.
2017-12-16
Dosering
Uppdaterade doseringsregimer för de pediatriska indikationerna polyartikulär juvenil idiopatisk artrit och plackpsoriasis.
2017-12-16
Dosering
Uppdaterade doseringsregimer för de pediatriska indikationerna polyartikulär juvenil idiopatisk artrit och plackpsoriasis.
2017-12-16
Dosering
Uppdaterade doseringsregimer för de pediatriska indikationerna polyartikulär juvenil idiopatisk artrit och plackpsoriasis.
2017-12-16
Produkt utgår
Loratadin STADA® kommer att utgå 2017-12-31. Loratadin STADA® kommer att avregistreras 2017-12-31. Därmed slutar produkten att säljas på den svenska marknaden. Kontakta ansvarigt läkemedelsföretag för mer information.
2017-12-15
Indikationer
I indikationsavsnittet har följande text lagts till:
Hos patienter med tumörer utan EGFR-aktiverande mutationer är Tarceva indicerat när andra behandlingsalternativ inte anses lämpliga.
2017-12-15
Indikationer
I indikationsavsnittet har följande text lagts till:
Hos patienter med tumörer utan EGFR-aktiverande mutationer är Tarceva indicerat när andra behandlingsalternativ inte anses lämpliga.
2017-12-15
Indikationer
I indikationsavsnittet har följande text lagts till:
Hos patienter med tumörer utan EGFR-aktiverande mutationer är Tarceva indicerat när andra behandlingsalternativ inte anses lämpliga.
2017-12-15
Varningar och försiktighet
Samtidig användning med opioider kräver noggrann övervakning avseende andningsdepression, sedering och somnolens.
2017-12-15
Biverkningar
Ny biverkning: andningsdepression.
2017-12-15
Varningar och försiktighet
Samtidig användning med opioider kräver noggrann övervakning avseende andningsdepression, sedering och somnolens.
2017-12-15
Biverkningar
Ny biverkning: andningsdepression.
2017-12-15
Varningar och försiktighet
Samtidig användning med opioider ska övervakas avseende andningsdepression, sedering och somnolens.
2017-12-15
Biverkningar
Ny biverkning: andningsdepression
2017-12-15
Biverkningar
Ny biverkning: andningsdepression
2017-12-15
Varningar och försiktighet
Samtidig användning med opioider ska övervakas avseende andningsdepression, sedering och somnolens.
2017-12-15
Varningar och försiktighet
Samtidig användning med opioider ska övervakas avseende andningsdepression, sedering och somnolens.
2017-12-15
Biverkningar
Ny biverkning: andningsdepression
2017-12-15
Oxytia Depot, Depottablett 30 mg
Gregory Fryer Associates Ltd.
Produkt utgår
Oxytia Depot kommer att utgå 2017-11-16. Oxytia Depot kommer att avregistreras 2017-11-16. Därmed slutar produkten att säljas på den svenska marknaden. Kontakta ansvarigt läkemedelsföretag för mer information.