Läs upp

Cookies

Den här webbplatsen använder så kallade cookies. Cookies är små textfiler som lagras i din dator och sparar information om olika val som du gjort på en webbsida – t ex språk, version och statistik – för att du inte ska behöva göra dessa val en gång till. Tekniken är etablerad sedan många år tillbaka och används idag på väldigt många webbplatser på Internet.

Du kan när som helst ändra cookieinställningarna för denna webbplats.

Nyheter om befintliga läkemedel

De nyheter som visas här baseras på de uppdateringar som görs för olika läkemedel på Fass. Nyheterna listas kronologiskt och är grupperade utifrån vecka, där den senaste veckan visas nedan.

Datum Läkemedel Ändringen avser Kommentar
2018-06-25
Varningar och försiktighet
Risken för av opioidinducerad hyperalgesi ska övervägas om patienten inte uppnår tillräcklig smärtkontroll trots ökad dos fentanyl.
2018-06-25
Biverkningar
Biverkning-ändring: Läkemedelsberoende*
Läkemedelsmissbruk
2018-06-25
Varningar och försiktighet
Risken för av opioidinducerad hyperalgesi ska övervägas om patienten inte uppnår tillräcklig smärtkontroll trots ökad dos fentanyl.
2018-06-25
Dosering
Om adekvat smärtkontroll inte uppnås ska risken för hyperalgesi, tolerans eller progression av underliggande sjukdomen övervägas.
2018-06-25
Varningar och försiktighet
Risken för av opioidinducerad hyperalgesi ska övervägas om patienten inte uppnår tillräcklig smärtkontroll trots ökad dos fentanyl.
2018-06-25
Biverkningar
Biverkning-ändring: Läkemedelsberoende*
Läkemedelsmissbruk
2018-06-25
Dosering
Om adekvat smärtkontroll inte uppnås ska risken för hyperalgesi, tolerans eller progression av underliggande sjukdomen övervägas.
2018-06-25
Varningar och försiktighet
Risken för av opioidinducerad hyperalgesi ska övervägas om patienten inte uppnår tillräcklig smärtkontroll trots ökad dos fentanyl.
2018-06-25
Dosering
Om adekvat smärtkontroll inte uppnås ska risken för hyperalgesi, tolerans eller progression av underliggande sjukdomen övervägas.
2018-06-25
Dosering
Om adekvat smärtkontroll inte uppnås ska risken för hyperalgesi, tolerans eller progression av underliggande sjukdomen övervägas.
2018-06-25
Biverkningar
Biverkning-ändring: Läkemedelsberoende*
Läkemedelsmissbruk
2018-06-25
Dosering
Om adekvat smärtkontroll inte uppnås ska risken för hyperalgesi, tolerans eller progression av underliggande sjukdomen övervägas.
2018-06-25
Biverkningar
Biverkning-ändring: Läkemedelsberoende*
Läkemedelsmissbruk
2018-06-25
Biverkningar
Biverkning-ändring: Läkemedelsberoende*
Läkemedelsmissbruk
2018-06-25
Varningar och försiktighet
Risken för av opioidinducerad hyperalgesi ska övervägas om patienten inte uppnår tillräcklig smärtkontroll trots ökad dos fentanyl.
2018-06-25
Biverkningar
Ny biverkning: aortit
2018-06-25
Varningar och försiktighet
Aortit har rapporterats hos friska personer och cancerpatienter efter administrering av G-CSF.
2018-06-25
Interaktioner
Interaktioner, centraldämpande medel - gäller även sedative som inte är bensodiazepiner.
Biverkningar som kan förstärkas är även djup sedering, koma och dödsfall.
2018-06-25
Interaktioner
Interaktioner, centraldämpande medel - gäller även sedative som inte är bensodiazepiner.
Biverkningar som kan förstärkas är även djup sedering, koma och dödsfall.