Läs upp

Cookies

Den här webbplatsen använder så kallade cookies. Cookies är små textfiler som lagras i din dator och sparar information om olika val som du gjort på en webbsida – t ex språk, version och statistik – för att du inte ska behöva göra dessa val en gång till. Tekniken är etablerad sedan många år tillbaka och används idag på väldigt många webbplatser på Internet.

Du kan när som helst ändra cookieinställningarna för denna webbplats.

Nyheter om befintliga läkemedel

De nyheter som visas här baseras på de uppdateringar som görs för olika läkemedel på Fass. Nyheterna listas kronologiskt och är grupperade utifrån vecka, där den senaste veckan visas nedan.

Datum Läkemedel Ändringen avser Kommentar
2018-08-21
Varningar och försiktighet
Det är starkt rekommenderat att informera patienten och dess omgivning om att vara uppmärksamma på tecken på andningsdepression och sedering då samtidig användning av Kodein Meda och läkemedel såsom barbiturater, bensodiazepiner eller andra CNS-depressiva läkemedel är nödvändig. Det finns risk för sedering, andningsdepression, koma och död.
2018-08-21
Varningar och försiktighet
Viktig ny information rörande allvarliga fall av renal tubulopati, njur- respektive leversvikt. Det rekommenderas att ta hyperammonemisk encefalopati i beaktande samt att mäta ammoniaknivåerna hos patienter som utvecklar förändringar i mental status utan uppenbar orsak under behandling med Exjade. Det är viktigt att upprätthålla adekvat hydrering hos patienter som förlorat vätska såsom vid diarré eller kräkningar, i synnerhet hos barn med akut sjukdom.
2018-08-21
Varningar och försiktighet
Viktig ny information rörande allvarliga fall av renal tubulopati, njur- respektive leversvikt. Det rekommenderas att ta hyperammonemisk encefalopati i beaktande samt att mäta ammoniaknivåerna hos patienter som utvecklar förändringar i mental status utan uppenbar orsak under behandling med Exjade. Det är viktigt att upprätthålla adekvat hydrering hos patienter som förlorat vätska såsom vid diarré eller kräkningar, i synnerhet hos barn med akut sjukdom.
2018-08-21
Varningar och försiktighet
Viktig ny information rörande allvarliga fall av renal tubulopati, njur- respektive leversvikt. Det rekommenderas att ta hyperammonemisk encefalopati i beaktande samt att mäta ammoniaknivåerna hos patienter som utvecklar förändringar i mental status utan uppenbar orsak under behandling med Exjade. Det är viktigt att upprätthålla adekvat hydrering hos patienter som förlorat vätska såsom vid diarré eller kräkningar, i synnerhet hos barn med akut sjukdom.
2018-08-21
Varningar och försiktighet
Viktig ny information rörande allvarliga fall av renal tubulopati, njur- respektive leversvikt. Det rekommenderas att ta hyperammonemisk encefalopati i beaktande samt att mäta ammoniaknivåerna hos patienter som utvecklar förändringar i mental status utan uppenbar orsak under behandling med Exjade. Det är viktigt att upprätthålla adekvat hydrering hos patienter som förlorat vätska såsom vid diarré eller kräkningar, i synnerhet hos barn med akut sjukdom.
2018-08-21
Varningar och försiktighet
Viktig ny information rörande allvarliga fall av renal tubulopati, njur- respektive leversvikt. Det rekommenderas att ta hyperammonemisk encefalopati i beaktande samt att mäta ammoniaknivåerna hos patienter som utvecklar förändringar i mental status utan uppenbar orsak under behandling med Exjade. Det är viktigt att upprätthålla adekvat hydrering hos patienter som förlorat vätska såsom vid diarré eller kräkningar, i synnerhet hos barn med akut sjukdom.
2018-08-21
Varningar och försiktighet
Viktig ny information rörande allvarliga fall av renal tubulopati, njur- respektive leversvikt. Det rekommenderas att ta hyperammonemisk encefalopati i beaktande samt att mäta ammoniaknivåerna hos patienter som utvecklar förändringar i mental status utan uppenbar orsak under behandling med Exjade. Det är viktigt att upprätthålla adekvat hydrering hos patienter som förlorat vätska såsom vid diarré eller kräkningar, i synnerhet hos barn med akut sjukdom.
2018-08-21
Durbis® retard, Depottablett 250 mg
Apotek Produktion & Laboratorier (APL)
Produkt utgår
Durbis® retard kommer att utgå 2018-09-01. Durbis® retard kommer att avregistreras 2018-09-01. Därmed slutar produkten att säljas på den svenska marknaden. Kontakta ansvarigt läkemedelsföretag för mer information.
2018-08-21
Cisordinol®, Filmdragerad tablett 25 mg
Apotek Produktion & Laboratorier (APL)
Produkt utgår
Cisordinol® kommer att utgå 2018-09-01. Cisordinol® kommer att avregistreras 2018-09-01. Därmed slutar produkten att säljas på den svenska marknaden. Kontakta ansvarigt läkemedelsföretag för mer information.
2018-08-21
Andapsin®, Tablett 1 g
Apotek Produktion & Laboratorier (APL)
Produkt utgår
Andapsin® kommer att utgå 2018-09-01. Andapsin® kommer att avregistreras 2018-09-01. Därmed slutar produkten att säljas på den svenska marknaden. Kontakta ansvarigt läkemedelsföretag för mer information.
2018-08-21
Absenor Depot, Depottablett 500 mg
Apotek Produktion & Laboratorier (APL)
Produkt utgår
Absenor Depot kommer att utgå 2018-09-01. Absenor Depot kommer att avregistreras 2018-09-01. Därmed slutar produkten att säljas på den svenska marknaden. Kontakta ansvarigt läkemedelsföretag för mer information.
2018-08-21
Omeprazol Bluefish, Enterotablett 20 mg
Apotek Produktion & Laboratorier (APL)
Produkt utgår
Omeprazol Bluefish kommer att utgå 2018-09-01. Omeprazol Bluefish kommer att avregistreras 2018-09-01. Därmed slutar produkten att säljas på den svenska marknaden. Kontakta ansvarigt läkemedelsföretag för mer information.
2018-08-21
Bezalip®, Filmdragerad tablett 200 mg
Apotek Produktion & Laboratorier (APL)
Produkt utgår
Bezalip® kommer att utgå 2018-09-01. Bezalip® kommer att avregistreras 2018-09-01. Därmed slutar produkten att säljas på den svenska marknaden. Kontakta ansvarigt läkemedelsföretag för mer information.
2018-08-21
Probecid®, Tablett 500 mg
Apotek Produktion & Laboratorier (APL)
Produkt utgår
Probecid® kommer att utgå 2018-09-01. Probecid® kommer att avregistreras 2018-09-01. Därmed slutar produkten att säljas på den svenska marknaden. Kontakta ansvarigt läkemedelsföretag för mer information.
2018-08-21
Egazil®, Depottablett 0,2 mg
Apotek Produktion & Laboratorier (APL)
Produkt utgår
Egazil® kommer att utgå 2018-09-01. Egazil® kommer att avregistreras 2018-09-01. Därmed slutar produkten att säljas på den svenska marknaden. Kontakta ansvarigt läkemedelsföretag för mer information.
2018-08-21
Sparkal® mite, Tablett 2,5 mg/25 mg
Apotek Produktion & Laboratorier (APL)
Produkt utgår
Sparkal® mite kommer att utgå 2018-09-01. Sparkal® mite kommer att avregistreras 2018-09-01. Därmed slutar produkten att säljas på den svenska marknaden. Kontakta ansvarigt läkemedelsföretag för mer information.
2018-08-21
Läkemedelsnamn
Pamidronatdinatrium Hospira har bytt namn till Pamidronatdinatrium Pfizer. Namnbyte innebär oftast inte att produkten ändras på något annat sätt. Se produktens Fass-text eller kontakta ansvarigt läkemedelsföretag för mer information.
2018-08-21
Läkemedelsnamn
Oxaliplatin Hospira har bytt namn till Oxaliplatin Pfizer. Namnbyte innebär oftast inte att produkten ändras på något annat sätt. Se produktens Fass-text eller kontakta ansvarigt läkemedelsföretag för mer information.
2018-08-21
Kinin Recip, Filmdragerad tablett 250 mg
Apotek Produktion & Laboratorier (APL)
Produkt utgår
Kinin Recip kommer att utgå 2018-09-01. Kinin Recip kommer att avregistreras 2018-09-01. Därmed slutar produkten att säljas på den svenska marknaden. Kontakta ansvarigt läkemedelsföretag för mer information.
2018-08-21
Tambocor, Tablett 100 mg
Apotek Produktion & Laboratorier (APL)
Produkt utgår
Tambocor kommer att utgå 2018-09-01. Tambocor kommer att avregistreras 2018-09-01. Därmed slutar produkten att säljas på den svenska marknaden. Kontakta ansvarigt läkemedelsföretag för mer information.