Läs upp

Cookies

Den här webbplatsen använder så kallade cookies. Cookies är små textfiler som lagras i din dator och sparar information om olika val som du gjort på en webbsida – t ex språk, version och statistik – för att du inte ska behöva göra dessa val en gång till. Tekniken är etablerad sedan många år tillbaka och används idag på väldigt många webbplatser på Internet.

Du kan när som helst ändra cookieinställningarna för denna webbplats.

Nyheter om befintliga läkemedel

De nyheter som visas här baseras på de uppdateringar som görs för olika läkemedel på Fass. Nyheterna listas kronologiskt och är grupperade utifrån vecka, där den senaste veckan visas nedan.

Datum Läkemedel Ändringen avser Kommentar
2018-09-21
Varningar och försiktighet
Tillägg av information om risken för autoimmun hepatit vid immunreaktivering.
2018-09-21
Biverkningar
Tillägg av information om autoimmun hepatit vid immunreaktivering.
2018-09-21
Biverkningar
Tillägg av information om autoimmun hepatit vid immunreaktivering.
2018-09-21
Varningar och försiktighet
Tillägg av information om risken för autoimmun hepatit vid immunreaktivering.
2018-09-21
Biverkningar
Tillägg av information om autoimmun hepatit vid immunreaktivering.
2018-09-21
Varningar och försiktighet
Tillägg av information om risken för autoimmun hepatit vid immunreaktivering.
2018-09-21
Biverkningar
Tillägg av biverkningsinformation om autoimmun hepatit vid immunreaktivering.
2018-09-21
Varningar och försiktighet
Tillägg av information om risken för autoimmun hepatit vid immunreaktivering.
2018-09-21
Morfin Alternova, Tablett 20 mg
Orifarm Generics AB
Varningar och försiktighet
Tillagd information gällande risker med samtidig användning av sedativa läkemedel.
2018-09-21
Morfin Alternova, Tablett 10 mg
Orifarm Generics AB
Hållbarhet, förvaring och hantering
Hållbarhet ändrad från 2 år till 3 år.
2018-09-21
Morfin Alternova, Tablett 10 mg
Orifarm Generics AB
Varningar och försiktighet
Tillagd information gällande risker med samtidig användning av sedativa läkemedel.
2018-09-21
Morfin Alternova, Tablett 20 mg
Orifarm Generics AB
Hållbarhet, förvaring och hantering
Hållbarhet ändrad från 2 år till 3 år.
2018-09-21
Produkt utgår
Eldisine® kommer att utgå 2018-12-31. Eldisine® kommer att avregistreras 2018-12-31. Därmed slutar produkten att säljas på den svenska marknaden. Kontakta ansvarigt läkemedelsföretag för mer information.
2018-09-21
Produkt utgår
Mometasone STADA kommer att utgå 2018-10-01. Mometasone STADA kommer att avregistreras 2018-10-01. Därmed slutar produkten att säljas på den svenska marknaden. Kontakta ansvarigt läkemedelsföretag för mer information.
2018-09-20
Farmakokinetik
Uppdaterade värden för absorberade stråldoser. Ref.: Publication 128 of the Annals of ICRP
2018-09-20
Biverkningar
Nya dokumenterade biverkningar: Erytem, pruritus, utslag, urtikaria, hyperhidros, dyspné, kräkningar, sänkt blodtryck,värmekänsla.
2018-09-19
Läkemedelsnamn
Acetylcystein 1 A Farma har bytt namn till Acetylcystein Sandoz. Namnbyte innebär oftast inte att produkten ändras på något annat sätt. Se produktens Fass-text eller kontakta ansvarigt läkemedelsföretag för mer information.
2018-09-19
Produkt utgår
Dormiplant kommer att utgå 2018-12-31. Dormiplant kommer att avregistreras 2018-12-31. Därmed slutar produkten att säljas på den svenska marknaden. Kontakta ansvarigt läkemedelsföretag för mer information.
2018-09-19
Läkemedelsnamn
Acetylcystein 1 A Farma har bytt namn till Acetylcystein Sandoz. Namnbyte innebär oftast inte att produkten ändras på något annat sätt. Se produktens Fass-text eller kontakta ansvarigt läkemedelsföretag för mer information.
2018-09-18
Produkt utgår
Daivonex® kommer att utgå 2018-09-17. Daivonex® kommer att avregistreras 2018-09-17. Därmed slutar produkten att säljas på den svenska marknaden. Kontakta ansvarigt läkemedelsföretag för mer information.