Läs upp

Cookies

Den här webbplatsen använder så kallade cookies. Cookies är små textfiler som lagras i din dator och sparar information om olika val som du gjort på en webbsida – t ex språk, version och statistik – för att du inte ska behöva göra dessa val en gång till. Tekniken är etablerad sedan många år tillbaka och används idag på väldigt många webbplatser på Internet.

Du kan när som helst ändra cookieinställningarna för denna webbplats.

Nyheter om befintliga läkemedel

De nyheter som visas här baseras på de uppdateringar som görs för olika läkemedel på Fass. Nyheterna listas kronologiskt och är grupperade utifrån vecka, där den senaste veckan visas nedan.

Datum Läkemedel Ändringen avser Kommentar
2018-05-25
Produkt utgår
Sandostatin® kommer att utgå 2018-05-31. Sandostatin® kommer att avregistreras 2018-05-31. Därmed slutar produkten att säljas på den svenska marknaden. Kontakta ansvarigt läkemedelsföretag för mer information.
2018-05-25
Läkemedelsnamn
Sumatriptan Matrix har bytt namn till Sumatriptan ABECE. Namnbyte innebär oftast inte att produkten ändras på något annat sätt. Se produktens Fass-text eller kontakta ansvarigt läkemedelsföretag för mer information.
2018-05-24
Biverkningar
Nya biverkningar: ökad aptit och viktökning
2018-05-24
Läkemedelsnamn
Atorvastatin Medical Valley har bytt namn till Atorvastatin 1A Farma. Namnbyte innebär oftast inte att produkten ändras på något annat sätt. Se produktens Fass-text eller kontakta ansvarigt läkemedelsföretag för mer information.
2018-05-24
Läkemedelsnamn
Atorvastatin Medical Valley har bytt namn till Atorvastatin 1A Farma. Namnbyte innebär oftast inte att produkten ändras på något annat sätt. Se produktens Fass-text eller kontakta ansvarigt läkemedelsföretag för mer information.
2018-05-24
Läkemedelsnamn
Atorvastatin Medical Valley har bytt namn till Atorvastatin 1A Farma. Namnbyte innebär oftast inte att produkten ändras på något annat sätt. Se produktens Fass-text eller kontakta ansvarigt läkemedelsföretag för mer information.
2018-05-24
Läkemedelsnamn
Atorvastatin Medical Valley har bytt namn till Atorvastatin 1A Farma. Namnbyte innebär oftast inte att produkten ändras på något annat sätt. Se produktens Fass-text eller kontakta ansvarigt läkemedelsföretag för mer information.
2018-05-23
Hållbarhet, förvaring och hantering
Hållbarhet förlängd från 30 månader till 3 år gällande 20 mikrogram/timme.
2018-05-23
Hållbarhet, förvaring och hantering
Hållbarhet förlängd från 30 månader till 3 år gällande 20 mikrogram/timme.
2018-05-23
Hållbarhet, förvaring och hantering
Hållbarhet förlängd från 30 månader till 3 år gällande 20 mikrogram/timme.
2018-05-23
Biverkningar
Ytterligare psykiska störningar resp biverkningar kopplade till Centrala och perifera nervsystemet tillagda.
2018-05-23
Dosering
Ny information gällande:
Äldre patienter
Patienter med Nedsatt njurfunktion
Patienter med Nedsatt leverfunktion
2018-05-23
Varningar och försiktighet
Ny information gällande patienter med Nedsatt leverfunktion
Myasthenia Gravis
Depression
Amnesi
Sömnapné
Epilepsi

samt äldre patienter och patienter som behandlas med Bensodiazepiner
2018-05-23
Interaktioner
Ny information gällande farmakokinetiska interaktioner med antiepileptika och hämmare eller inducerare av CYP3A4.
2018-05-23
Interaktioner
Ny information gällande farmakokinetiska interaktioner med antiepileptika och hämmare eller inducerare av CYP3A4.
2018-05-23
Varningar och försiktighet
Ny information gällande patienter med Nedsatt leverfunktion
Myasthenia Gravis
Depression
Amnesi
Sömnapné
Epilepsi

samt äldre patienter och patienter som behandlas med Bensodiazepiner
2018-05-23
Biverkningar
Ytterligare psykiska störningar resp biverkningar kopplade till Centrala och perifera nervsystemet tillagda.
2018-05-23
Dosering
Ny information gällande:
Äldre patienter
Patienter med Nedsatt njurfunktion
Patienter med Nedsatt leverfunktion
2018-05-23
Hållbarhet, förvaring och hantering
Borttagen förvaringsbetingelse i 6.4: "Förvaras i skydd mot kyla. Får ej frysas."
2018-05-23
Interaktioner
Ytterligar information gällande behandling med epilepsi-läkemedel tillagd.