Läs upp

Cookies

Den här webbplatsen använder så kallade cookies. Cookies är små textfiler som lagras i din dator och sparar information om olika val som du gjort på en webbsida – t ex språk, version och statistik – för att du inte ska behöva göra dessa val en gång till. Tekniken är etablerad sedan många år tillbaka och används idag på väldigt många webbplatser på Internet.

Du kan när som helst ändra cookieinställningarna för denna webbplats.

Nyheter om befintliga läkemedel

De nyheter som visas här baseras på de uppdateringar som görs för olika läkemedel på Fass. Nyheterna listas kronologiskt och är grupperade utifrån vecka, där den senaste veckan visas nedan.

Datum Läkemedel Ändringen avser Kommentar
2018-01-18
Varningar och försiktighet
Patienter som får samtidig behandling med mTOR-hämmare (t.ex. sirolimus, everolimus, temsirolimus) kan löpa ökad risk för angioödem (t.ex. svullnad i luftvägarna eller tungan, med eller utan försämrad andning)
2018-01-18
Interaktioner
Patienter som får samtidig behandling med trimetoprim/sulfametoxazol kan löpa ökad risk för hyperkalemia.
Patienter som får samtidig behandling med mTOR-hämmare kan löpa ökad risk för angioödem.
2018-01-18
Varningar och försiktighet
Patienter som får samtidig behandling med mTOR-hämmare (t.ex. sirolimus, everolimus, temsirolimus) kan löpa ökad risk för angioödem (t.ex. svullnad i luftvägarna eller tungan, med eller utan försämrad andning)
2018-01-18
Interaktioner
Patienter som får samtidig behandling med trimetoprim/sulfametoxazol kan löpa ökad risk för hyperkalemia.
Patienter som får samtidig behandling med mTOR-hämmare kan löpa ökad risk för angioödem.
2018-01-18
Varningar och försiktighet
Patienter som får samtidig behandling med mTOR-hämmare (t.ex. sirolimus, everolimus, temsirolimus) kan löpa ökad risk för angioödem (t.ex. svullnad i luftvägarna eller tungan, med eller utan försämrad andning)
2018-01-18
Interaktioner
Patienter som får samtidig behandling med trimetoprim/sulfametoxazol kan löpa ökad risk för hyperkalemia.
Patienter som får samtidig behandling med mTOR-hämmare kan löpa ökad risk för angioödem.
2018-01-18
Varningar och försiktighet
Glomerulonefrit har rapporterats. Urinalysövervakning rekommenderas.
2018-01-18
Produkt utgår
Primodium® kommer att utgå 2018-01-31. Primodium® kommer att avregistreras 2018-01-31. Därmed slutar produkten att säljas på den svenska marknaden. Kontakta ansvarigt läkemedelsföretag för mer information.
2018-01-17
Varningar och försiktighet
Risken för myopati, inkluderande rabdomyolys, kan öka vid samtidig användning av fusidinsyra och stationer.
Simvastatin ska inte ges tillsammans med systemiska formuleringar av fusidinsyra eller inom 7 dagar efter avslutad behandling med fusidinsyra.
2018-01-17
Varningar och försiktighet
Risken för myopati, inkluderande rabdomyolys, kan öka vid samtidig användning av fusidinsyra och stationer.
Simvastatin ska inte ges tillsammans med systemiska formuleringar av fusidinsyra eller inom 7 dagar efter avslutad behandling med fusidinsyra.
2018-01-17
Varningar och försiktighet
Risken för myopati, inkluderande rabdomyolys, kan öka vid samtidig användning av fusidinsyra och stationer.
Simvastatin ska inte ges tillsammans med systemiska formuleringar av fusidinsyra eller inom 7 dagar efter avslutad behandling med fusidinsyra.
2018-01-16
Orkambi, Filmdragerad tablett 200 mg/125 mg
Vertex Pharmaceuticals Europe
Indikationer
Orkambi är nu indicerat för behandling av cystisk fibros (CF) hos patienter från 6 år.
2018-01-16
Orkambi, Filmdragerad tablett 200 mg/125 mg
Vertex Pharmaceuticals Europe
Varningar och försiktighet
En kortvarig minskning i FEV1 har observerats hos vissa patienter efter insättande av lumakaftor/ivakaftor.
2018-01-15
Kontraindikationer
Nya kontraindikationer: Ileus, obstruktiva gastrointestinala störningar.
Känd eller misstänkt tarmperforation och obstruktion.
2018-01-15
Kontraindikationer
Nya kontraindikationer: Ileus, obstruktiva gastrointestinala störningar.
Känd eller misstänkt tarmperforation och obstruktion.
2018-01-15
Interaktioner
Interaktioner kan ske med grapefruktjuice (inhibitor av cytokrom P450-enzym).
2018-01-15
Interaktioner
Interaktioner kan ske med grapefruktjuice (inhibitor av cytokrom P450-enzym).
2018-01-15
Varningar och försiktighet
Eventuella konsekvenser för patienter med långt QT-syndrom kan inte uteslutas.
2018-01-15
Varningar och försiktighet
Eventuella konsekvenser för patienter med långt QT-syndrom kan inte uteslutas.
2018-01-15
Dosering
Hos patienter med kronisk respiratorisk insufficiens rekommenderas en lägre dos.