Läs upp

Cookies

Den här webbplatsen använder så kallade cookies. Cookies är små textfiler som lagras i din dator och sparar information om olika val som du gjort på en webbsida – t ex språk, version och statistik – för att du inte ska behöva göra dessa val en gång till. Tekniken är etablerad sedan många år tillbaka och används idag på väldigt många webbplatser på Internet.

Du kan när som helst ändra cookieinställningarna för denna webbplats.

Nyheter om befintliga läkemedel

De nyheter som visas här baseras på de uppdateringar som görs för olika läkemedel på Fass. Nyheterna listas kronologiskt och är grupperade utifrån vecka, där den senaste veckan visas nedan.

Datum Läkemedel Ändringen avser Kommentar
2018-08-21
Allmän information
Ny information gällande tecken på hög nivå av ammoniak i blodet vilket kan vara förknippat med lever- eller njurproblem.
2018-08-21
Allmän information
Ny information gällande tecken på hög nivå av ammoniak i blodet vilket kan vara förknippat med lever- eller njurproblem.
2018-08-21
Allmän information
Ny information gällande tecken på hög nivå av ammoniak i blodet vilket kan vara förknippat med lever- eller njurproblem.
2018-08-21
Allmän information
Ny information gällande tecken på hög nivå av ammoniak i blodet vilket kan vara förknippat med lever- eller njurproblem.
2018-08-21
Allmän information
Ny information gällande tecken på hög nivå av ammoniak i blodet vilket kan vara förknippat med lever- eller njurproblem.
2018-08-21
Allmän information
Ny information gällande tecken på hög nivå av ammoniak i blodet vilket kan vara förknippat med lever- eller njurproblem.
2018-08-21
Läkemedelsnamn
Oxaliplatin Hospira har bytt namn till Oxaliplatin Pfizer. Att en produkt byter namn innebär oftast inte att produkten ändras på något annat sätt.
2018-08-21
Eldepryl, Tablett 5 mg
Apotek Produktion & Laboratorier (APL)
Produkt utgår
Eldepryl kommer att utgå 2018-09-01. Att produkten utgår betyder att produkten inte längre är godkänd för försäljning i Sverige från och med detta datum. Om du använder Eldepryl mer än bara tillfälligt bör du kontakta din läkare.
2018-08-21
Cisordinol®, Filmdragerad tablett 25 mg
Apotek Produktion & Laboratorier (APL)
Produkt utgår
Cisordinol® kommer att utgå 2018-09-01. Att produkten utgår betyder att produkten inte längre är godkänd för försäljning i Sverige från och med detta datum. Om du använder Cisordinol® mer än bara tillfälligt bör du kontakta din läkare.
2018-08-21
Probecid®, Tablett 500 mg
Apotek Produktion & Laboratorier (APL)
Produkt utgår
Probecid® kommer att utgå 2018-09-01. Att produkten utgår betyder att produkten inte längre är godkänd för försäljning i Sverige från och med detta datum. Om du använder Probecid® mer än bara tillfälligt bör du kontakta din läkare.
2018-08-21
Egazil®, Depottablett 0,2 mg
Apotek Produktion & Laboratorier (APL)
Produkt utgår
Egazil® kommer att utgå 2018-09-01. Att produkten utgår betyder att produkten inte längre är godkänd för försäljning i Sverige från och med detta datum. Om du använder Egazil® mer än bara tillfälligt bör du kontakta din läkare.
2018-08-21
Kinin Recip, Filmdragerad tablett 250 mg
Apotek Produktion & Laboratorier (APL)
Produkt utgår
Kinin Recip kommer att utgå 2018-09-01. Att produkten utgår betyder att produkten inte längre är godkänd för försäljning i Sverige från och med detta datum. Om du använder Kinin Recip mer än bara tillfälligt bör du kontakta din läkare.
2018-08-21
Läkemedelsnamn
Docetaxel Hospira har bytt namn till Docetaxel Pfizer. Att en produkt byter namn innebär oftast inte att produkten ändras på något annat sätt.
2018-08-21
Sparkal®, Tablett 5 mg/50 mg
Apotek Produktion & Laboratorier (APL)
Produkt utgår
Sparkal® kommer att utgå 2018-09-01. Att produkten utgår betyder att produkten inte längre är godkänd för försäljning i Sverige från och med detta datum. Om du använder Sparkal® mer än bara tillfälligt bör du kontakta din läkare.
2018-08-21
Absenor Depot, Depottablett 300 mg
Apotek Produktion & Laboratorier (APL)
Produkt utgår
Absenor Depot kommer att utgå 2018-09-01. Att produkten utgår betyder att produkten inte längre är godkänd för försäljning i Sverige från och med detta datum. Om du använder Absenor Depot mer än bara tillfälligt bör du kontakta din läkare.
2018-08-21
Sparkal® mite, Tablett 2,5 mg/25 mg
Apotek Produktion & Laboratorier (APL)
Produkt utgår
Sparkal® mite kommer att utgå 2018-09-01. Att produkten utgår betyder att produkten inte längre är godkänd för försäljning i Sverige från och med detta datum. Om du använder Sparkal® mite mer än bara tillfälligt bör du kontakta din läkare.
2018-08-21
Läkemedelsnamn
Pamidronatdinatrium Hospira har bytt namn till Pamidronatdinatrium Pfizer. Att en produkt byter namn innebär oftast inte att produkten ändras på något annat sätt.
2018-08-21
Kinin Recip, Filmdragerad tablett 100 mg
Apotek Produktion & Laboratorier (APL)
Produkt utgår
Kinin Recip kommer att utgå 2018-09-01. Att produkten utgår betyder att produkten inte längre är godkänd för försäljning i Sverige från och med detta datum. Om du använder Kinin Recip mer än bara tillfälligt bör du kontakta din läkare.
2018-08-21
Absenor Depot, Depottablett 500 mg
Apotek Produktion & Laboratorier (APL)
Produkt utgår
Absenor Depot kommer att utgå 2018-09-01. Att produkten utgår betyder att produkten inte längre är godkänd för försäljning i Sverige från och med detta datum. Om du använder Absenor Depot mer än bara tillfälligt bör du kontakta din läkare.
2018-08-21
Sensaval®, Filmdragerad tablett 25 mg
Apotek Produktion & Laboratorier (APL)
Produkt utgår
Sensaval® kommer att utgå 2018-09-01. Att produkten utgår betyder att produkten inte längre är godkänd för försäljning i Sverige från och med detta datum. Om du använder Sensaval® mer än bara tillfälligt bör du kontakta din läkare.