Läs upp

Cookies

Den här webbplatsen använder så kallade cookies. Cookies är små textfiler som lagras i din dator och sparar information om olika val som du gjort på en webbsida – t ex språk, version och statistik – för att du inte ska behöva göra dessa val en gång till. Tekniken är etablerad sedan många år tillbaka och används idag på väldigt många webbplatser på Internet.

Du kan när som helst ändra cookieinställningarna för denna webbplats.

Nyheter om befintliga läkemedel

De nyheter som visas här baseras på de uppdateringar som görs för olika läkemedel på Fass. Nyheterna listas kronologiskt och är grupperade utifrån vecka, där den senaste veckan visas nedan.

Datum Läkemedel Ändringen avser Kommentar
2017-05-22
Hållbarhet, förvaring och hantering
Ny temperatur vid förvaring.
2017-05-22
Hållbarhet, förvaring och hantering
Ändrad hållbarhet till 3 år.
2017-05-22
Biverkningar
Nya biverkningar:
Försämring av befintlig diabetes. Tarmob-struktion/ ileus. Urinretention
2017-05-22
Varningar och försiktighet
Sömnapnésyndrom har rapporterats hos patienter som använt quetiapin.

Neutropeni bör övervägas hos patienter med infektion eller feber.

Patienterna ska uppmanas att omedelbart rapportera tecken och symtom som tyder på agranulocytos eller infektion.

Quetiapin ska användas med försiktighet hos patienter som får läkemedel som har antikolinerga (muskarina) effekter.

Behandlingen med quetiapin ska bedömas på nytt hos patienter med misstänkt kardiomyopati eller myokardit.

Förstoppning och tarmobstruktion har rapporterats med quetiapin.
2017-05-22
Varningar och försiktighet
Sömnapnésyndrom har rapporterats hos patienter som använt quetiapin.

Neutropeni bör övervägas hos patienter med infektion eller feber.

Patienterna ska uppmanas att omedelbart rapportera tecken och symtom som tyder på agranulocytos eller infektion.

Quetiapin ska användas med försiktighet hos patienter som får läkemedel som har antikolinerga (muskarina) effekter.

Behandlingen med quetiapin ska bedömas på nytt hos patienter med misstänkt kardiomyopati eller myokardit.

Förstoppning och tarmobstruktion har rapporterats med quetiapin.
2017-05-22
Graviditet
Första trimester: Djurstudier har visat reproduktionstoxikologiska effekter. Quetiapin ska därför endast ges under graviditet om nyttan överväger de potentiella riskerna.

Baserat på mycket begränsade data i publicerade rapporter om quetiapinutsöndring i bröstmjölk tycks utsöndringen av quetiapin vid terapeutiska doser variera.
2017-05-22
Graviditet
Första trimester: Djurstudier har visat reproduktionstoxikologiska effekter. Quetiapin ska därför endast ges under graviditet om nyttan överväger de potentiella riskerna.

Baserat på mycket begränsade data i publicerade rapporter om quetiapinutsöndring i bröstmjölk tycks utsöndringen av quetiapin vid terapeutiska doser variera.
2017-05-22
Interaktioner
Försiktighet ska iakttas vid behandling av patienter som får andra läkemedel som har antikolinerga (muskarina) effekter.
2017-05-22
Biverkningar
Nya biverkningar:
Försämring av befintlig diabetes. Tarmob-struktion/ ileus. Urinretention
2017-05-22
Biverkningar
Nya biverkningar:
Försämring av befintlig diabetes. Tarmob-struktion/ ileus. Urinretention
2017-05-22
Interaktioner
Försiktighet ska iakttas vid behandling av patienter som får andra läkemedel som har antikolinerga (muskarina) effekter.
2017-05-22
Graviditet
Första trimester: Djurstudier har visat reproduktionstoxikologiska effekter. Quetiapin ska därför endast ges under graviditet om nyttan överväger de potentiella riskerna.

Baserat på mycket begränsade data i publicerade rapporter om quetiapinutsöndring i bröstmjölk tycks utsöndringen av quetiapin vid terapeutiska doser variera.
2017-05-22
Graviditet
Första trimester: Djurstudier har visat reproduktionstoxikologiska effekter. Quetiapin ska därför endast ges under graviditet om nyttan överväger de potentiella riskerna.

Baserat på mycket begränsade data i publicerade rapporter om quetiapinutsöndring i bröstmjölk tycks utsöndringen av quetiapin vid terapeutiska doser variera.
2017-05-22
Interaktioner
Försiktighet ska iakttas vid behandling av patienter som får andra läkemedel som har antikolinerga (muskarina) effekter.
2017-05-22
Varningar och försiktighet
Sömnapnésyndrom har rapporterats hos patienter som använt quetiapin.

Neutropeni bör övervägas hos patienter med infektion eller feber.

Patienterna ska uppmanas att omedelbart rapportera tecken och symtom som tyder på agranulocytos eller infektion.

Quetiapin ska användas med försiktighet hos patienter som får läkemedel som har antikolinerga (muskarina) effekter.

Behandlingen med quetiapin ska bedömas på nytt hos patienter med misstänkt kardiomyopati eller myokardit.

Förstoppning och tarmobstruktion har rapporterats med quetiapin.
2017-05-22
Varningar och försiktighet
Sömnapnésyndrom har rapporterats hos patienter som använt quetiapin.

Neutropeni bör övervägas hos patienter med infektion eller feber.

Patienterna ska uppmanas att omedelbart rapportera tecken och symtom som tyder på agranulocytos eller infektion.

Quetiapin ska användas med försiktighet hos patienter som får läkemedel som har antikolinerga (muskarina) effekter.

Behandlingen med quetiapin ska bedömas på nytt hos patienter med misstänkt kardiomyopati eller myokardit.

Förstoppning och tarmobstruktion har rapporterats med quetiapin.
2017-05-22
Interaktioner
Försiktighet ska iakttas vid behandling av patienter som får andra läkemedel som har antikolinerga (muskarina) effekter.
2017-05-22
Biverkningar
Nya biverkningar:
Försämring av befintlig diabetes. Tarmob-struktion/ ileus. Urinretention