Läs upp

Cookies

Den här webbplatsen använder så kallade cookies. Cookies är små textfiler som lagras i din dator och sparar information om olika val som du gjort på en webbsida – t ex språk, version och statistik – för att du inte ska behöva göra dessa val en gång till. Tekniken är etablerad sedan många år tillbaka och används idag på väldigt många webbplatser på Internet.

Du kan när som helst ändra cookieinställningarna för denna webbplats.

Nyheter om befintliga läkemedel

De nyheter som visas här baseras på de uppdateringar som görs för olika läkemedel på Fass. Nyheterna listas kronologiskt och är grupperade utifrån vecka, där den senaste veckan visas nedan.

Datum Läkemedel Ändringen avser Kommentar
2018-08-22
Produkt utgår
Trobalt kommer att utgå 2018-07-19. Trobalt kommer att avregistreras 2018-07-19. Därmed slutar produkten att säljas på den svenska marknaden. Kontakta ansvarigt läkemedelsföretag för mer information.
2018-08-22
Produkt utgår
Trobalt kommer att utgå 2018-07-19. Trobalt kommer att avregistreras 2018-07-19. Därmed slutar produkten att säljas på den svenska marknaden. Kontakta ansvarigt läkemedelsföretag för mer information.
2018-08-22
Läkemedelsnamn
Fillata har bytt namn till Dymavig. Namnbyte innebär oftast inte att produkten ändras på något annat sätt. Se produktens Fass-text eller kontakta ansvarigt läkemedelsföretag för mer information.
2018-08-22
Produkt utgår
Trobalt kommer att utgå 2018-07-19. Trobalt kommer att avregistreras 2018-07-19. Därmed slutar produkten att säljas på den svenska marknaden. Kontakta ansvarigt läkemedelsföretag för mer information.
2018-08-22
Produkt utgår
Ariclaim kommer att utgå 2018-08-07. Ariclaim kommer att avregistreras 2018-08-07. Därmed slutar produkten att säljas på den svenska marknaden. Kontakta ansvarigt läkemedelsföretag för mer information.
2018-08-22
Läkemedelsnamn
Fillata har bytt namn till Dymavig. Namnbyte innebär oftast inte att produkten ändras på något annat sätt. Se produktens Fass-text eller kontakta ansvarigt läkemedelsföretag för mer information.
2018-08-22
Läkemedelsnamn
Fillata har bytt namn till Dymavig. Namnbyte innebär oftast inte att produkten ändras på något annat sätt. Se produktens Fass-text eller kontakta ansvarigt läkemedelsföretag för mer information.
2018-08-22
Produkt utgår
Trobalt kommer att utgå 2018-07-19. Trobalt kommer att avregistreras 2018-07-19. Därmed slutar produkten att säljas på den svenska marknaden. Kontakta ansvarigt läkemedelsföretag för mer information.
2018-08-22
Produkt utgår
Ariclaim kommer att utgå 2018-08-07. Ariclaim kommer att avregistreras 2018-08-07. Därmed slutar produkten att säljas på den svenska marknaden. Kontakta ansvarigt läkemedelsföretag för mer information.
2018-08-22
Produkt utgår
Trobalt kommer att utgå 2018-07-19. Trobalt kommer att avregistreras 2018-07-19. Därmed slutar produkten att säljas på den svenska marknaden. Kontakta ansvarigt läkemedelsföretag för mer information.
2018-08-22
Produkt utgår
Imatinib Siegfried kommer att utgå 2018-08-31. Imatinib Siegfried kommer att avregistreras 2018-08-31. Därmed slutar produkten att säljas på den svenska marknaden. Kontakta ansvarigt läkemedelsföretag för mer information.
2018-08-22
Produkt utgår
Imatinib Siegfried kommer att utgå 2018-08-31. Imatinib Siegfried kommer att avregistreras 2018-08-31. Därmed slutar produkten att säljas på den svenska marknaden. Kontakta ansvarigt läkemedelsföretag för mer information.
2018-08-21
Varningar och försiktighet
Det är starkt rekommenderat att informera patienten och dess omgivning om att vara uppmärksamma på tecken på andningsdepression och sedering då samtidig användning av Kodein Meda och läkemedel såsom barbiturater, bensodiazepiner eller andra CNS-depressiva läkemedel är nödvändig. Det finns risk för sedering, andningsdepression, koma och död.
2018-08-21
Varningar och försiktighet
Viktig ny information rörande allvarliga fall av renal tubulopati, njur- respektive leversvikt. Det rekommenderas att ta hyperammonemisk encefalopati i beaktande samt att mäta ammoniaknivåerna hos patienter som utvecklar förändringar i mental status utan uppenbar orsak under behandling med Exjade. Det är viktigt att upprätthålla adekvat hydrering hos patienter som förlorat vätska såsom vid diarré eller kräkningar, i synnerhet hos barn med akut sjukdom.
2018-08-21
Varningar och försiktighet
Viktig ny information rörande allvarliga fall av renal tubulopati, njur- respektive leversvikt. Det rekommenderas att ta hyperammonemisk encefalopati i beaktande samt att mäta ammoniaknivåerna hos patienter som utvecklar förändringar i mental status utan uppenbar orsak under behandling med Exjade. Det är viktigt att upprätthålla adekvat hydrering hos patienter som förlorat vätska såsom vid diarré eller kräkningar, i synnerhet hos barn med akut sjukdom.
2018-08-21
Varningar och försiktighet
Viktig ny information rörande allvarliga fall av renal tubulopati, njur- respektive leversvikt. Det rekommenderas att ta hyperammonemisk encefalopati i beaktande samt att mäta ammoniaknivåerna hos patienter som utvecklar förändringar i mental status utan uppenbar orsak under behandling med Exjade. Det är viktigt att upprätthålla adekvat hydrering hos patienter som förlorat vätska såsom vid diarré eller kräkningar, i synnerhet hos barn med akut sjukdom.
2018-08-21
Varningar och försiktighet
Viktig ny information rörande allvarliga fall av renal tubulopati, njur- respektive leversvikt. Det rekommenderas att ta hyperammonemisk encefalopati i beaktande samt att mäta ammoniaknivåerna hos patienter som utvecklar förändringar i mental status utan uppenbar orsak under behandling med Exjade. Det är viktigt att upprätthålla adekvat hydrering hos patienter som förlorat vätska såsom vid diarré eller kräkningar, i synnerhet hos barn med akut sjukdom.
2018-08-21
Varningar och försiktighet
Viktig ny information rörande allvarliga fall av renal tubulopati, njur- respektive leversvikt. Det rekommenderas att ta hyperammonemisk encefalopati i beaktande samt att mäta ammoniaknivåerna hos patienter som utvecklar förändringar i mental status utan uppenbar orsak under behandling med Exjade. Det är viktigt att upprätthålla adekvat hydrering hos patienter som förlorat vätska såsom vid diarré eller kräkningar, i synnerhet hos barn med akut sjukdom.
2018-08-21
Varningar och försiktighet
Viktig ny information rörande allvarliga fall av renal tubulopati, njur- respektive leversvikt. Det rekommenderas att ta hyperammonemisk encefalopati i beaktande samt att mäta ammoniaknivåerna hos patienter som utvecklar förändringar i mental status utan uppenbar orsak under behandling med Exjade. Det är viktigt att upprätthålla adekvat hydrering hos patienter som förlorat vätska såsom vid diarré eller kräkningar, i synnerhet hos barn med akut sjukdom.
2018-08-21
Durbis® retard, Depottablett 250 mg
Apotek Produktion & Laboratorier (APL)
Produkt utgår
Durbis® retard kommer att utgå 2018-09-01. Durbis® retard kommer att avregistreras 2018-09-01. Därmed slutar produkten att säljas på den svenska marknaden. Kontakta ansvarigt läkemedelsföretag för mer information.