Läs upp

Cookies

Den här webbplatsen använder så kallade cookies. Cookies är små textfiler som lagras i din dator och sparar information om olika val som du gjort på en webbsida – t ex språk, version och statistik – för att du inte ska behöva göra dessa val en gång till. Tekniken är etablerad sedan många år tillbaka och används idag på väldigt många webbplatser på Internet.

Du kan när som helst ändra cookieinställningarna för denna webbplats.

Nyheter om befintliga läkemedel

De nyheter som visas här baseras på de uppdateringar som görs för olika läkemedel på Fass. Nyheterna listas kronologiskt och är grupperade utifrån vecka, där den senaste veckan visas nedan.

Datum Läkemedel Ändringen avser Kommentar
2017-09-22
Dosering
500E för ULS (tidigare 400 E)
Axel nu inkluderad
2017-09-22
Biverkningar
Administrationsrelaterade biverkningar: illamående, tinnitus är tillagda.

Avsnittet för toxinspridning är uppdaterat.

Frekvenserna för biverknignar under följande organklasser uppdaterade; Blefarospasm - Hud och subkutan vävnad, Spasticitet i övre extremiteter - Centrala och perifera nervsystemet, Magtarmkanalen, Muskuloskeletala systemet och bindväv, Allmänna symtom och/eller symtom vid administreringsstället
2017-09-22
Dosering
500E för ULS (tidigare 400 E)
Axel nu inkluderad
2017-09-22
Biverkningar
Administrationsrelaterade biverkningar: illamående, tinnitus är tillagda.

Avsnittet för toxinspridning är uppdaterat.

Frekvenserna för biverknignar under följande organklasser uppdaterade; Blefarospasm - Hud och subkutan vävnad, Spasticitet i övre extremiteter - Centrala och perifera nervsystemet, Magtarmkanalen, Muskuloskeletala systemet och bindväv, Allmänna symtom och/eller symtom vid administreringsstället
2017-09-22
Hållbarhet, förvaring och hantering
Spädningstabell är uppdaterad.
2017-09-22
Indikationer
All spasticitet i överkroppen oavsett genes (ej bara post-stroke)
2017-09-22
Hållbarhet, förvaring och hantering
Spädningstabell är uppdaterad.
2017-09-22
Indikationer
All spasticitet i överkroppen oavsett genes (ej bara post-stroke)
2017-09-22
Indikationer
All spasticitet i överkroppen oavsett genes (ej bara post-stroke)
2017-09-22
Dosering
500E för ULS (tidigare 400 E)
Axel nu inkluderad
2017-09-22
Hållbarhet, förvaring och hantering
Spädningstabell är uppdaterad.
2017-09-22
Biverkningar
Administrationsrelaterade biverkningar: illamående, tinnitus är tillagda.

Avsnittet för toxinspridning är uppdaterat.

Frekvenserna för biverknignar under följande organklasser uppdaterade; Blefarospasm - Hud och subkutan vävnad, Spasticitet i övre extremiteter - Centrala och perifera nervsystemet, Magtarmkanalen, Muskuloskeletala systemet och bindväv, Allmänna symtom och/eller symtom vid administreringsstället
2017-09-22
Produkt utgår
Meropenem Medipha Sante kommer att utgå 2017-11-27. Meropenem Medipha Sante kommer att avregistreras 2017-11-27. Därmed slutar produkten att säljas på den svenska marknaden. Kontakta ansvarigt läkemedelsföretag för mer information.
2017-09-22
Produkt utgår
Meropenem Medipha Sante kommer att utgå 2017-11-27. Meropenem Medipha Sante kommer att avregistreras 2017-11-27. Därmed slutar produkten att säljas på den svenska marknaden. Kontakta ansvarigt läkemedelsföretag för mer information.
2017-09-22
Produkt utgår
Caspofungin Xellia kommer att utgå 2017-09-22. Caspofungin Xellia kommer att avregistreras 2017-09-22. Därmed slutar produkten att säljas på den svenska marknaden. Kontakta ansvarigt läkemedelsföretag för mer information.
2017-09-22
Produkt utgår
Levodopa/Carbidopa Accord kommer att utgå 2017-09-21. Levodopa/Carbidopa Accord kommer att avregistreras 2017-09-21. Därmed slutar produkten att säljas på den svenska marknaden. Kontakta ansvarigt läkemedelsföretag för mer information.
2017-09-22
Produkt utgår
Xolipos kommer att utgå 2017-11-27. Xolipos kommer att avregistreras 2017-11-27. Därmed slutar produkten att säljas på den svenska marknaden. Kontakta ansvarigt läkemedelsföretag för mer information.
2017-09-22
Produkt utgår
Caspofungin Xellia kommer att utgå 2017-09-22. Caspofungin Xellia kommer att avregistreras 2017-09-22. Därmed slutar produkten att säljas på den svenska marknaden. Kontakta ansvarigt läkemedelsföretag för mer information.
2017-09-22
Produkt utgår
Xolipos kommer att utgå 2017-11-27. Xolipos kommer att avregistreras 2017-11-27. Därmed slutar produkten att säljas på den svenska marknaden. Kontakta ansvarigt läkemedelsföretag för mer information.
2017-09-21
Varningar och försiktighet
Synrubbningar kan rapporteras vid systemisk och topikal användning av kortikosteroider. Om en patient inkommer med symtom såsom dimsyn eller andra synrubbningar bör man överväga att remittera patienten till en oftalmolog för utredning av möjliga orsaker. Dessa kan innefatta katarakt, glaukom eller sällsynta sjukdomar såsom central serös korioretinopati (CSCR), som har rapporterats efter användning av systemiska och topikala kortikosteroider.