Läs upp

Cookies

Den här webbplatsen använder så kallade cookies. Cookies är små textfiler som lagras i din dator och sparar information om olika val som du gjort på en webbsida – t ex språk, version och statistik – för att du inte ska behöva göra dessa val en gång till. Tekniken är etablerad sedan många år tillbaka och används idag på väldigt många webbplatser på Internet.

Du kan när som helst ändra cookieinställningarna för denna webbplats.

Nyheter om befintliga läkemedel

De nyheter som visas här baseras på de uppdateringar som görs för olika läkemedel på Fass. Nyheterna listas kronologiskt och är grupperade utifrån vecka, där den senaste veckan visas nedan.

Datum Läkemedel Ändringen avser Kommentar
2017-08-18
Varningar och försiktighet
Synrubbning kan rapporteras vid systemisk och topisk användning av kortikosteroider. Om en patient inkommer med symtom såsom dimsyn eller andra synrubbningar bör man överväga att remittera patienten till en oftalmolog för utredning av möjliga orsaker.
2017-08-18
Interaktioner
Samtidig behandling med CYP3A-hämmare, inklusive ketokonazol eller läkemedel som innehåller kobicistat, väntas öka risken för systemiska biverkningar. Kombinationen ska undvikas såvida inte nyttan uppväger den ökade risken för systemiska biverkningar av kortikosteroider, och om så är fallet ska patienter övervakas avseende systemiska biverkningar av kortikosteroider.
2017-08-18
Varningar och försiktighet
Uppdatering i enlighet med Art 31 inom EU för harmonisering av Ibuprofen-texter.
2017-08-18
Graviditet
Uppdatering i enlighet med Art 31 inom EU för harmonisering av Ibuprofen-texter.
2017-08-18
Interaktioner
Uppdatering i enlighet med Art 31 inom EU för harmonisering av Ibuprofen-texter.
2017-08-18
Kontraindikationer
Uppdatering i enlighet med Art 31 inom EU för harmonisering av Ibuprofen-texter.
2017-08-18
Biverkningar
Uppdatering i enlighet med Art 31 inom EU för harmonisering av Ibuprofen-texter.
2017-08-16
Hållbarhet, förvaring och hantering
Hållbarhet ändrad till 3 år.
2017-08-16
Hållbarhet, förvaring och hantering
Hållbarhet ändrad till 3 år.
2017-08-16
Hållbarhet, förvaring och hantering
Hållbarhet ändrad till 3 år.
2017-08-16
Läkemedelsnamn
Arabine har bytt namn till Cytarabin Hikma. Namnbyte innebär oftast inte att produkten ändras på något annat sätt. Se produktens Fass-text eller kontakta ansvarigt läkemedelsföretag för mer information.
2017-08-15
Dosering
Infusionen måste påbörjas direkt efter att Cuvitru har överförts till sprutan. Administreringen förväntas ta upp till två timmar. Om det inte är möjligt att slutföra administreringen under två timmar på grund av den erforderliga dosen av Cuvitru eller administreringshastigheten ska den erforderliga dosen delas upp i mindre portioner och administreras på olika infusionsställen. Om Cuvitru förvaras i silikonbelagda sprutor i mer än två timmar kan synliga partiklar bildas.
2017-08-14
Indikationer
Utökad indikation avseende behandling av perifer och central neuropatisk smärta hos vuxna.
2017-08-14
Indikationer
Utökad indikation avseende behandling av perifer och central neuropatisk smärta hos vuxna.
2017-08-14
Indikationer
Utökad indikation avseende behandling av perifer och central neuropatisk smärta hos vuxna.
2017-08-14
Indikationer
Utökad indikation avseende behandling av perifer och central neuropatisk smärta hos vuxna.
2017-08-14
Indikationer
Utökad indikation avseende behandling av perifer och central neuropatisk smärta hos vuxna.
2017-08-14
Indikationer
Utökad indikation avseende behandling av perifer och central neuropatisk smärta hos vuxna.
2017-08-14
Indikationer
Utökad indikation avseende behandling av perifer och central neuropatisk smärta hos vuxna.
2017-08-14
Indikationer
Utökad indikation avseende behandling av perifer och central neuropatisk smärta hos vuxna.