Läs upp

Cookies

Den här webbplatsen använder så kallade cookies. Cookies är små textfiler som lagras i din dator och sparar information om olika val som du gjort på en webbsida – t ex språk, version och statistik – för att du inte ska behöva göra dessa val en gång till. Tekniken är etablerad sedan många år tillbaka och används idag på väldigt många webbplatser på Internet.

Du kan när som helst ändra cookieinställningarna för denna webbplats.

Nyheter om befintliga läkemedel

De nyheter som visas här baseras på de uppdateringar som görs för olika läkemedel på Fass. Nyheterna listas kronologiskt och är grupperade utifrån vecka, där den senaste veckan visas nedan.

Datum Läkemedel Ändringen avser Kommentar
2017-10-21
Produkt utgår
Caspofungin Actavis kommer att utgå 2017-10-20. Caspofungin Actavis kommer att avregistreras 2017-10-20. Därmed slutar produkten att säljas på den svenska marknaden. Kontakta ansvarigt läkemedelsföretag för mer information.
2017-10-21
Produkt utgår
Caspofungin Actavis kommer att utgå 2017-10-20. Caspofungin Actavis kommer att avregistreras 2017-10-20. Därmed slutar produkten att säljas på den svenska marknaden. Kontakta ansvarigt läkemedelsföretag för mer information.
2017-10-21
Produkt utgår
Tinguri kommer att utgå 2017-10-20. Tinguri kommer att avregistreras 2017-10-20. Därmed slutar produkten att säljas på den svenska marknaden. Kontakta ansvarigt läkemedelsföretag för mer information.
2017-10-20
Dosering
Doseringssprutan för barn finns ännu inte inkluderad i förpackningen.
2017-10-20
Läkemedelsnamn
Sirdupla har bytt namn till Serkep. Namnbyte innebär oftast inte att produkten ändras på något annat sätt. Se produktens Fass-text eller kontakta ansvarigt läkemedelsföretag för mer information.
2017-10-20
Läkemedelsnamn
Sirdupla har bytt namn till Serkep. Namnbyte innebär oftast inte att produkten ändras på något annat sätt. Se produktens Fass-text eller kontakta ansvarigt läkemedelsföretag för mer information.
2017-10-19
Indikationer
Isopto-Atropin kan användas hos barn från 6 års ålder och hos vuxna.
2017-10-19
Biverkningar
Erytematösa ödem i nedre extremiteter har observerats.
2017-10-19
Varningar och försiktighet
Höjning av transaminas (ALAT) vid samtidig användning av ombitasvir/paritaprevir/ritonavir/dasabuvir med eller utan ribavirin.
2017-10-19
Interaktioner
Byte till alternativ preventivmetod för personer som använder Cleosensa i kombination med ombitasvir/paritaprevir/ritonavir/dasabuvir med eller utan ribavirin.
2017-10-19
Kontraindikationer
Kontraindicerat vid samtidig användning av ombitasvir/paritaprevir/ritonavir/dasabuvir
2017-10-19
Biverkningar
Tidigare kontraindikation trångvinkelglaukom är nu även klassad som biverkan.
2017-10-19
Interaktioner
CYP3A4-hämmare kan minska dexametasonclearance.
2017-10-19
Varningar och försiktighet
Cushings syndrom och/eller binjuresuppression kan uppkomma vid samtidig behandling med CYP3A4-hämmare.
2017-10-18
Interaktioner
Samtidig användning av läkemedel med ombitasvir/paritaprevir/ritonavir/dasubavir med eller utan rin´bavirin kan öka risken för ALAT-förhöjning.
2017-10-18
Varningar och försiktighet
Förhöjning av ALAT vid behandling av hepatit C med ombitasvir/paritaprevir/ritonavir/dasubavir med eller utan ribavirin.
2017-10-18
Produkt utgår
Oxydorine Depot kommer att utgå 2017-10-31. Oxydorine Depot kommer att avregistreras 2017-10-31. Därmed slutar produkten att säljas på den svenska marknaden. Kontakta ansvarigt läkemedelsföretag för mer information.
2017-10-18
Produkt utgår
Oxydorine Depot kommer att utgå 2017-10-31. Oxydorine Depot kommer att avregistreras 2017-10-31. Därmed slutar produkten att säljas på den svenska marknaden. Kontakta ansvarigt läkemedelsföretag för mer information.
2017-10-18
Produkt utgår
Lesamor kommer att utgå 2017-12-31. Lesamor kommer att avregistreras 2017-12-31. Därmed slutar produkten att säljas på den svenska marknaden. Kontakta ansvarigt läkemedelsföretag för mer information.
2017-10-18
Produkt utgår
Lesamor kommer att utgå 2017-12-31. Lesamor kommer att avregistreras 2017-12-31. Därmed slutar produkten att säljas på den svenska marknaden. Kontakta ansvarigt läkemedelsföretag för mer information.