Läs upp

Cookies

Den här webbplatsen använder så kallade cookies. Cookies är små textfiler som lagras i din dator och sparar information om olika val som du gjort på en webbsida – t ex språk, version och statistik – för att du inte ska behöva göra dessa val en gång till. Tekniken är etablerad sedan många år tillbaka och används idag på väldigt många webbplatser på Internet.

Du kan när som helst ändra cookieinställningarna för denna webbplats.

Nyheter om befintliga läkemedel

De nyheter som visas här baseras på de uppdateringar som görs för olika läkemedel på Fass. Nyheterna listas kronologiskt och är grupperade utifrån vecka, där den senaste veckan visas nedan.

Datum Läkemedel Ändringen avser Kommentar
2018-04-20
Interaktioner
Hos individer i åldern 9 till 25 år kan Nimenrix ges samtidigt med bivalent [typ 16 och 18] rekombinant vaccin mot humant papillomvirus (HPV2).
2018-04-20
Produkt utgår
NeisVac-C kommer att utgå 2018-08-31. NeisVac-C kommer att avregistreras 2018-08-31. Därmed slutar produkten att säljas på den svenska marknaden. Kontakta ansvarigt läkemedelsföretag för mer information.
2018-04-19
Dosering
Reviderad information gällande dosering hos pediatrisk population.
2018-04-19
Varningar och försiktighet
Dosampullens nålskydd inuti plasthylsan kan innehålla torrt naturligt latexgummi som kan orsaka allergiska reaktioner hos individer som är överkänsliga mot latex.
2018-04-19
Varningar och försiktighet
Ytterligare hematologisk monitorering kan vara befogad för patienter med nedsatt njurfunktion och hos nyfödda och spädbarn (se avsnitt 4.8).
2018-04-19
Biverkningar
Pediatrisk population

Formella säkerhetsstudier med ganciklovir har inte genomförts på barn < 12 år men baserat på erfarenhet med valganciklovir, en pro-drug till ganciklovir, är den övergripande säkerhetsprofilen av det aktiva läkemedlet likvärdig hos pediatriska patienter och vuxna patienter. Neutropeni förekommer oftare hos pediatriska patienter, men det finns ingen korrelation mellan neutropeni och infektiösa biverkningar hos den pediatriska populationen. En högre risk för cytopenier hos nyfödda och spädbarn motiverar att blodvärdena ska kontrolleras noggrant i dessa åldersgrupper (se avsnitt 4.4).
2018-04-19
Indikationer
Cymevene är också indicerat från födseln:

- som universellt profylax mot CMV-sjukdom hos patienter med läkemedelsinducerad immunsuppression (till exempel efter organtransplantation eller kemoterapi mot cancer).
2018-04-19
Produkt utgår
Lomir® SRO® kommer att utgå 2018-06-30. Lomir® SRO® kommer att avregistreras 2018-06-30. Därmed slutar produkten att säljas på den svenska marknaden. Kontakta ansvarigt läkemedelsföretag för mer information.
2018-04-19
Produkt utgår
Lomir® kommer att utgå 2018-06-30. Lomir® kommer att avregistreras 2018-06-30. Därmed slutar produkten att säljas på den svenska marknaden. Kontakta ansvarigt läkemedelsföretag för mer information.
2018-04-19
Produkt utgår
Asasantin® Retard kommer att utgå 2018-12-31. Asasantin® Retard kommer att avregistreras 2018-12-31. Därmed slutar produkten att säljas på den svenska marknaden. Kontakta ansvarigt läkemedelsföretag för mer information.
2018-04-19
Produkt utgår
Lomir® SRO® kommer att utgå 2018-06-30. Lomir® SRO® kommer att avregistreras 2018-06-30. Därmed slutar produkten att säljas på den svenska marknaden. Kontakta ansvarigt läkemedelsföretag för mer information.
2018-04-18
Tetmodis, Tablett 25 mg
AOP Orphan Pharmaceuticals
Varningar och försiktighet
Hela stycket är omskrivet.
2018-04-18
Varningar och försiktighet
Synrubbningar har lagts till
2018-04-18
Varningar och försiktighet
Synrubbningar har lagts till
2018-04-18
Varningar och försiktighet
Synrubbningar har lagts till
2018-04-18
Produkt utgår
Bortezomib Mylan kommer att utgå 2018-04-17. Bortezomib Mylan kommer att avregistreras 2018-04-17. Därmed slutar produkten att säljas på den svenska marknaden. Kontakta ansvarigt läkemedelsföretag för mer information.
2018-04-18
Produkt utgår
Persantin® Depot kommer att utgå 2018-12-31. Persantin® Depot kommer att avregistreras 2018-12-31. Därmed slutar produkten att säljas på den svenska marknaden. Kontakta ansvarigt läkemedelsföretag för mer information.
2018-04-18
Produkt utgår
Linezolid Reig Jofre kommer att utgå 2018-04-17. Linezolid Reig Jofre kommer att avregistreras 2018-04-17. Därmed slutar produkten att säljas på den svenska marknaden. Kontakta ansvarigt läkemedelsföretag för mer information.
2018-04-17
Indikationer
Dosering för pediatriska patienter har ändrats.