Läs upp

Cookies

Den här webbplatsen använder så kallade cookies. Cookies är små textfiler som lagras i din dator och sparar information om olika val som du gjort på en webbsida – t ex språk, version och statistik – för att du inte ska behöva göra dessa val en gång till. Tekniken är etablerad sedan många år tillbaka och används idag på väldigt många webbplatser på Internet.

Du kan när som helst ändra cookieinställningarna för denna webbplats.

Nyheter om befintliga läkemedel

De nyheter som visas här baseras på de uppdateringar som görs för olika läkemedel på Fass. Nyheterna listas kronologiskt och är grupperade utifrån vecka, där den senaste veckan visas nedan.

Datum Läkemedel Ändringen avser Kommentar
2017-12-16
Produkt utgår
Loratadin STADA® kommer att utgå 2017-12-31. Att produkten utgår betyder att produkten inte längre är godkänd för försäljning i Sverige från och med detta datum. Om du använder Loratadin STADA® mer än bara tillfälligt bör du kontakta din läkare.
2017-12-15
Oxytia Depot, Depottablett 30 mg
Gregory Fryer Associates Ltd.
Produkt utgår
Oxytia Depot kommer att utgå 2017-11-16. Att produkten utgår betyder att produkten inte längre är godkänd för försäljning i Sverige från och med detta datum. Om du använder Oxytia Depot mer än bara tillfälligt bör du kontakta din läkare.
2017-12-15
Oxytia Depot, Depottablett 40 mg
Gregory Fryer Associates Ltd.
Produkt utgår
Oxytia Depot kommer att utgå 2017-11-16. Att produkten utgår betyder att produkten inte längre är godkänd för försäljning i Sverige från och med detta datum. Om du använder Oxytia Depot mer än bara tillfälligt bör du kontakta din läkare.
2017-12-15
Oxytia Depot, Depottablett 10 mg
Gregory Fryer Associates Ltd.
Produkt utgår
Oxytia Depot kommer att utgå 2017-11-16. Att produkten utgår betyder att produkten inte längre är godkänd för försäljning i Sverige från och med detta datum. Om du använder Oxytia Depot mer än bara tillfälligt bör du kontakta din läkare.
2017-12-15
Oxytia Depot, Depottablett 80 mg
Gregory Fryer Associates Ltd.
Produkt utgår
Oxytia Depot kommer att utgå 2017-11-16. Att produkten utgår betyder att produkten inte längre är godkänd för försäljning i Sverige från och med detta datum. Om du använder Oxytia Depot mer än bara tillfälligt bör du kontakta din läkare.
2017-12-15
Oxytia Depot, Depottablett 20 mg
Gregory Fryer Associates Ltd.
Produkt utgår
Oxytia Depot kommer att utgå 2017-11-16. Att produkten utgår betyder att produkten inte längre är godkänd för försäljning i Sverige från och med detta datum. Om du använder Oxytia Depot mer än bara tillfälligt bör du kontakta din läkare.
2017-12-15
Oxytia Depot, Depottablett 15 mg
Gregory Fryer Associates Ltd.
Produkt utgår
Oxytia Depot kommer att utgå 2017-11-16. Att produkten utgår betyder att produkten inte längre är godkänd för försäljning i Sverige från och med detta datum. Om du använder Oxytia Depot mer än bara tillfälligt bör du kontakta din läkare.
2017-12-15
Oxytia Depot, Depottablett 60 mg
Gregory Fryer Associates Ltd.
Produkt utgår
Oxytia Depot kommer att utgå 2017-11-16. Att produkten utgår betyder att produkten inte längre är godkänd för försäljning i Sverige från och med detta datum. Om du använder Oxytia Depot mer än bara tillfälligt bör du kontakta din läkare.
2017-12-14
Varningar och försiktighet
Humörsvängningar såsom nedstämdhet, depression och, mindre vanligt, självmordstankar har rapporterats vid användning av Finasterid Stada. Om du upplever något av dessa symtom ska du kontakta läkare så snart som möjligt för ytterligare medicinsk rådgivning.
2017-12-14
Produkt utgår
Zoledronsyra Seacross kommer att utgå 2017-12-13. Att produkten utgår betyder att produkten inte längre är godkänd för försäljning i Sverige från och med detta datum. Om du använder Zoledronsyra Seacross mer än bara tillfälligt bör du kontakta din läkare.
2017-12-12
Läkemedelsnamn
Methotrexate Sigillata har bytt namn till Methotrexate Addenda. Att en produkt byter namn innebär oftast inte att produkten ändras på något annat sätt.
2017-12-12
Läkemedelsnamn
Methotrexate Sigillata har bytt namn till Methotrexate Addenda. Att en produkt byter namn innebär oftast inte att produkten ändras på något annat sätt.
2017-12-12
Läkemedelsnamn
Methotrexate Sigillata har bytt namn till Methotrexate Addenda. Att en produkt byter namn innebär oftast inte att produkten ändras på något annat sätt.
2017-12-12
Läkemedelsnamn
Methotrexate Sigillata har bytt namn till Methotrexate Addenda. Att en produkt byter namn innebär oftast inte att produkten ändras på något annat sätt.
2017-12-12
Läkemedelsnamn
Methotrexate Sigillata har bytt namn till Methotrexate Addenda. Att en produkt byter namn innebär oftast inte att produkten ändras på något annat sätt.
2017-12-12
Läkemedelsnamn
Methotrexate Sigillata har bytt namn till Methotrexate Addenda. Att en produkt byter namn innebär oftast inte att produkten ändras på något annat sätt.
2017-12-12
Läkemedelsnamn
Ipratropiumbromid/Salbutamol Cipla har bytt namn till Ipratropium/Salbutamol Orion. Att en produkt byter namn innebär oftast inte att produkten ändras på något annat sätt.
2017-12-12
Läkemedelsnamn
Methotrexate Sigillata har bytt namn till Methotrexate Addenda. Att en produkt byter namn innebär oftast inte att produkten ändras på något annat sätt.
2017-12-12
Läkemedelsnamn
Methotrexate Sigillata har bytt namn till Methotrexate Addenda. Att en produkt byter namn innebär oftast inte att produkten ändras på något annat sätt.
2017-12-12
Läkemedelsnamn
Methotrexate Sigillata har bytt namn till Methotrexate Addenda. Att en produkt byter namn innebär oftast inte att produkten ändras på något annat sätt.