Läs upp

Cookies

Den här webbplatsen använder så kallade cookies. Cookies är små textfiler som lagras i din dator och sparar information om olika val som du gjort på en webbsida – t ex språk, version och statistik – för att du inte ska behöva göra dessa val en gång till. Tekniken är etablerad sedan många år tillbaka och används idag på väldigt många webbplatser på Internet.

Du kan när som helst ändra cookieinställningarna för denna webbplats.

Nyheter om befintliga läkemedel

De nyheter som visas här baseras på de uppdateringar som görs för olika läkemedel på Fass. Nyheterna listas kronologiskt och är grupperade utifrån vecka, där den senaste veckan visas nedan.

Datum Läkemedel Ändringen avser Kommentar
2018-02-17
Produkt utgår
LeukoScan kommer att utgå 2018-01-31. LeukoScan kommer att avregistreras 2018-01-31. Därmed slutar produkten att säljas på den svenska marknaden. Kontakta ansvarigt läkemedelsföretag för mer information.
2018-02-16
Varningar och försiktighet
Samtidig användning av Spasmofen och barbiturater, bensodiazepiner eller andra CNS-depressiva medel kan resultera i sedering, andningsdepression, koma och död. Pga dessa risker bör samtidig förskrivning reserveras till patienter för vilka alternativa behandlingsalternativ inte är möjliga.
2018-02-16
Indikationer
Styrkan 20 mg är avregistreret
2018-02-16
Dosering
Styrkan 20 mg är avregistreret
2018-02-16
Indikationer
Styrkan 20 mg är avregistreret
2018-02-16
Dosering
Styrkan 20 mg är avregistreret
2018-02-16
Produkt utgår
Prevenar® kommer att utgå 2017-11-21. Prevenar® kommer att avregistreras 2017-11-21. Därmed slutar produkten att säljas på den svenska marknaden. Kontakta ansvarigt läkemedelsföretag för mer information.
2018-02-15
Varningar och försiktighet
Samtidig användning av Spasmofen och barbiturater, bensodiazepiner eller andra CNS-depressiva medel (som andra opioider, lugnande medel eller hypnotika, generella anestetika, fentiaziner, muskelavslappnande medel, lugnande antihistaminer) kan resultera i sedering, andningsdepression, koma och död. På grund av dessa risker bör samtidig förskrivning av opioider och barbiturater, bensodiazepiner eller andra CNS-depressiva medel reserveras till patienter för vilka alternativa behandlingsalternativ inte är möjliga.
2018-02-15
Dosering
Patienter med ärftlig muterad NUDT15-gen löper ökad risk för svår 6-merkaptopurintoxicitet och kräver i allmänhet en dosreduktion och noggrann övervakning av blodstatus är nödvändig.
2018-02-14
Biverkningar
Nya biverkingar: ökande aptit och viktökning samt avvikande beteende och aggression har observerats.
2018-02-14
Varningar och försiktighet
Desloratadin ska administreras med försiktighet hos patienter med medicinsk eller familjär historia av krampanfall, främst hos yngre barn.
2018-02-14
Varningar och försiktighet
Om dystoni inträffar bör den dopaminerga behandlingsregimen ses över och justering av pramipexoldosen övervägas.
2018-02-14
Varningar och försiktighet
Om dystoni inträffar bör den dopaminerga behandlingsregimen ses över och justering av pramipexoldosen övervägas.
2018-02-14
Varningar och försiktighet
Om dystoni inträffar bör den dopaminerga behandlingsregimen ses över och justering av pramipexoldosen övervägas.
2018-02-14
Varningar och försiktighet
Om dystoni inträffar bör den dopaminerga behandlingsregimen ses över och justering av pramipexoldosen övervägas.
2018-02-14
Försäljningsstopp
Metoklopramid Alternova är belagd med försäljningsstopp. Kontakta ansvarigt läkemedelsföretag för ytterligare information.
2018-02-14
Viskén®, Tablett 5 mg
Apotek Produktion & Laboratorier (APL)
Produkt utgår
Viskén® kommer att utgå 2018-01-31. Viskén® kommer att avregistreras 2018-01-31. Därmed slutar produkten att säljas på den svenska marknaden. Kontakta ansvarigt läkemedelsföretag för mer information.
2018-02-14
Opiumtinktur APL, Oral lösning 1 %
Apotek Produktion & Laboratorier (APL)
Produkt utgår
Opiumtinktur APL kommer att utgå 2018-02-28. Opiumtinktur APL kommer att avregistreras 2018-02-28. Därmed slutar produkten att säljas på den svenska marknaden. Kontakta ansvarigt läkemedelsföretag för mer information.
2018-02-14
Methergin®, Tablett 0,125 mg
Apotek Produktion & Laboratorier (APL)
Produkt utgår
Methergin® kommer att utgå 2018-01-31. Methergin® kommer att avregistreras 2018-01-31. Därmed slutar produkten att säljas på den svenska marknaden. Kontakta ansvarigt läkemedelsföretag för mer information.
2018-02-14
Efedrin APL, Kapsel, hård 20 mg
Apotek Produktion & Laboratorier (APL)
Produkt utgår
Efedrin APL kommer att utgå 2018-03-01. Efedrin APL kommer att avregistreras 2018-03-01. Därmed slutar produkten att säljas på den svenska marknaden. Kontakta ansvarigt läkemedelsföretag för mer information.