Läs upp

Cookies

Den här webbplatsen använder så kallade cookies. Cookies är små textfiler som lagras i din dator och sparar information om olika val som du gjort på en webbsida – t ex språk, version och statistik – för att du inte ska behöva göra dessa val en gång till. Tekniken är etablerad sedan många år tillbaka och används idag på väldigt många webbplatser på Internet.

Du kan när som helst ändra cookieinställningarna för denna webbplats.

Nyheter om befintliga läkemedel

De nyheter som visas här baseras på de uppdateringar som görs för olika läkemedel på Fass. Nyheterna listas kronologiskt och är grupperade utifrån vecka, där den senaste veckan visas nedan.

Datum Läkemedel Ändringen avser Kommentar
2017-12-18
Varningar och försiktighet
Gabapentin har förknippats med svår andningsdepression. Dosjustering kan behövas hos vissa patienter.
2017-12-18
Biverkningar
Ny biverkning: andningsdepression
2017-12-18
Biverkningar
Ny biverkning: andningsdepression
2017-12-18
Varningar och försiktighet
Gabapentin har förknippats med svår andningsdepression. Dosjustering kan behövas hos vissa patienter.
2017-12-18
Varningar och försiktighet
Gabapentin har förknippats med svår andningsdepression. Dosjustering kan behövas hos vissa patienter.
2017-12-18
Biverkningar
Ny biverkning: andningsdepression
2017-12-18
Biverkningar
Ny biverkning: dimsyn
2017-12-18
Varningar och försiktighet
Synrubbningar kan förekomma vid användning av kortikosteroider, patienter bör i sådana fall remitteras till oftalmolog.