Läs upp

Cookies

Den här webbplatsen använder så kallade cookies. Cookies är små textfiler som lagras i din dator och sparar information om olika val som du gjort på en webbsida – t ex språk, version och statistik – för att du inte ska behöva göra dessa val en gång till. Tekniken är etablerad sedan många år tillbaka och används idag på väldigt många webbplatser på Internet.

Du kan när som helst ändra cookieinställningarna för denna webbplats.

Nyheter om befintliga läkemedel

De nyheter som visas här baseras på de uppdateringar som görs för olika läkemedel på Fass. Nyheterna listas kronologiskt och är grupperade utifrån vecka, där den senaste veckan visas nedan.

Datum Läkemedel Ändringen avser Kommentar
2017-06-23
Produkt utgår
Neurolite kommer att utgå . Neurolite kommer att avregistreras . Därmed slutar produkten att säljas på den svenska marknaden. Kontakta ansvarigt läkemedelsföretag för mer information.
2017-06-22
Varningar och försiktighet
Synrubbning kan uppkomma vid systemisk och topisk användning av kortikosteroider.
2017-06-22
Varningar och försiktighet
Synrubbning kan uppkomma vid systemisk och topisk användning av kortikosteroider.
2017-06-22
Interaktioner
Samtidig behandling med CYP3A-hämmare, inklusive läkemedel som innehåller kobicistat, väntas öka risken för systemiska biverkningar.
2017-06-22
Varningar och försiktighet
Synrubbning kan uppkomma vid systemisk och topisk användning av kortikosteroider.
2017-06-22
Interaktioner
Samtidig behandling med CYP3A-hämmare, inklusive läkemedel som innehåller kobicistat, väntas öka risken för systemiska biverkningar.
2017-06-22
Interaktioner
Samtidig behandling med CYP3A-hämmare, inklusive läkemedel som innehåller kobicistat, väntas öka risken för systemiska biverkningar.
2017-06-22
Varningar och försiktighet
Syndrom med akut myopi i samband med sekundärt trångvinkelglaukom har rapporterats i samband med zonisamid
2017-06-22
Varningar och försiktighet
Syndrom med akut myopi i samband med sekundärt trångvinkelglaukom har rapporterats i samband med zonisamid
2017-06-22
Varningar och försiktighet
Syndrom med akut myopi i samband med sekundärt trångvinkelglaukom har rapporterats i samband med zonisamid
2017-06-21
Varningar och försiktighet
Synrubbning kan rapporteras vid systemisk och topisk användning av kortikosteroider. Om en patient inkommer med symtom såsom dimsyn eller andra synrubbningar bör man överväga att remittera patienten till en oftalmolog för utredning av möjliga orsaker.
2017-06-21
Varningar och försiktighet
Synrubbning kan rapporteras vid systemisk och topisk användning av kortikosteroider. Om en patient inkommer med symtom såsom dimsyn eller andra synrubbningar bör man överväga att remittera patienten till en oftalmolog för utredning av möjliga orsaker.
2017-06-20
Biverkningar
Hjärtbiverkning: Kounis syndrom (vasoplastisk allergisk angina/allergisk hjärtinfarkt) på grund av klopidogrel*
2017-06-20
Graviditet
Långtidsbruk under graviditet: risk för opiodrelaterade abstinenssyndrom som kan vara livshotande hos nyfödda. Måste behandlas
2017-06-20
Graviditet
Långtidsbruk under graviditet: risk för opiodrelaterade abstinenssyndrom som kan vara livshotande hos nyfödda. Måste behandlas
2017-06-20
Graviditet
Långtidsbruk under graviditet: risk för opiodrelaterade abstinenssyndrom som kan vara livshotande hos nyfödda. Måste behandlas
2017-06-20
Graviditet
Långtidsbruk under graviditet: risk för opiodrelaterade abstinenssyndrom som kan vara livshotande hos nyfödda. Måste behandlas
2017-06-20
Biverkningar
Bibnjuresvikt, androgenbrist och abstinenssyndrom hos nyfödda har rapporterats som biverkning.
2017-06-20
Dosering
Långtidsbruk av fentanyl under graviditet medför risk för opiodrelaterad abstinenssyndrom hos nyfödda, vilket kan vara livshotande om det inte upptäcks och behandlas.
2017-06-20
Biverkningar
Bibnjuresvikt, androgenbrist och abstinenssyndrom hos nyfödda har rapporterats som biverkning.