Läs upp

Cookies

Den här webbplatsen använder så kallade cookies. Cookies är små textfiler som lagras i din dator och sparar information om olika val som du gjort på en webbsida – t ex språk, version och statistik – för att du inte ska behöva göra dessa val en gång till. Tekniken är etablerad sedan många år tillbaka och används idag på väldigt många webbplatser på Internet.

Du kan när som helst ändra cookieinställningarna för denna webbplats.

Nyheter om befintliga läkemedel

De nyheter som visas här baseras på de uppdateringar som görs för olika läkemedel på Fass. Nyheterna listas kronologiskt och är grupperade utifrån vecka, där den senaste veckan visas nedan.

Datum Läkemedel Ändringen avser Kommentar
2018-08-18
Läkemedelsnamn
Colecalciferol Internis har bytt namn till Fultium. Att en produkt byter namn innebär oftast inte att produkten ändras på något annat sätt.
2018-08-18
Läkemedelsnamn
Colecalciferol Internis har bytt namn till Fultium. Att en produkt byter namn innebär oftast inte att produkten ändras på något annat sätt.
2018-08-18
Läkemedelsnamn
Colecalciferol Internis har bytt namn till Fultium. Att en produkt byter namn innebär oftast inte att produkten ändras på något annat sätt.
2018-08-18
Läkemedelsnamn
Colecalciferol Internis har bytt namn till Fultium. Att en produkt byter namn innebär oftast inte att produkten ändras på något annat sätt.
2018-08-18
Läkemedelsnamn
Colecalciferol Internis har bytt namn till Fultium. Att en produkt byter namn innebär oftast inte att produkten ändras på något annat sätt.
2018-08-18
Läkemedelsnamn
Colecalciferol Internis har bytt namn till Fultium. Att en produkt byter namn innebär oftast inte att produkten ändras på något annat sätt.
2018-08-17
Produkt utgår
Echitonil kommer att utgå 2019-09-30. Att produkten utgår betyder att produkten inte längre är godkänd för försäljning i Sverige från och med detta datum. Om du använder Echitonil mer än bara tillfälligt bör du kontakta din läkare.
2018-08-16
Produkt utgår
DepoCyte® kommer att utgå 2018-07-06. Att produkten utgår betyder att produkten inte längre är godkänd för försäljning i Sverige från och med detta datum. Om du använder DepoCyte® mer än bara tillfälligt bör du kontakta din läkare.
2018-08-16
Läkemedelsnamn
Sertralin Vale har bytt namn till Sertramyl. Att en produkt byter namn innebär oftast inte att produkten ändras på något annat sätt.
2018-08-16
Läkemedelsnamn
Sertralin Vale har bytt namn till Sertramyl. Att en produkt byter namn innebär oftast inte att produkten ändras på något annat sätt.
2018-08-15
Produkt utgår
Folacin® kommer att utgå 2018-08-15. Att produkten utgår betyder att produkten inte längre är godkänd för försäljning i Sverige från och med detta datum. Om du använder Folacin® mer än bara tillfälligt bör du kontakta din läkare.
2018-08-15
Produkt utgår
Dutasteride Mylan kommer att utgå 2018-08-15. Att produkten utgår betyder att produkten inte längre är godkänd för försäljning i Sverige från och med detta datum. Om du använder Dutasteride Mylan mer än bara tillfälligt bör du kontakta din läkare.
2018-08-15
Produkt utgår
Sinova kommer att utgå 2018-09-01. Att produkten utgår betyder att produkten inte längre är godkänd för försäljning i Sverige från och med detta datum. Om du använder Sinova mer än bara tillfälligt bör du kontakta din läkare.
2018-08-15
Produkt utgår
Netonox kommer att utgå 2018-08-15. Att produkten utgår betyder att produkten inte längre är godkänd för försäljning i Sverige från och med detta datum. Om du använder Netonox mer än bara tillfälligt bör du kontakta din läkare.
2018-08-15
Produkt utgår
Sinova forte kommer att utgå 2018-09-01. Att produkten utgår betyder att produkten inte längre är godkänd för försäljning i Sverige från och med detta datum. Om du använder Sinova forte mer än bara tillfälligt bör du kontakta din läkare.