Läs upp

Cookies

Den här webbplatsen använder så kallade cookies. Cookies är små textfiler som lagras i din dator och sparar information om olika val som du gjort på en webbsida – t ex språk, version och statistik – för att du inte ska behöva göra dessa val en gång till. Tekniken är etablerad sedan många år tillbaka och används idag på väldigt många webbplatser på Internet.

Du kan när som helst ändra cookieinställningarna för denna webbplats.

Nyheter om befintliga läkemedel

De nyheter som visas här baseras på de uppdateringar som görs för olika läkemedel på Fass. Nyheterna listas kronologiskt och är grupperade utifrån vecka, där den senaste veckan visas nedan.

Datum Läkemedel Ändringen avser Kommentar
2017-05-22
Varningar och försiktighet
Tala med läkare innan du tar Quetiapin Stada om du har eller har haft sömnapné, urinretention, har förstorad prostata, stopp i tarmarna eller ökat tryck inuti ögat.
Om du har eller har haft problem med alkohol- eller drogmissbruk.

Tala med läkare så fort som möjligt om du får:
Feber, influensaliknande symtom, halsont eller någon annan infektion.
Förstoppning tillsammans med ihållande smärta i magen.
2017-05-22
Varningar och försiktighet
Tala med läkare innan du tar Quetiapin Stada om du har eller har haft sömnapné, urinretention, har förstorad prostata, stopp i tarmarna eller ökat tryck inuti ögat.
Om du har eller har haft problem med alkohol- eller drogmissbruk.

Tala med läkare så fort som möjligt om du får:
Feber, influensaliknande symtom, halsont eller någon annan infektion.
Förstoppning tillsammans med ihållande smärta i magen.
2017-05-22
Eventuella biverkningar
Nya biverkningar: försämrad diabetes. Svårighet att urinera. Blokering av tarmen.
2017-05-22
Eventuella biverkningar
Nya biverkningar: försämrad diabetes. Svårighet att urinera. Blokering av tarmen.
2017-05-22
Varningar och försiktighet
Tala med läkare innan du tar Quetiapin Stada om du har eller har haft sömnapné, urinretention, har förstorad prostata, stopp i tarmarna eller ökat tryck inuti ögat.
Om du har eller har haft problem med alkohol- eller drogmissbruk.

Tala med läkare så fort som möjligt om du får:
Feber, influensaliknande symtom, halsont eller någon annan infektion.
Förstoppning tillsammans med ihållande smärta i magen.
2017-05-22
Eventuella biverkningar
Nya biverkningar: försämrad diabetes. Svårighet att urinera. Blokering av tarmen.
2017-05-22
Andra läkemedel och läkemedlet
Tala om för din läkare om du använder läkemedel som kan orsaka förstoppning eller antikolinergika.
2017-05-22
Andra läkemedel och läkemedlet
Tala om för din läkare om du använder läkemedel som kan orsaka förstoppning eller antikolinergika.
2017-05-22
Varningar och försiktighet
Tala med läkare innan du tar Quetiapin Stada om du har eller har haft sömnapné, urinretention, har förstorad prostata, stopp i tarmarna eller ökat tryck inuti ögat.
Om du har eller har haft problem med alkohol- eller drogmissbruk.

Tala med läkare så fort som möjligt om du får:
Feber, influensaliknande symtom, halsont eller någon annan infektion.
Förstoppning tillsammans med ihållande smärta i magen.
2017-05-22
Eventuella biverkningar
Nya biverkningar: försämrad diabetes. Svårighet att urinera. Blokering av tarmen.
2017-05-22
Andra läkemedel och läkemedlet
Tala om för din läkare om du använder läkemedel som kan orsaka förstoppning eller antikolinergika.
2017-05-22
Andra läkemedel och läkemedlet
Tala om för din läkare om du använder läkemedel som kan orsaka förstoppning eller antikolinergika.