Läs upp

Cookies

Den här webbplatsen använder så kallade cookies. Cookies är små textfiler som lagras i din dator och sparar information om olika val som du gjort på en webbsida – t ex språk, version och statistik – för att du inte ska behöva göra dessa val en gång till. Tekniken är etablerad sedan många år tillbaka och används idag på väldigt många webbplatser på Internet.

Du kan när som helst ändra cookieinställningarna för denna webbplats.

Nyheter om befintliga läkemedel

De nyheter som visas här baseras på de uppdateringar som görs för olika läkemedel på Fass. Nyheterna listas kronologiskt och är grupperade utifrån vecka, där den senaste veckan visas nedan.

Datum Läkemedel Ändringen avser Kommentar
2017-11-22
Läkemedelsnamn
Zonisamide 1 A Farma har bytt namn till Zonisamide 1A Farma. Att en produkt byter namn innebär oftast inte att produkten ändras på något annat sätt.
2017-11-22
Läkemedelsnamn
Zonisamide 1 A Farma har bytt namn till Zonisamide 1A Farma. Att en produkt byter namn innebär oftast inte att produkten ändras på något annat sätt.
2017-11-22
Läkemedelsnamn
Zonisamide 1 A Farma har bytt namn till Zonisamide 1A Farma. Att en produkt byter namn innebär oftast inte att produkten ändras på något annat sätt.
2017-11-21
Produkt utgår
Atorvastatin Sandoz kommer att utgå 2017-11-30. Att produkten utgår betyder att produkten inte längre är godkänd för försäljning i Sverige från och med detta datum. Om du använder Atorvastatin Sandoz mer än bara tillfälligt bör du kontakta din läkare.
2017-11-21
Produkt utgår
Irbesartan Sandoz kommer att utgå 2017-11-30. Att produkten utgår betyder att produkten inte längre är godkänd för försäljning i Sverige från och med detta datum. Om du använder Irbesartan Sandoz mer än bara tillfälligt bör du kontakta din läkare.
2017-11-21
Produkt utgår
Vancomycin Sandoz kommer att utgå 2017-11-30. Att produkten utgår betyder att produkten inte längre är godkänd för försäljning i Sverige från och med detta datum. Om du använder Vancomycin Sandoz mer än bara tillfälligt bör du kontakta din läkare.
2017-11-21
Produkt utgår
Idarubicin Ebewe kommer att utgå 2017-11-30. Att produkten utgår betyder att produkten inte längre är godkänd för försäljning i Sverige från och med detta datum. Om du använder Idarubicin Ebewe mer än bara tillfälligt bör du kontakta din läkare.
2017-11-21
Produkt utgår
Atorvastatin Sandoz kommer att utgå 2017-11-30. Att produkten utgår betyder att produkten inte längre är godkänd för försäljning i Sverige från och med detta datum. Om du använder Atorvastatin Sandoz mer än bara tillfälligt bör du kontakta din läkare.
2017-11-21
Produkt utgår
Gemfibrozil Sandoz kommer att utgå 2017-11-30. Att produkten utgår betyder att produkten inte längre är godkänd för försäljning i Sverige från och med detta datum. Om du använder Gemfibrozil Sandoz mer än bara tillfälligt bör du kontakta din läkare.
2017-11-21
Produkt utgår
Irinotecan Ebewe kommer att utgå 2017-11-30. Att produkten utgår betyder att produkten inte längre är godkänd för försäljning i Sverige från och med detta datum. Om du använder Irinotecan Ebewe mer än bara tillfälligt bör du kontakta din läkare.
2017-11-21
Produkt utgår
Esomeprazol Sandoz kommer att utgå 2017-11-30. Att produkten utgår betyder att produkten inte längre är godkänd för försäljning i Sverige från och med detta datum. Om du använder Esomeprazol Sandoz mer än bara tillfälligt bör du kontakta din läkare.
2017-11-21
Produkt utgår
Laxogol kommer att utgå 2017-12-15. Att produkten utgår betyder att produkten inte längre är godkänd för försäljning i Sverige från och med detta datum. Om du använder Laxogol mer än bara tillfälligt bör du kontakta din läkare.
2017-11-21
Produkt utgår
Atorvastatin Sandoz kommer att utgå 2017-11-30. Att produkten utgår betyder att produkten inte längre är godkänd för försäljning i Sverige från och med detta datum. Om du använder Atorvastatin Sandoz mer än bara tillfälligt bör du kontakta din läkare.
2017-11-21
Produkt utgår
Capecitabine Sandoz kommer att utgå 2017-11-30. Att produkten utgår betyder att produkten inte längre är godkänd för försäljning i Sverige från och med detta datum. Om du använder Capecitabine Sandoz mer än bara tillfälligt bör du kontakta din läkare.
2017-11-20
Följande uppgifter är endast avsedda för hälso- och sjukvårdspersonal
Inkompatibilitet har rapporterats mellan injektionsformen av kalciumfolinat och injektionsformerna av droperidol, fluorouracil, foskarnet och metotrexat.
2017-11-20
Eventuella biverkningar
Nya biverkningar: gulfärgning av huden eller ögonen, höga halter av bilirubin i blodet, bröstsmärta