Läs upp

Cookies

Den här webbplatsen använder så kallade cookies. Cookies är små textfiler som lagras i din dator och sparar information om olika val som du gjort på en webbsida – t ex språk, version och statistik – för att du inte ska behöva göra dessa val en gång till. Tekniken är etablerad sedan många år tillbaka och används idag på väldigt många webbplatser på Internet.

Du kan när som helst ändra cookieinställningarna för denna webbplats.

Nyheter om befintliga läkemedel

De nyheter som visas här baseras på de uppdateringar som görs för olika läkemedel på Fass. Nyheterna listas kronologiskt och är grupperade utifrån vecka, där den senaste veckan visas nedan.

Datum Läkemedel Ändringen avser Kommentar
2018-06-20
Varningar och försiktighet
Om du tar något av följande läkemedel är risken för angioödem (snabbt uppkommande svullnad under huden i områden såsom svalget) högre: sirolimus, everolimus och andra läkemedel som tillhör gruppen mTOR-hämmare
2018-06-20
Andra läkemedel och läkemedlet
Informera din läkare och var särskilt försiktig om du tar något av följande läkemedel: läkemedel som oftast används för att förhindra avstötning av transplanterade organ.
2018-06-20
Läkemedlet innehåller hjälpämmnen
Detta läkemedel innehåller upp till 3,6 mg natrium (mindre än 1 mmol natrium (23 mg)) per tablett, dvs. i huvudsak ”natriumfritt”.