Läs upp

Cookies

Den här webbplatsen använder så kallade cookies. Cookies är små textfiler som lagras i din dator och sparar information om olika val som du gjort på en webbsida – t ex språk, version och statistik – för att du inte ska behöva göra dessa val en gång till. Tekniken är etablerad sedan många år tillbaka och används idag på väldigt många webbplatser på Internet.

Du kan när som helst ändra cookieinställningarna för denna webbplats.

Nyheter om befintliga läkemedel

De nyheter som visas här baseras på de uppdateringar som görs för olika läkemedel på Fass. Nyheterna listas kronologiskt och är grupperade utifrån vecka, där den senaste veckan visas nedan.

Datum Läkemedel Ändringen avser Kommentar
2018-07-20
Produkt utgår
Vardenafil Goibela kommer att utgå 2018-07-25. Vardenafil Goibela kommer att avregistreras 2018-07-25. Därmed slutar produkten att säljas på den svenska marknaden. Kontakta ansvarigt läkemedelsföretag för mer information.
2018-07-19
Allmän information
Tabletten har ändrat utseende till rosa-färgad, 6,5 mm x 6,5 mm (10 mg) respektive 8,5 mm x 8,5 mm (40 mg). Observera att tabletter med det tidigare utseendet fortfarande finns tillgängliga (vit, 6,0 mm x 6,0 mm respektive 8,0 mm x 8,0 mm).
2018-07-19
Allmän information
Tabletten har ändrat utseende till rosa-färgad, 6,5 mm x 6,5 mm (10 mg) respektive 8,5 mm x 8,5 mm (40 mg). Observera att tabletter med det tidigare utseendet fortfarande finns tillgängliga (vit, 6,0 mm x 6,0 mm respektive 8,0 mm x 8,0 mm).
2018-07-19
Produkt utgår
Quetiapin Orion kommer att utgå 2018-08-31. Quetiapin Orion kommer att avregistreras 2018-08-31. Därmed slutar produkten att säljas på den svenska marknaden. Kontakta ansvarigt läkemedelsföretag för mer information.
2018-07-19
Produkt utgår
Quetiapin Orion kommer att utgå 2018-08-31. Quetiapin Orion kommer att avregistreras 2018-08-31. Därmed slutar produkten att säljas på den svenska marknaden. Kontakta ansvarigt läkemedelsföretag för mer information.
2018-07-19
Produkt utgår
Quetiapin Orion kommer att utgå 2018-08-31. Quetiapin Orion kommer att avregistreras 2018-08-31. Därmed slutar produkten att säljas på den svenska marknaden. Kontakta ansvarigt läkemedelsföretag för mer information.
2018-07-19
Produkt utgår
Quetiapin Orion kommer att utgå 2018-08-31. Quetiapin Orion kommer att avregistreras 2018-08-31. Därmed slutar produkten att säljas på den svenska marknaden. Kontakta ansvarigt läkemedelsföretag för mer information.
2018-07-17
Interaktioner
Samtidig användning av dasatinib och läkemedel eller substanser som kraftigt hämmar CYP3A4 kan öka exponeringen för dasatinib. Systemisk administrering av en potent CYP3A4-hämmare rekommenderas därför inte till patienter som får dasatinib.
2018-07-17
Interaktioner
Samtidig användning av dasatinib och läkemedel eller substanser som kraftigt hämmar CYP3A4 kan öka exponeringen för dasatinib. Systemisk administrering av en potent CYP3A4-hämmare rekommenderas därför inte till patienter som får dasatinib.
2018-07-17
Interaktioner
Samtidig användning av dasatinib och läkemedel eller substanser som kraftigt hämmar CYP3A4 kan öka exponeringen för dasatinib. Systemisk administrering av en potent CYP3A4-hämmare rekommenderas därför inte till patienter som får dasatinib.
2018-07-17
Interaktioner
Samtidig användning av dasatinib och läkemedel eller substanser som kraftigt hämmar CYP3A4 kan öka exponeringen för dasatinib. Systemisk administrering av en potent CYP3A4-hämmare rekommenderas därför inte till patienter som får dasatinib.
2018-07-17
Interaktioner
Samtidig användning av dasatinib och läkemedel eller substanser som kraftigt hämmar CYP3A4 kan öka exponeringen för dasatinib. Systemisk administrering av en potent CYP3A4-hämmare rekommenderas därför inte till patienter som får dasatinib.
2018-07-17
Interaktioner
Samtidig användning av dasatinib och läkemedel eller substanser som kraftigt hämmar CYP3A4 kan öka exponeringen för dasatinib. Systemisk administrering av en potent CYP3A4-hämmare rekommenderas därför inte till patienter som får dasatinib.
2018-07-17
Interaktioner
Patienter som samtidigt tar läkemedel med disposition beroende av P-gp och med smalt terapeutisk index (t.ex. digoxin, dabigatran, aliskiren) bör noggrant övervakas för tecken på förändrad tolerans som en följd av ökad exponering vid samtidig behandling.
2018-07-17
Interaktioner
Patienter som samtidigt tar läkemedel med disposition beroende av P-gp och med smalt terapeutisk index (t.ex. digoxin, dabigatran, aliskiren) bör noggrant övervakas för tecken på förändrad tolerans som en följd av ökad exponering vid samtidig behandling.
2018-07-17
Dosering
Ulcerös kolit, för patienter som inte fått tillräckligt svar av behandlingen efter 6 veckor kan ha nytta av att fortsätta med 100mg var 4e vecka jämfört med 50mg som rekommenderas till övriga.
2018-07-17
Dosering
Ulcerös kolit, för patienter som inte fått tillräckligt svar av behandlingen efter 6 veckor kan ha nytta av att fortsätta med 100mg var 4e vecka jämfört med 50mg som rekommenderas till övriga.
2018-07-17
Dosering
Ulcerös kolit, för patienter som inte fått tillräckligt svar av behandlingen efter 6 veckor kan ha nytta av att fortsätta med 100mg var 4e vecka jämfört med 50mg som rekommenderas till övriga.
2018-07-17
Dosering
Ulcerös kolit, för patienter som inte fått tillräckligt svar av behandlingen efter 6 veckor kan ha nytta av att fortsätta med 100mg var 4e vecka jämfört med 50mg som rekommenderas till övriga.
2018-07-17
Interaktioner
En minskad och fördröjd exponering för orala P2Y12-hämmare, inklusive tikagrelor och dess aktiva metabolit har observerats hos patienter med AKS som behandlades med morfin. Parenteral P2Y12-hämmare kan övervägas då det behövs en snabb P2Y12-hämning och då uppehåll av morfin ej är möjligt.