Läs upp

Cookies

Den här webbplatsen använder så kallade cookies. Cookies är små textfiler som lagras i din dator och sparar information om olika val som du gjort på en webbsida – t ex språk, version och statistik – för att du inte ska behöva göra dessa val en gång till. Tekniken är etablerad sedan många år tillbaka och används idag på väldigt många webbplatser på Internet.

Du kan när som helst ändra cookieinställningarna för denna webbplats.

Nyheter om befintliga läkemedel

De nyheter som visas här baseras på de uppdateringar som görs för olika läkemedel på Fass. Nyheterna listas kronologiskt och är grupperade utifrån vecka, där den senaste veckan visas nedan.

Datum Läkemedel Ändringen avser Kommentar
2018-08-14
Kontraindikationer
Actilyse kan övervägas för behandling av akut ischemisk stroke hos noggrant utvalda ungdomar ≥ 16 år

Actilyse kan användas hos patienter över 80 år baserat på individuellt risk-nytta förhållande
2018-08-14
Hållbarhet, förvaring och hantering
Hållbarheten är ändrad till 3 år
2018-08-14
Dosering
Patienter med astma ska ges den styrka av Revinty Ellipta som innehåller lämplig dos flutikasonfuroat (FF) för allvarlighetsgraden av sin sjukdom. Förskrivande läkare bör känna till att 100 mikrogram flutikasonfuroat (FF) en gång dagligen till patienter med astma ungefär motsvarar 250 mikrogram flutikasonpropionat (FP) två gånger dagligen, medan 200 mikrogram FF en gång dagligen ungefär motsvarar 500 mikrogram FP två gånger dagligen.
2018-08-14
Dosering
Patienter med astma ska ges den styrka av Revinty Ellipta som innehåller lämplig dos flutikasonfuroat (FF) för allvarlighetsgraden av sin sjukdom. Förskrivande läkare bör känna till att 100 mikrogram flutikasonfuroat (FF) en gång dagligen till patienter med astma ungefär motsvarar 250 mikrogram flutikasonpropionat (FP) två gånger dagligen, medan 200 mikrogram FF en gång dagligen ungefär motsvarar 500 mikrogram FP två gånger dagligen.
2018-08-14
Dosering
Patienter med astma ska ges den styrka av Relvar Ellipta som innehåller lämplig dos flutikasonfuroat (FF) för allvarlighetsgraden av sin sjukdom. Förskrivande läkare bör känna till att 100 mikrogram flutikasonfuroat (FF) en gång dagligen till patienter med astma ungefär motsvarar 250 mikrogram flutikasonpropionat (FP) två gånger dagligen, medan 200 mikrogram FF en gång dagligen ungefär motsvarar 500 mikrogram FP två gånger dagligen.
2018-08-14
Interaktioner
Varning gällande samtidig konsumtion av alkohol.
2018-08-14
Varningar och försiktighet
Varning gällande samtidig konsumtion av alkohol.
2018-08-13
Varningar och försiktighet
Tillagd varning angående att det har rapporterats om anafylaxi efter administrering av oxytocin hos kvinnor med känd latexallergi.
2018-08-13
Biverkningar
Organsystem Undersökningar, vanliga biverkningar: förhöjt sköldkörtelstimulerande hormon i blodet
2018-08-13
Biverkningar
Organsystem Undersökningar, vanliga biverkningar: förhöjt sköldkörtelstimulerande hormon i blodet
2018-08-13
Interaktioner
administrering av allopurinol och cytostatika
2018-08-13
Interaktioner
administrering av allopurinol och cytostatika
2018-08-13
Varningar och försiktighet
Uppdaterad information: HLA-B*5801-allelen
2018-08-13
Varningar och försiktighet
Uppdaterad information: HLA-B*5801-allelen
2018-08-13
Dosering
Patienter med astma ska ges den styrka av Relvar Ellipta som innehåller lämplig dos flutikasonfuroat (FF) för allvarlighetsgraden av sin sjukdom. Förskrivande läkare bör känna till att 100 mikrogram flutikasonfuroat (FF) en gång dagligen till patienter med astma ungefär motsvarar 250 mikrogram flutikasonpropionat (FP) två gånger dagligen, medan 200 mikrogram FF en gång dagligen ungefär motsvarar 500 mikrogram FP två gånger dagligen