Läs upp

Cookies

Den här webbplatsen använder så kallade cookies. Cookies är små textfiler som lagras i din dator och sparar information om olika val som du gjort på en webbsida – t ex språk, version och statistik – för att du inte ska behöva göra dessa val en gång till. Tekniken är etablerad sedan många år tillbaka och används idag på väldigt många webbplatser på Internet.

Du kan när som helst ändra cookieinställningarna för denna webbplats.

Nyheter om befintliga läkemedel

De nyheter som visas här baseras på de uppdateringar som görs för olika läkemedel på Fass. Nyheterna listas kronologiskt och är grupperade utifrån vecka, där den senaste veckan visas nedan.

Datum Läkemedel Ändringen avser Kommentar
2017-09-20
Brevoxyl, Kräm 40 mg/g
GlaxoSmithKline
Produkt utgår
Brevoxyl kommer att utgå 2017-09-19. Brevoxyl kommer att avregistreras 2017-09-19. Därmed slutar produkten att säljas på den svenska marknaden. Kontakta ansvarigt läkemedelsföretag för mer information.
2017-09-18
Interaktioner
Metformin ska sättas ut före bilddiagnostik och inte återinsättas förrän minst 48 h efteråt.
2017-09-18
Interaktioner
Metformin ska sättas ut före bilddiagnostik och inte återinsättas förrän minst 48 h efteråt.
2017-09-18
Varningar och försiktighet
Metformin ackumuleras vid akut försämring av njurfunktion vilket ökar risken för laktacidos.
2017-09-18
Varningar och försiktighet
Metformin ackumuleras vid akut försämring av njurfunktion vilket ökar risken för laktacidos.
2017-09-18
Kontraindikationer
Nya kontraindikationer: metabolisk acidos, diabetisk ketoacidos, svårt nedsatt njurfunktion
2017-09-18
Kontraindikationer
Nya kontraindikationer: metabolisk acidos, diabetisk ketoacidos, svårt nedsatt njurfunktion
2017-09-18
Dosering
Nya dosrekommendationer baserat på GFR ml/min
2017-09-18
Dosering
Nya dosrekommendationer baserat på GFR ml/min