Läs upp

Cookies

Den här webbplatsen använder så kallade cookies. Cookies är små textfiler som lagras i din dator och sparar information om olika val som du gjort på en webbsida – t ex språk, version och statistik – för att du inte ska behöva göra dessa val en gång till. Tekniken är etablerad sedan många år tillbaka och används idag på väldigt många webbplatser på Internet.

Du kan när som helst ändra cookieinställningarna för denna webbplats.

Nyheter om befintliga läkemedel

De nyheter som visas här baseras på de uppdateringar som görs för olika läkemedel på Fass. Nyheterna listas kronologiskt och är grupperade utifrån vecka, där den senaste veckan visas nedan.

Datum Läkemedel Ändringen avser Kommentar
2018-02-19
Graviditet
Omfattande beskrivning av att djurstudier har visat reproduktionstoxicitet och biverkningar på hjärnans utveckling i tidigt stadie i livet.
2018-02-19
Varningar och försiktighet
Varning gällande andningsdepression tillagd i avsnitt 4.4.
2018-02-19
Varningar och försiktighet
Varning gällande andningsdepression tillagd i avsnitt 4.4.
2018-02-19
Varningar och försiktighet
Försiktighet rekommenderas när flukloxacillin administreras tillsammans med paracetamol på grund av den ökade risken för HAGMA (high anion gap metabolic acidosis).