Läs upp

Cookies

Den här webbplatsen använder så kallade cookies. Cookies är små textfiler som lagras i din dator och sparar information om olika val som du gjort på en webbsida – t ex språk, version och statistik – för att du inte ska behöva göra dessa val en gång till. Tekniken är etablerad sedan många år tillbaka och används idag på väldigt många webbplatser på Internet.

Du kan när som helst ändra cookieinställningarna för denna webbplats.

Nyheter om befintliga läkemedel

De nyheter som visas här baseras på de uppdateringar som görs för olika läkemedel på Fass. Nyheterna listas kronologiskt och är grupperade utifrån vecka, där den senaste veckan visas nedan.

Datum Läkemedel Ändringen avser Kommentar
2018-02-22
Esmya, Tablett 5 mg
Gedeon Richter
Varningar och försiktighet
Under behandling bör leverfunktionsprover tas åtminstone varje månad. Dessutom rekommenderas ytterligare leverprover 2–4 veckor efter avslutad behandling. Om en patient visar tecken eller symptom på leverskada (illamående, kräkningar, smärtor i höger hypokondrium, anorexi, asteni, ikterus etc.), ska patienten omedelbart undersökas och leverprover tas. Patienter som under behandlingen utvecklar transaminasnivåer > 2 gånger det övre normalvärdet ska avbryta behandlingen och noggrant övervakas.
2018-02-21
Biverkningar
Texten har uppdaterats.
2018-02-21
Trafik
Förmågan kan försämras p g a vissa biverkningar som är förknippade med läkemedlet.
2018-02-21
Varningar och försiktighet
Texten har uppdaterats.
2018-02-21
Indikationer
Texxten har uppdaterats.
2018-02-21
Dosering
Texten har uppdaterats.
2018-02-21
Graviditet
"Risk relaterad till epilepsi och antiepileptika i allmänhet" har lagts till i avsnitt Graviditet.
2018-02-21
Produkt utgår
Fenylefrin AB Unimedic kommer att utgå 2018-02-15. Fenylefrin AB Unimedic kommer att avregistreras 2018-02-15. Därmed slutar produkten att säljas på den svenska marknaden. Kontakta ansvarigt läkemedelsföretag för mer information.
2018-02-20
Graviditet
'Risk relaterad till epilepsi och antiepileptika i allmänhet' har lagts till i avsnitt Graviditet.
2018-02-20
Varningar och försiktighet
Omfattande ändringar i avsnittet.
2018-02-20
Kontraindikationer
Albyl minor är kontraindicerat i tredje trimestern av graviditeten.
2018-02-20
Graviditet
Användning av acetylsalicylsyra under amning rekommenderas inte.
2018-02-20
Interaktioner
Avsnitt om vilka kombinationer man bör vara försiktig med i samband med behandling med Albyl minor.
2018-02-20
Postafen®, Tablett 25 mg
Terali Products
Indikationer
Utökad indikation: Läkemedelsutlöst illamående och kräkningar.
2018-02-20
Postafen®, Tablett 25 mg
Terali Products
Graviditet
Postafen kan användas under graviditet om det finns ett kliniskt behov, och dosen ska inte överskrida 50 mg/dag.
2018-02-20
Graviditet
Data från ett begränsat antal gravida kvinnor tyder inte på någon ökad risk för fostermissbildningar eller foster-/neonatal toxicitet. På grund av avsaknaden av välkontrollerade studier kvarstår dock osäkerheter. Därför rekommenderas en individuell riskanalys före och under behandling.

Inga effekter förväntas på ammade nyfödda/spädbarn eftersom begränsade tillgängliga data tyder på att ekulizumab inte utsöndras i bröstmjölk.
2018-02-20
Produkt utgår
Piperacillin/Tazobactam Pfizer kommer att utgå 2018-02-19. Piperacillin/Tazobactam Pfizer kommer att avregistreras 2018-02-19. Därmed slutar produkten att säljas på den svenska marknaden. Kontakta ansvarigt läkemedelsföretag för mer information.
2018-02-20
Produkt utgår
Flutamid Mylan kommer att utgå 2018-02-19. Flutamid Mylan kommer att avregistreras 2018-02-19. Därmed slutar produkten att säljas på den svenska marknaden. Kontakta ansvarigt läkemedelsföretag för mer information.
2018-02-20
Produkt utgår
Piperacillin/Tazobactam Pfizer kommer att utgå 2018-02-19. Piperacillin/Tazobactam Pfizer kommer att avregistreras 2018-02-19. Därmed slutar produkten att säljas på den svenska marknaden. Kontakta ansvarigt läkemedelsföretag för mer information.
2018-02-19
Hållbarhet, förvaring och hantering
Hållbarheten har utökats från 4 år till 5 år.