Läs upp

Cookies

Den här webbplatsen använder så kallade cookies. Cookies är små textfiler som lagras i din dator och sparar information om olika val som du gjort på en webbsida – t ex språk, version och statistik – för att du inte ska behöva göra dessa val en gång till. Tekniken är etablerad sedan många år tillbaka och används idag på väldigt många webbplatser på Internet.

Du kan när som helst ändra cookieinställningarna för denna webbplats.

Läkemedelsföretag inom LIF

Lundbeck AB

Slagthuset

211 20 Malmö

Sverige

Telefon: 040-699 82 00

E-post: sweden@lundbeck.com

Kontorstid: 08.00-16.00, 15 juni- 15 aug 08.00-15.30 och därefter telefonsvarare


Företaget deltar i Läkemedelsförsäkringen

Moderbolag

H Lundbeck A/S Köpenhamn, Danmark

Verksamhet

Psykiatri och Neurologi

Företagets historia

H. Lundbeck AB är ett helägt dotterbolag till H. Lundbeck A/S i Köpenhamn.

Lundbeck är ett CNS-företag som är stiftelseägt sedan 1950-talet, vars intäkter återinvesteras i forskning. Lundbecks forskning har resulterat i en rad originalprodukter bl.a. Cipramil.

Lundbeck är idag dominerande på den svenska CNS-marknaden både när det gäller bredd och sortiment. Denna position har uppnåtts genom en målmedveten satsning på information och utbildning.

Lundbecks produkter har sedan 1950-talet utvecklats i samverkan med ledande forskare och psykiatriker och har därigenom varit med om att utveckla dagens terapitradition inom det psykiatriska fältet.

Lundbeck är alltjämt ett dynamiskt, forskande företag. Vi räknar med att under kommande år få nya läkemedel inom neuropsykofarmakologiska området.

Lundbeck har i många år lagt ner stor möda på framställningen av informationsmaterial till såväl patienter som läkare.

Lundbeck är berett att kostnadsfritt genomföra kvalificerade producentobundna utbildningssatsningar. Vidare är högt kvalificerade experter från Lundbeck redo att ge dygnetrunt-service vad gäller svar rörande frågor kring produkterna och deras användning.


Publiceringsdatum: 2015-06-29

Länk till Lundbeck AB

Läs mer på vår webbsida