Läs upp

Cookies

Den här webbplatsen använder så kallade cookies. Cookies är små textfiler som lagras i din dator och sparar information om olika val som du gjort på en webbsida – t ex språk, version och statistik – för att du inte ska behöva göra dessa val en gång till. Tekniken är etablerad sedan många år tillbaka och används idag på väldigt många webbplatser på Internet.

Du kan när som helst ändra cookieinställningarna för denna webbplats.

Läkemedelsföretag inom LIF

B. Braun Medical AB

Box 110

182 12 Danderyd

Sverige

Telefon: 08 - 634 34 00

E-post: info.sverige@bbraun.com

Kontorstid: 08.00-16.30


Företaget deltar i Läkemedelsförsäkringen.
OBS! Naturläkemedel, traditionella växtbaserade läkemedel och vissa utvärtes läkemedel omfattas inte av läkemedelsförsäkringen. Dessa är i listan nedan utmärkta med *.

Moderbolag

B. Braun Melsungen AG Melsungen,, Tyskland

Verksamhet

Hospital Care med ett brett sortiment av produkter inom anestesi, intensivvård, kardiologi och industri. Vi är specialiserade på infusionspumpar, infusions-, nutritions- och spolvätskor, infusions- och transfusionsaggregat, central och perifer venpunktion, regionalanestesi, PTC-katetrar, kundanpassade set samt sprutor och kanyler.

Division AESCULAP med en mångfald av olika produkter inom alla kirurgiska specialiteter, t ex Aesculap instrument, Perry operationshandskar, suturer, kärlgrafter, venportar plus andra kirurgiska specialiteter.

OPM (Out Patient Market) med produkter inom stomi-, hud- och sårvård samt bioteknologi med marknadsföring till öppenvården och privata marknaden.

Företagets historia

B. Braun Medical AB - en växande resurs för svensk sjukvård

B. Braun Medical AB är ett helägt dotterbolag till B. Braun Melsungen AG, ett familjeägt företag med 160 års verksamhet inom det medicinska området. Med över hundra dotterbolag i femtio länder och ca 27.000 anställda är Braun Europas ledande tillverkare av sjukvårdsprodukter. Huvudkontoret ligger sedan starten i Melsungen i centrala Tyskland. Braun omsätter knappt 5 miljarder DM.

Delar av Brauns produktsortiment har sedan ett trettiotal år sålts i Sverige via agenturföretag men sedan 1984 har Brauns s k Medical Produkter (sterila engångsartiklar) sålts under egen bolagsform. Successivt introducerar Braun nya produktgrupper till den svenska sjukvården.


Publiceringsdatum: 2015-06-29

Länk till B. Braun Medical AB

Läs mer på vår webbsida