Läs upp

Cookies

Den här webbplatsen använder så kallade cookies. Cookies är små textfiler som lagras i din dator och sparar information om olika val som du gjort på en webbsida – t ex språk, version och statistik – för att du inte ska behöva göra dessa val en gång till. Tekniken är etablerad sedan många år tillbaka och används idag på väldigt många webbplatser på Internet.

Du kan när som helst ändra cookieinställningarna för denna webbplats.

Algförgiftning

Sammanfattning

Om du badar i havs- eller sjövatten som har blommande alger på sommaren kan du få algförgiftning, eller algtoxinförgiftning. Värst utsatta är barn som leker vid strandkanten och lätt får många kallsupar. Husdjur, som hundar och katter, är särskilt känsliga för alggifterna. De giftiga algerna blommar när vattnet är som varmast. De vanligaste besvären är klåda, huvudvärk och mag-tarmbesvär. Sök hjälp direkt om du misstänker algförgiftning.

Algförgiftning orsakas av ett gift som bildas när vissa alger snabbt förökar sig i vattnet. Vanligaste giftalgen är de blågröna algerna eller cyanobakterierna. De kan avge nerv-, lever- eller hudgift.

Algerna blommar framför allt mellan juli och september när vattnet är som varmast. Mindre och lokala blomningar kan också förekomma senare under året.

När vattnet blommar täcks vattenytan av en blågrön, grön eller gulgrön hinna. Vattnet kan också bli grumligt av små tunna trådar eller barrliknande gryn.

Läs mer om algförgiftning när det gäller djur på Statens Veterinärmedicinska Anstalts webbplats och Folhälsomyndigheten, badplatsen.

Symtom

Vanliga symtom som kommer inom några timmar är

Magsjukan liknar matförgiftning och håller i sig något eller några dygn. Därefter kan du känna dig dålig ytterligare någon dag.

Du kan få feber, muskelsvaghet samt påverkan på lever och njurar om du har fått i dig stora mängder gift.

När ska jag söka vård?

Ring giftinformationscentralen eller sök vård direkt på vårdcentral eller akutmottagning om du misstänker algförgiftning.

Giftinformationscentralen går att nå dygnet runt via 112, eller 010-456 67 00.

Kontakta även kommunens miljö- och hälsoskyddskontor som tar vattenprover.

Ring telefonnummer 1177 om du behöver sjukvårdsrådgivning. Då kan du få hjälp att bedöma symtom eller med var du kan söka vård.

Hur kan jag förebygga algförgiftning?

Undvik vatten med blommande alger. Håll särskilt barn och husdjur borta från stränderna. Det är lätt att få en kallsup vilket gör att det är extra allvarligt vid riklig algblomning, då det kan räcka med att svälja endast små mängder vatten för att bli sjuk.

Rör inte algmassor som ligger uppspolade på land.

Vänta några dagar med att bada i den skyddade badviken när algblomningen är över, även om vattnet ser bra ut. Alggiftet kan dröja sig kvar i stillastående vatten även om det inte syns.

Giftet försvinner inte även om du kokar vattnet, eller använder avsaltningsanläggning.

Släng inte vatten som innehåller blommande alger på bastuaggregatet.

Om du har badat i vatten med blommande alger

  • Duscha och tvåla in hela kroppen och skölj noga med rent vatten 
  • Skölj ögonen noga om du har fått ögonbesvär efter badet.

Behandling

Det finns ingen särskild behandling mot algförgiftning. Sjukvården behandlar dig utifrån de besvär du har.

Senast uppdaterad:
2017-03-29
Redaktör:

Ingela Andersson, 1177 Vårdguiden

Granskare:

Lars Lindquist, läkare, professor i infektionssjukdomar, Stockholm

Allt innehåll är granskat och godkänt av 1177 Vårdguidens redaktion.

1177 Vårdguiden svarar för innehållet med undantag för eventuella fel som uppstått i samband med överföringen till Fass.se.