Läs upp

Cookies

Den här webbplatsen använder så kallade cookies. Cookies är små textfiler som lagras i din dator och sparar information om olika val som du gjort på en webbsida – t ex språk, version och statistik – för att du inte ska behöva göra dessa val en gång till. Tekniken är etablerad sedan många år tillbaka och används idag på väldigt många webbplatser på Internet.

Du kan när som helst ändra cookieinställningarna för denna webbplats.

Blodprov: HbA1c


När får jag lämna ett prov för HbA1c?

HbA1c, så kallat långtidssockerprov, är ett blodprov som ger ett mått på hur blodsockerhalten har legat de senaste två till tre månaderna innan provtagningen. Om du har diabetes är det vanligt att du får lämna detta prov för att regelbundet kontrollera att behandlingen fungerar bra.

Vad är HbA1c och var finns det?

HbA1c är en form av hemoglobin, det vill säga det järnhaltiga protein som ger blodet dess röda färg. Hemoglobinet finns i de röda blodkropparna och transporterar syre från lungorna ut till kroppens organ. Det mesta av hemoglobinet är av typ A (HbA), från engelskans adult, som betyder vuxen.

HbA1c bildas då hemoglobin reagerar med socker (glukos) i blodet och kallas därför ibland också för glykerat hemoglobin. Ju högre sockerhalten är i blodet, desto mer hemoglobin ombildas till HbA1c. När HbA1c väl har bildats kan glykeringen inte upphävas. Därför kan HbA1c användas som ett mått på hur den genomsnittliga sockernivån i blodet legat under en längre tid.

Mätmetoden för HbAc ändrades i Sverige 2010

Sättet att uttrycka halten av HbA1c ändrades i Sverige 2010. Tidigare angavs svaren i procent, nu ges svaren i mmol/mol. När svaren uttrycks i enheten mmol/mol visar detta att mätmetoden är jämförbar med andra HbA1c-metoder som använder mmol/mol.

Hur tas provet?

Oftast tas ett blodprov med hjälp av en tunn nål som sticks in i en blodåder, en ven. Provet kan ibland också tas genom stick i fingret.

Om du har diabetes kan du ibland själv få ta prov hemma genom stick i fingret och sedan skicka provet med post till ett laboratorium där mätning av HbA1c sker.

Provet kan tas när som helst på dygnet, utan några särskilda förberedelser.

När kommer svaret?

Ibland analyseras provet på mottagningen och då får du svar direkt. I annat fall skickas det till ett laboratorium på sjukhus där det analyseras. Läkaren kan då ge svar inom ett par dagar.

Hur tolkas provsvaret?

Provet tas oftast för att kunna utvärdera behandlingen av diabetes. Vilket HbA1c-värde som är önskvärt bör avgöras individuellt. För att komma fram till ditt individuella målvärde, måste du alltid, tillsammans med din läkare, utgå från just din livssituation, ålder och eventuella andra sjukdomar.

Som generell rekommendation vid behandling av diabetes brukar man ange att HbA1c-värdet bör vara högst 52 mmol/mol.

Om du inte har diabetes och är under 50 år brukar HbA1c vara högst 42 mmol/mol. HbA1c ökar något med åldern och hos individer över 50 år kan man därför förvänta HbA1c-värden upp till och med 46 mmol/mol.

HbA1c kan även användas för att ställa diagnos av diabetes typ 2

HbA1c-värden som har uppmätts med välkontrollerade metoder kan nu också användas för att ställa diagnosen diabetes typ 2 hos vuxna som inte är gravida. HbA1c lika med eller över 48 mmol/mol talar för diabetes, men det räcker inte med ett prov för att ställa diagnos. Antingen krävs två HbA1c-prov tagna vid olika tillfällen eller så kompletteras HbA1c-mätningen med mätning av blodsocker (P-Glukos).

Höga värden, vad kan det bero på?

Ett högt värde tyder på att den genomsnittliga blodsockernivån har varit hög under de senaste två, kanske tre, månaderna före provtagningen.

Om HbA1c-resultatet verkar vara högre än förväntat kan det någon gång bero på ovanliga egenskaper hos de röda blodkropparna. Då kan en undersökning av de röda blodkropparna och hemoglobinformerna vara av värde.

Efter en blodtransfusion bör man vänta minst tre månader innan HbA1c kan bedömas.

Låga värden, vad kan det bero på?

Bildningen av HbA1c är beroende inte bara av sockerhalten i blodet utan också av hur lång tid hemoglobinet exponeras för blodsocker, det vill säga överlevnadstiden för röda blodkroppar.

Vissa personer har röda blodkroppar som går sönder lättare än normalt och de får då också lägre HbA1c-halt. Om de samtidigt har diabetes kan tyvärr HbA1c-värdet se missledande bra ut, trots att diabetesen kanske inte är väl kontrollerad.

En del kan också ha ovanliga former av hemoglobin i sitt blod som ibland kan leda till att HbA1c när det bestäms med en viss metod ger lägre resultat än när andra mätmetoder används. Även i dessa fall kan undersökning av de röda blodkropparna och hemoglobinformerna vara av värde.

Senast uppdaterad:
2015-10-20
Redaktör:

Anna-Lena Byström, 1177 Vårdguiden

Granskare:

Britta Landin, läkare, Klinisk kemi, Karolinska Universitetslaboratoriet

Allt innehåll är granskat och godkänt av 1177 Vårdguidens redaktion.

Synpunkter på innehållet? Tyck till

1177 Vårdguiden svarar för innehållet med undantag för eventuella fel som uppstått i samband med överföringen till Fass.se.