Läs upp

Cookies

Den här webbplatsen använder så kallade cookies. Cookies är små textfiler som lagras i din dator och sparar information om olika val som du gjort på en webbsida – t ex språk, version och statistik – för att du inte ska behöva göra dessa val en gång till. Tekniken är etablerad sedan många år tillbaka och används idag på väldigt många webbplatser på Internet.

Du kan när som helst ändra cookieinställningarna för denna webbplats.

Lågt blodtryck

Sammanfattning

Lågt blodtryck är i de flesta fall helt ofarligt och kräver inte någon behandling. De flesta som har lågt blodtryck har inte några symtom. Får du ett plötsligt blodtrycksfall bör du sätta dig eller lägga dig ned. Kontakta vårdcentralen om du får tydliga eller återkommande besvär av lågt blodtryck, som yrsel eller svimningskänslor.

Lågt blodtryck, även kallat hypotension eller hypotoni, är vanligare bland unga, långa och smala personer. Blodtrycket varierar från person till person. Lågt blodtryck kan vid enstaka tillfällen orsaka besvär som behöver behandlas. Om det är en sjukdom som orsakar det låga blodtrycket ska den behandlas.

Blodtrycket är inte konstant utan varierar under dygnet, mellan olika dagar och mellan olika perioder i livet. Det är högre när man är fysiskt aktiv och när man känner sig stressad eller upprörd. Om man blir skrämd kan man reagera med blodtrycksfall. Blodtrycket är också lägre när man slappnar av och vilar, liksom när man varit sängliggande i någon sjukdom.

Flera läkemedel sänker blodtrycket. Vissa sjukdomar kan medföra sämre reglering av blodtrycket.

Att mäta blodtryck

Blodet transporterar syre till kroppens celler. När hjärtat pumpar ut blod till blodkärlen stiger trycket i dessa. Det kallas det övre trycket eller det systoliska blodtrycket. Det undre trycket, det diastoliska blodtrycket, är det tryck som finns i blodkärlen mellan hjärtslagen. Blodtrycket mäts i millimeter kvicksilver, mm Hg, och anges med två värden, till exempel 120/80. Först anges det övre trycket och efter snedstrecket det undre trycket.

Lågt blodtryck hos vuxna anses generellt vara om blodtrycket är under 90/60. Bara när blodtrycket är så lågt att man får symtom anses det i praktiken vara för lågt.

Symtom vid lågt blodtryck

Lågt blodtryck ger oftast inga symtom och behöver då inte behandlas. Vanliga symtom kan annars vara yrsel och svimningskänsla.

Blodtrycksfall

När man reser sig häftigt kan blodtillförseln upp till hjärnan tillfälligt minska. Det kallas för blodtrycksfall. Man kan då bli yr, känna sig svag, kallsvettig eller uppleva att det svartnar för ögonen. När kroppen försöker öka blodgenomströmningen kan man drabbas av hjärtklappning. Vid uttalade besvär kan man svimma för ett kort ögonblick. Det kan även hända när man står stilla, till exempel i en kö. Det gäller i synnerhet äldre. Så snart hjärnan får tillräckligt med blod igen försvinner symtomen.

Vid svåra besvär av lågt blodtryck blir man yr även när man reser sig sakta och försiktigt. I dessa ovanliga fall kan lågt blodtryck även ge trötthet.

Vid akut blodtrycksfall, när någon blir blek och yr, kan du hjälpa personen att sätta sig eller lägga sig ned. Om någon svimmar kan du höja benen på den avsvimmade så att blodet rinner tillbaka till huvudet. När man har återhämtat sig kan det vara bra att få något att dricka innan man reser sig.

Förebygga lågt blodtryck

Fysisk aktivitet och regelbunden motion motverkar lågt blodtryck. Tänk på att dricka tillräckligt mycket vätska, framför allt på sommaren när det är varmt eller om du har feber, kräkningar eller diarré.

Var försiktig när du reser dig om du vet att du lätt blir yr. Om du har legat kan du först sätta dig en stund på sängkanten innan du reser dig upp. Tänk även på detta om du behöver gå upp på natten, eftersom trötthet då kan bidra till att du lättare ramlar.

Sök vård

Om man inte har några symtom av lågt blodtryck behöver man ingen behandling.

Om man har problem med yrsel bör man kontakta en vårdcentral.

Man ska ringa 112 om man har yrsel och samtidigt har

  • ont i bröstet eller besvär att andas
  • blivit förlamad i ena sidan av kroppen eller att ansiktet domnar
  • svårigheter att tala
  • blivit mycket illamående och kräks.

Om man redan har yrsel som undersökts och man får nya besvär eller om yrseln ändrat karaktär kan man ta kontakt med en vårdcentral.

Man kan alltid ringa sjukvårdsrådgivningen för att få råd.

Undersökning av blodtryck

Vuxna bör någon gång kontrollera sitt blodtryck för att utesluta högt blodtryck.

Undersökningen är enkel. Sköterskan eller läkaren använder en manschett med uppblåsbar gummiblåsa inuti som man sätter runt armen. Gummiblåsan pumpas upp, luften släpps sakta ut. Den som utför blodtrycksmätningen lyssnar samtidigt med ett stetoskop på ett blodkärl i armvecket. Det finns också apparater som mäter blodtrycket utan att någon behöver lyssna i armvecket.

Behandling av lågt blodtryck

Läkemedel

  • Om det är en sjukdom som orsakar det låga blodtrycket ska den behandlas.
  • Ibland orsakas lågt blodtryck av läkemedel. Då bör man rådgöra med sin läkare eftersom dosen kan behöva minskas.
  • Svåra besvär av lågt blodtryck kan ibland behandlas med läkemedel.

Stödstrumpor

Stödstrumpor kan vara till hjälp, speciellt om man har åderbråck.

Publicerad:
2013-07-03
Skribent:

Gabriella Signäs, skribent, frilans

Redaktör:

Margareta Rindforth Gillgren, 1177 Vårdguiden

Granskare:

Michael Melin, specialistläkare vid Hjärtkliniken, Karolinska Universitetssjukhuset

Allt innehåll är granskat och godkänt av 1177 Vårdguidens redaktion.

Synpunkter på innehållet? Tyck till

1177 Vårdguiden svarar för innehållet med undantag för eventuella fel som uppstått i samband med överföringen till Fass.se.