Läs upp

Cookies

Den här webbplatsen använder så kallade cookies. Cookies är små textfiler som lagras i din dator och sparar information om olika val som du gjort på en webbsida – t ex språk, version och statistik – för att du inte ska behöva göra dessa val en gång till. Tekniken är etablerad sedan många år tillbaka och används idag på väldigt många webbplatser på Internet.

Du kan när som helst ändra cookieinställningarna för denna webbplats.

Läkemedelsföretag inom LIF

Boehringer Ingelheim AB

Box 47608

117 94 Stockholm

Sverige

Telefon: 08-721 21 00

E-post: info.sto@boehringer-ingelheim.com

Kontorstid: 08.30-16.30. Automatisk telefonsvarare tar emot korta meddelanden och hänvisar till jourtelefon


Företaget deltar i Läkemedelsförsäkringen.
OBS! Naturläkemedel, traditionella växtbaserade läkemedel och vissa utvärtes läkemedel omfattas inte av läkemedelsförsäkringen. Dessa är i listan nedan utmärkta med *.

Moderbolag

Boehringer Ingelheim GmbH INGELHEIM AM RHEIN, Tyskland

Verksamhet

Lungsjukdomar

Smärta

HIV

Hjärt/kärl

Stroke

Onkologi

Centrala nervssystemet (CNS)

Naturläkemedel

Boehringer Ingelheim Consumer Health Care arbetar med såväl naturläkemedel som receptfria läkemedel. Läs mera på vår webbsida.

Veterinär

För Boehringer Ingelheims veterinärprodukter hänvisar vi till:

Boehringer Ingelheim Vetmedica

Box 467

201 24 MALMÖ

Sverige

Telefon 040–23 34 00

Telefax 040–97 27 50

Företagets historia

Boehringer Ingelheim AB är ett av de drygt 139 helägda dotterbolag som koncernen har över hela världen. Företaget etablerades 1967 och tillhör idag de 25 största läkemedelsföretagen i Sverige. Boehringer Ingelheim AB har 125 medarbetare och omsatte 2003 totalt ca 380 mkr.


Publiceringsdatum: 2013-11-13

Länk till Boehringer Ingelheim AB

Läs mer på vår webbsida