Läs upp

Cookies

Den här webbplatsen använder så kallade cookies. Cookies är små textfiler som lagras i din dator och sparar information om olika val som du gjort på en webbsida – t ex språk, version och statistik – för att du inte ska behöva göra dessa val en gång till. Tekniken är etablerad sedan många år tillbaka och används idag på väldigt många webbplatser på Internet.

Du kan när som helst ändra cookieinställningarna för denna webbplats.

Läkemedelsföretag inom LIF

Ferring Läkemedel AB

Box 4041

203 11 Malmö

Sverige

Telefon: 040-691 69 00

E-post: info@ferring.se

Kontorstid: 09.00-16.00


Företaget deltar i Läkemedelsförsäkringen

Moderbolag

Ferring SA Holding Lausanne, Schweiz

Verksamhet

Urologi, Gastroenterologi, OB/Gyn

Företagets historia

Ferring grundades av läkaren och docenten Frederik Paulsen från ön Föhr, den största av de nordfrisiska öarna. En man född på Föhr, kallas en "ferring", därav företagets namn.

Dr Paulsen var den genuine forskaren som drevs av visionen att framställa läkemedel på kroppens villkor. Han utvecklade och patenterade en metod för framtagning av peptider ur svinhypofyser, vilken utfördes av slakteripersonal. Eftersom de stora slakterierna låg i sydsverige och Danmark, var det naturligt att lokalisera företaget till Malmö.

Problemet med metoden var svårigheten att få fram tillräckligt rena peptidhormoner. Lösningen blev att framställa dem syntetiskt, vilket blev möjligt när de naturliga hormonerna isolerats och kemiskt kunde beskrivas.

1961 kunde således Ferring som ett av de första företagen i världen på syntetisk väg och i industriell skala framställa peptidhormonerna vasopressin och oxytocin. Konsekvenserna av detta blev att merparten av sidoeffekterna försvann och företaget blev oberoende av tillgången på svinhypofyser.

Koncernen har idag sitt huvudkontor i Schweiz medan marknadsföring och produktutveckling har koncentrerats till Köpenhamn under 1999. Produktionen stannar oförändrat i Malmö, där även det svenska marknadsbolaget, Ferring Läkemedel AB, är beläget.


Publiceringsdatum: 2015-06-29

Länk till Ferring Läkemedel AB

Läs mer på vår webbsida